Etiket: Yusuf Kaplan Yazıları

15 Temmuz rüzgârını, kalıcı bir ruha dönüştüremezsek..

kültür’ün, medyanın ve gençliğin hızla çözüldüğü bir ânda, Allah (cc) imdadımıza yetişti tam zamanında. Üstelik de, ölüp ölüp dirildiğimiz Türkiye’nin en uzun gecesinde, ürpertici bir şer’den diriltici bir hayır halketti. Önce bir kasırga esti o karanlık 15 Temmuz gecesinde… Her şeyi silip süpürebilecek bir tsunami. Sonra Rahman ve Rahîm olan Allah (cc) yardımını esirgemedi. Kasırgayı dindirdi, rüzgâra […]

Yusuf Kaplan’ın kaleminden İsra ve Miraç

İsrâ ve Mirac hâdiseleri, çok derin anlamlar içeren ve derin mesajlar veren iki olağanüstü hâdise, dünyayı terkediş ve adım adım ilâhî hakikate yükseliş yolculuğu… İslâm’ın temel özelliklerini özetleyen ve insanı kendine getirerek yüceler yücesi mertebelere yükselme imkânı sunan muazzez iki diriliş yolculuğu bu. Bugün Allah’ın bir lûtfu olarak âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz’e (sav) bahşedilen […]

15-25 yaş kuşağını kaybedersek, yüzyılı kaybederiz!

Tarihi, iddiaları olan toplumlar yapar. Tarihi, iddiaları büyük ve evrensel olan toplumlar yapar. Ama bin yıllık bir yolculuk küçük adımlarla başlar…    Medeniyet iddialarını koruyan, değişen şartlarda yeni bir dinamizmle yenileyebilen toplumlar, insanlığa diriltici bir ruh sunar ve tarihin akışını değiştirir… İKİ ASIRLIK TRAVMA VE EPİSTEMİK SAVRULMA…    İki yüzyıldır, tarihi biz yapmıyoruz. Her zaman […]

Aile çöküyor, toplum çatırdıyor… Nizamülmülk’ün “gece orduları” gerek bize

Hayat, sâbiteler ve değişkenler arasındaki diyalektiğin, etkileşimin sonucunda yeşerir. Dahası, hayatı varkılan, insanı yaşatan “kültür” de, sanat da, fikir de, siyaset de sâbitelerle değişkenler arasındaki diyalektik ilişki üzerinden işler. Sâbitelerini yitiren toplumlar, kaçınılmaz olarak, değişkenleri, sâbite katına yükseltirler. Bizde, bizim medeniyetimizde hayatımıza yön veren dinamikler, değişkenler üzerinden şekillenen değerler değil, sâbitelerdir. Bizde değerler yoktur; sâbiteler […]

Tehlike büyük: Peygambersiz, âmentüsüz bir İslâm icat etmek istiyorlar!

   Adım adım “geliyorum!” diyen bir felâket var: Peygambersiz, mezhepsiz ve âmentüsüz bir İslâm icat etmek istiyorlar! Burada söyleyeceklerim hayâtî: Özelde Müslümanların, genelde insanlığın geleceğiyle ilgili. Daha önce burada yayımlanan bir yazımı gözden geçirerek bir kez daha paylaşmak istiyorum. İSLÂM’DAN SÖZETMEK, GELECEK’TEN SÖZETMEKTİR İslâm’dan, İslâm medeniyetinden, İslâm tarihinden sözetmek, gelecekten sözetmektir. İnsanlığın susuzluğunu giderecek ruh aşısı […]

Mezhepsiz din ayakta duramaz, çağ kuramaz

Peygamberimiz’in mezhebi mi vardı?” diye sordu, sorabildi bir ilahiyat profesörü televizyonda, insanların gözünün içine baka baka! İnsanın nutku kesiliyor gerçekten! Peygamberimiz varken mezhep olur mu? Olacak iş değil! Böyle insanlar hem İslâm’ın itibarını ayaklar altına alıyor hem de ilâhiyatların! Yazık oluyor gerçekten, çok yazık! “Peygamberimiz’in mezhebi mi?” vardı diye sormak, sorabilmek en basit ifadeyle son […]

Deizmin kökleri ve nasıl önlenebileceği… – Yusuf Kaplan

Batı’da din bitti. Toplum bitti. Aile bitti. Hukuk makinası ve para politikasıyla ayakta duruyor Batılı toplumlar. Ekonomi, orta ölçekli bir kriz yaşasın, birbirlerine girer, birbirlerini yer Batılılar. Aynen böyle söylemişti purolu mağrur adam Churchill. DEİZMİN KAYNAĞI: MODERNİTE VE SEKÜLERLEŞME Batı’da din’in bitmesi mukadderdi zaten: Avrupa’da her alanda otorite, hegemonya ve meşrûiyet kaynağını oluşturan din/ Kilise, yaşanan […]

Devletleri çökerttiler Cemaatler de çökerse, her şey biter

“İşte son çeyrek asırdır bu İslâmî Ehl-i Sünnet omurga çökertilmeye çalışılıyor… 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a gelen ve hâlen bütün şiddetiyle süren bu çökertme operasyonları, hem çok tehlikeli hem de iğrenç boyutlar kazandı… İslâm tarihinde ilk defa İslâm’ın kurucu kaynakları tartışmaya açıldı, yıkılmaya çalışılıyor fütürsuzca… Hadislere, mezheplere, İslâm’ın kurucu kaynaklarına karşı İslâm tarihinin hiç bir döneminde […]

Avrupa’nın bilinçaltı patladı: Haçlı ruhu hortladı!

Avupa’da din bitti, Hıristiyanlık büyük darbe yedi ve hayattan çekildi. Avrupa’da tek din var artık; hem varlığını her geçen gün daha da hissettiren hem de Avrupa toplumlarında her şeye rağmen hızla yayılan ve büyüyen tek din: İslâm. Son bir kaç yıldır Avrupa ile Türkiye arasında yaşanan gerilimlerin gerisinde -Avrupalılar açısından- bu iki “ürpertici” olgu var. […]

Darbe girişimi sonrası tarikat ve cemaatlere saldırının amacı

Şundan kesinkes eminim artık: 15 Temmuz saldırısı, bu toplumun İslâmî varlığını topyekûn yok etmeyi, medeniyet iddialarının yegâne kaynağını oluşturan ruhköklerini bitirmeyi amaçlayan bir saldırıydı. Ve bu saldırı, bütün hızıyla sürüyor… Fakat biz 15 Temmuz’un ne olduğunu bile kavrayabilmiş değiliz hâlâ! 15 TEMMUZ SALDIRISI, İSLÂM’A KARŞI KÜRESEL BİR SALDIRIDIR! İnsanlar, 15 Temmuz’un ikinci ayağı gelecek mi, […]

Tasavvufa saldırmak, tuzağı yutmaktır! – Yusuf Kaplan

Geen felâketin farkında bile değiliz henüz: Balkan’lardan Kafkaslara, Afrika’nın içlerinden Hint-Pakistan altkıtasına ve Malay havzasına kadar hem Ehl-i Sünnet Omurga hem deMüslüman Sosyolojik Omurga çökertiliyor iki yüzyıldır. Tarihte ilk defa, önce Vehhâbîler üzerinden, sonra da Selefîlerüzerinden Hâricî mantığı, İslâm dünyasının omurgası hâline getiriliyor! İngilizlerin iki asırlık sinsi çabalarıyla! DİKKAT! AKÎDEVÎ, SİYASÎ VE SOSYOLOJİK MÜSLÜMAN OMURGA […]