Etiket: Vehhabi Selefilere Cevaplar

Kur’ani Hayat, Kur’anî İslam, Kurandaki İslam, Vahiy İslamı gibi tabirleri kullananlara dikkat

  Kur’an üzerinden oynanan bu oyuna dikkat…    Şu tabir kulaklara ne kadar da hoş geliyor: “Kuran İslamı, Kuran’daki İslam”    Halbuki bu ve benzeri ifadeler Müslümanları tehdit eden, İslamı yok etmeyi amaçlayan sinsi tabirlerdir.    Çünkü bu ifadelerin arkasında Peygamberimizi tabiri caiz ise saf dışı bırakmaya çalışmak vardır. Sünneti yok saymak vardır. Peygamberi bir kenara atmak […]

Nisa Suresi 60. ayet ve Tağuta Muhakeme Meselesi

   Bu konuda değerli hocaefendilerin uzunca yazıları var. Bu uzun yazıları okumayacağınızı bildiğimizden, meseleyi başka cihetten ele alıp halkın anlayacağı dilde kısaltarak anlatacağız.    Bir takım insanlar Nisa 60. ayeti öne sürerek günümüz mahkemelerine müracaat etmeyi küfür olarak görmekte, bunu yapanın kafir olduğunu iddia etmektedirler.    Biraz araştırdık.    Bunu iddia edenler nedense Nisa 60. ayetin bir […]

Vehhabiliğin kurucusu Abdülvvehab’ın oğulları

   Mescid-i Haram’da ilim talebesi yetiştiren allame Müftü Ahmed İbni Zeyn Ed-Dehlan, “Vehhabi Fırkasına Reddiye”ler adlı eserinde İngilizler tarafından kurdurulan Vehhabiliğin kurucusu M. Abdülvehhab ve soyu ile ilgili ilginç bilgiler veriyor. İşte o ilginç bölüm:    Muhammed ibni Abdilvehhab’ın 92 sene uzun bir zaman yaşadığını yazmıştık ki bu da onun fesadının yayılmasına sebep olmuştur. Hicri […]

Şefaat Ya Resulallah, Medet Ya Resulallah demek caiz mi?

   “Şefaat Ya Resulüllah” “Medet Ya Resulüllah” demenin, Peygamberimizden ve ölmüş veli bir zattan himmet istemenin “şirk”, bunu yapanların “müşrik” olduğunu iddia eden “vehhabi (günümüzde selefi adı altında vehhabilik propagandası yapan)” akımlarına cevap vereceğiz… İKİ BÜYÜK HALİFE    İşlerine gelince Hazreti Ömer’in çaput bağlanan bir ağacı kestirdiğini dillerine dolayanlar, onun tevessüle olan itikadını ve bu […]

Allah dostu Veli gaybı bilebilir mi?

   Allahu Teala’nın rızasını ve sevgisini kazanabilmek amacıyla tasavvuf yoluna giren mü’minlerde bazen ifrat ve tefritten dolayı insanı yanlışa götürecek inançlar hasıl olabiliyor. Bu yanlışa düşmemek için şuurlanmamız gerekiyor.    Özellikle tarikata yeni giren cahil sofilerin bu zaafından istifade etmeye kalkan vehhabi=selefiler de bir hakikati perdelemek istiyor ve Allah dostlarının gaybı bilemeyeceğini, aksini düşünmenin şirk […]

Allah dostlarını ziyaret etmek, Allah dostlarından dua ve istiğfar talep etmek

   Allah dostlarının dualarını almak, istiğfar talep etmek, Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in tavsiye ettiği ve sünnette olan bir uygulamadır.    Vehhabi=Selefiler, kimsenin Allah dostu olamayacağını veli, veliyyullah gibi isimlendirilemeyeceğini iddia ederler. Bu iddialarına cevap vermiştik. BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ    Aynı zihniyet yukarıdaki iddialarının gereği olarak bir “Allah dostu” olarak adlandırılan kişilerin ziyaret edilmesini, onlardan […]

Naylon Selefi Abdullah Yolcu'ya Reddiye

…..SELEFİLERİN BÜYÜK HOCALARINDAN ABDULLAH YOLCU Allah yeri zatıyla semadadır arşın üzerindedir diyor Abdullah yolcu Resulullah miraç etti Allahın yanına gitti. Niye gitti Allahın yanına çünkü Allah ordadır diyor ..Abdullah yolcu Melekler dünyaya iner sonra Allah’ın yanına çıkar diyor Abdullah yolcu Allah görür işitir Allahın görme işitme organı var ama biz nasıldır bilmeyiz diyor ….Abdullah yolcu […]

Şeyhlere dil uzatan vehhabilerin kafa öpme yarışı

      Vehhabi ve onların evrim eçirmiş hali Selefsiz Selefiler el öpmeye, el öpmek için eğilmeye “şirk” diyecek kadar ileri giderler. Gelin görün ki bu zihniyet hem de Abdulvehhab’ın soyundan olan müftü Bin Baz’ın karşısında eğilerek kafasını öpmek için sıraya girmişler ve bunu da kimse engellemiyor… BATIL ÇELİŞKİDEDİR    Her zaman söylüyoruz, BATIL ÇELİŞKİDEDİR… Mustafa İslamoğlu’nun […]

Tasavvuf düşmanı selefiste kapak üstüne kapak

   Cahil cahil savaşa gidip kafirlerin oyuncağı haline gelen ve son noktaya ulaşıp IŞİD (Irak Şam İsrail devleti) makamına ulaşan selefistler tasavvuf düşmanlığını bazen “cihada neden çıkmıyorsunuz” söylemiyle tasavvufun cihada karşı olduğu zırvasını yaymaya çalışıyorlar.    İşte böyle bir selefist kafaya tabiri caiz ise “morartan” cevaplar:

Kur'an ve sünnette nesh ve mensuh delilleri

   Nesh, lügatte: İzale etmek, gidermek, yok etmek, değiştirmek, tebdil, tahvil ve nakletmek manalarına gelir. Istılahta ise: Şer’i bir hükmün, ondan sonra gelen şer’i bir delil ile kaldırılmasıdır. Tıpkı yeni çıkarılan bir kanunla bir evvelki kanunun yürürlükten kaldırılması gibidir. Sonradan gelen şer\’i delil “nasih=nesheden”, kaldırılan şer’i hükme ise “mensûh = neshedilmiş” denir. Artık onunla amel […]

Kur'an apaçık bir kitaptır ne demektir? Hadis inkarcısı mealcilere cevap

   Hadis inkarcılarının inkarlarına gösterdikleri dayankları sizlerin huzurunda ara ara yerle bir ediyoruz. Ancak uslanmıyorlar ve hakikatleri görmezden geliyorlar.    Peygamberimizi devreden çıkartıp kendi heva ve heveslerini devreye sokmaya çalışanların (mealci ve hadis inkarcısı olarak bilinenlerin) şöyle bir hezeyanına rastlayabilirsiniz: “Kurân’da birçok ayette “apaçık bir kitap” yazıyorken hocalar insanları kendilerine bağımlı yapabilmek için bu dini […]

Selefi Vehhabi sapıkları şarkıyla coşuyor

   Vehhabi Selefilerin şarkı türkü eşliğinde coştuğu videolar internete düştü. İşte o videolardan sadece biri: PUT DÖNEMİ BAŞLAMIŞTI    Daha önce de Vehhabi Selefiler arasında kendi ideolojilerine göre “putçuluk” dönemi başlamıştı. BURADAN BAKABİLİRSİNİZ www.ihvanlar.ent

Rabıta şirk midir?

   İngilizler, Müslümanların elinden Kur’an-ı Kerimi almaya yani onları Kur’andan uzaklaştırmaya yemin etmişlerdi. Müslümanları Kur’andan uzaklaştırmak için atılacak ilk adım da Müslümanları Peygamberinden uzaklaştırmaktı. Bunu yapabilmek için de Peygambere götüren bağları kopartmak gerekiyordu.    Kur’an ile Sünnetin arasını ayırma çalışmaları zaten bu amacın açık bir göstergesidir.     Bu bağlardan bir tanesi de Resulüllah (Sallallahu Aleyhi ve […]

Allah dostlarını sevmek şirk mi?

   Kur’an-ı kerim (Yunus 61..) ayetlerde bahsedilen ve günümüzde var olduğu ayetlerle sabit olan Allah dostlarının hukukunu savunmaya ve müdafaa etmeye devam ediyoruz.    Bildiğiniz gibi ingiliz coşturması Vehhabi kaynaklı Bin Baz icazetli “selefi” geçinen selefsizler özellikle Türkiye’de Allah dostlarına savaş açmış durumdalar.    Biz de Rabbimizin Kur’an’ında övdüğü bu Allah dostlarını müdafaya devam edeceğiz. […]

Rabıta ibadet değil bir eğitim metodudur

   Hani kendi söylediği yalana inanlardan bahsedilir ya, bu gün tasavvuf ve tarikat düşmanlarının kendi uydurdukları yalana inandıklarını ve bu yalan üzerinden saldırdıklarını görüyoruz.    Önüne Kur’an-ı Kerimi açmış, gayet ciddi bir eda ile kendince getireceği deliller ile rabıtayı çökertecek, tasavvufu yerle bir edecek…    Zavallı davetçi ilk cümleyi şöyle kuruyor:    “Rabıta madem dinimizde […]

Bir kişinin Allah dostu olup olmadığını nereden bileceğiz?

   Biz deliller serdettikçe Vehhabi Selefi kafanın canı acıyor, kaçacak delik arıyorlar. Kur’an ayetlerini gözlerine sokunca afallayıp kalıyorlar. Meğer bu ayetlerden hiç haberleri yokmuş! Ya da Kur’an-ı Kerimi okurken bile atlıyor muydunuz bu ayetleri yoksa?    Yok yok… Gerçek şu ki Bin Baz icazetli hocaları onlara bu ayetleri okumuyordur. Onlar da zavallı cahiller daha Kur’an […]

Allah dostlarını inkar etmek, Kur’an’ı inkar etmektir

   Dünya üzerinde ahlaksızlığı körükleyen Siyonizm ve maşaları, Peygamberimiz ve Eshabının yaşadığı İslam’ın tarihten günümüze bekçileri olan ve bozulmaların önüne geçip Şeytan’ın askerlerine karşı savaşan Allah dostlarına karşı kara propaganda yürütüyorlar.    90 yıl önce asıp kesmeyle bitiremeyeceklerini anladıkları Allah dostlarının itibarını şimdi sözde “tevhid mücadelesi” veren İngiliz coşturması Vehhabi kafaların yorumladığı “İslam” kılıfıyla bitirmeye […]

Selefi vehhabileri lal eden görüntü

   Dünyanın bir ucunda veya herhangi bir ülkede, beldede veya köyde kasabada batıl bir oluşum, din ile İslam ile alakası olmayan veya istismar eden bir yapı ve bu yapıya mensup insanların yanlış davranışları olsa, bunlar da biraz sarık ve cübbe ile tarikat mensubu gibiyse, İngiliz coşturması, Suud patentli vehhabi selefiler bu görüntüyü alır ve “işte […]

Suudi Arabistan'da putçuluk dönemi – Vehhabi Selefiler sapıttı

   Kabir ve türbe ziyaretini şirk gören, Resulüllah’ın kabrine dönüp ona salavat okumayı bile kabul etmeyen hele hele tasavvuf ehlini tekfir eden zihniyetin acınası halini göreceğiz şimdi.    İşte Abdulvehhab’ın bıraktığı Arabistan’ın geldiği sapıklıkta son nokta.    Vehhabiliği bir devlet politikası haline getirip, Abdülvehhab’ın oğullarını müftülüğe yükselten Suud krallığı putçuluğa döndü.    Yeni kral yaptırdığı […]

Hazretleri Ne demektir? Allah için kullanılabilir mi?

   Bildiğiniz gibi biz Müslümanlar bir Peygamberden, bir sahabeden, bir alimden bahsederken başına veya sonuna “Hazretleri” ifadesi ekleriz. Allahu Teala derken de “Hazreti Allah” veya “Allahu Teala Hazretleri” ifadelerini kullanırız.     İlimden habersiz cahil selefi &vehhabi takımı bunun da bir şirk olduğunu iddia eder. Hatta şöyle zırvalarlar: “Efendine de Hazret diyorsun Allah’a da hazret diyorsun, […]

İbni Teymiyenin Selefileri şok eden sözleri

   İtikadi aşırılıkları ve azgınlıkları, Müslümanları tekfir edici yaklaşımları sebebiyle tüm dünyada tepkiyle karşılanıp, temkinle yaklaşılan vehhabi selefiler (işlerine gelince) İbn-i Teymiyye’nin yolundan gittiklerini söylerler. Ancak İbn-i Teymiyye’nin söylemlerine baktığınız zaman görürsünüz ki bu sefiller, O’na da ihanet ediyor ve sadece suistimal ediyorlar. İşte sufiesintiler.com’da İbn-i Teymiyye’ye ait eserlerden alıntılanan o sözler:    1. Bütün […]

İbn-i Teymiyye'nin ölüsünden bereketlenmişler

وفي شوال خلع على أمين الملك بالديار المصرية وولي نظر الدواوين فباشره شهرا ويومين وعزل عنه. وفاة شيخ الاسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية قال الشيخ علم الدين البرزالي في تاريخه: وفي ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة توفي الشيخ الامام العالم العلم العلامة الفقيه الحافظ الزاهد العابد القدوة شيخ الاسلام تقي الدين […]

Nasıruddin el-Albani'nin çelişkileri

  Yüzyılın muhaddisi olarak nitelendirilen ve belli çevrelerce çok sahiplenilen El-Albani’nin çelişkilerinden bir kaç tanesini sizlere aktarmıştık. Bu videoda ise bazı kardeşlerimiz Albani’nin kendi kitaplarından çelişkilerini aktarıyorlar. Bir yerde sahih dediğine başka yerde mevzu diyebiliyor. Kısacası işine gelen şeye sahih diyebilmek için çelişkiye düşüyor. Bu da ilmî değil nefsi bir yaklaşım oluyor. Dolayısıyla Albanî ilmi bir […]

Muhammed B. Abdilvehhâb ve Tekfir

İnsanımızın kendine yabancılaştırıldığı modern dönemde, kendi değerlerinin uzağına savrulmuş genç neslin bir kesimi can simidi olarak Vehhâbî akidesine sığınıyor. Kendisine okunan bir-iki ayet, bir-iki hadis ve sözüm ona Selef’ten nakledilen bir-iki anekdot, asırlar boyu en temel varlık alanını oluşturmuş bulunan Ehl-i Sünnet akidesini terk edip Vehhâbî ideolojisine kayması için fazlasıyla yeterli oluyor. Oysa kendisine okunan […]

Allah'tan başka veli edinmemek ne demek?

   Kur’an-ı Kerimi hiçbir ilim dalını tahsil etmeden diğer ayetleri ve Kur’an bütünlüğünü göz ardı ederek kendi heva ve heveslerine göre manalandırmaya ve kendi ideolojilerine pay çıkarmaya çalışanlar yazımızın mevzusu.    Bildiğiniz gibi Selef örtüsü altına saklanan Vehhabi bir zihniyet var ülkemizde. İlk icraatları “tağut ile mücadele” aldatmacası ile ile göz boyayarak taraftar toplamak ve […]

Ahkaf 5 ayetinde ölülerden yardım istemek mi kastediliyor

   Vehhabi Selefi sefiller, Ahkaf Suresi 5. ayeti delil göstererek önce şu maddeleri sıralıyor:    (1) ayette şeyler olarak meal edilen kelime “men” kelimesidir. genel manada “şey” kelimesinin çoğulu “eşya”dır. “men” kelimesi ise yalnızca akıllı varlıklar için kullanılabilir ki bu durumda doğru çeviri şey değil “kimse, kişi” olmuş olur.    (2) ayette “bunlar” olarak tercüme edilen […]

Vehhabi selefilerin namaz edepsizliği

   Herşeyi basite indirgeyen, Kur’an-ı Kerim mushafını bir mürekkepten, Ka’beyi 4 köşe duvardan ibaret gören vehhabi zihniyetinin edepsizlikleri kameralardan kaçamıyor.    Hatırlayacağınız üzere bu vehhabilerin zihniyet evrimi geçirmiş hali olan selefi Işid de Ka’be’ye tapıldığını iddia ederek yıkacaklarını söylemişlerdi… KUR’AN VE KA’BE EDEPSİZLİĞİ    Daha önce Kur’an okuyan vehhabileri görmüştük. Köşe başında bekleyen serseriler gibi […]