Etiket: Toplum Hayat Fetvaları

Dua, kaderi değiştirebilir mi? Kader değişmezse, niçin dua ediyoruz?

Bu soruyu zaman ve mekân algısıyla düşünecek olursak, mantık oyunlarının içinden çıkamayız. Kaderin gelecek yani zaman olarak algılanması, bu soruların ortaya çıkmasına nedendir.    Kader, varlıkların ve olayların bütün halleri ve vasıflarıyla sebepleri ve şartlarıyla, sahip olacakları kuvvet ve kabiliyetleriyle, varlık âlemine gelecekleri zaman ve mekânlarıyla Cenab-ı Hak tarafından ezelde tayin buyrulması ve bir tertip […]

Sperm bankasından hamile kalmak ve taşıyı annelik caiz mi?

Evli bir erkek ve kadının çocuk sahibi olmaya çalışması hem vazgeçilmez bir hak, hem de bir zarurettir. Çünkü evliliğin en önemli gayelerinden birisi neslin devamıdır. Çocuk, Yüce ALLAH’ın kullarına bahşettiği bir nimettir. Bu hususta Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Göklerin ve yerin mülkü, Hükümranlığı ALLAH’ındır. O, dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut […]

Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez hadisi şerifinin açıklaması

İbnu Mes’ud (R.A.)dan rivayete göre Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz “Kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse asla cennete girmeyecektir.”1 buyurmuştur. Hadis-i şerif, kibir sahibi kimsenin bu kibrin cezasını çekip onun günahından temizlenmeden cennete giremeyeceğini ifade etmektedir. Yani kibir cezayı gerektiren bir haldir. Bu hal mutlaka ceza ile temizlenir, bu temizlik olmadan kul cennete giremez. […]

Elfazı küfür söyleyenin nikahı gider mi? Ne yapması gerekir?

    Bildiğiniz gibi dinimizde insanı İslam dairesinden çıkartan sözler ve hareketler vardır. Mesela İslami bir konuyu “alaya almak, küçük görmek ve inkar etmek” gibi. Bunlar dini nikaha zarar verir mi? Ne yapmak gerekir? Halil Günenç Hocaefendi bu konuya şöyle açıklık getiriyor:      Bir kimse küfrü gerektiren bir söz söyler veya bir harekette bulunursa Hanefi mezhebine (deliller […]

Hutbe nedir? Hutbede yapılan duaya amin denir mi?

Hutbe; Konuşma, cemaate konuşma yapmak, Allah’a hamd, Rasûlüne salat ve selam getirmek ve müminlere duadan ibaret olan bir zikirdir. Hutbe farzdır ve Cuma ve bayram namazlarının yerine getirilme şartlarından birisidir. Cuma ile ilgili, “Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağırıldığınız zaman hemen Allah’ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın” (Cuma, 62/9). Âyette sözü edilen zikr […]

Müslüman çocuğa Josef ismini koymak

Soru: İngiltere’de yaşayan Müslüman bir Türk ailesi… Namaz kılıyorlar, oldukça dindarlar… Bu aile, dini bir cemaate mensup… Bundan birkaç sene önce bir erkek çocukları oluyor, hangi ismi verelim diye bir yere soruyorlar, istişare neticesinde çocukcağıza Josef (Joseph) ismi veriliyor. Bir Hristiyan ismi. Yadırgayanlara, Josef bizdeki Yusuf’un karşılığıdır, bunda bir sakınca yoktur cevabını veriyorlar. Müslüman bir […]

Ölünün arkasından Kuran okunur mu?

   Bir takım kimseler ölülere Kur’an okunmayacağını, bir faydasının da olmayacağını iddia ediyorlar. Delil olarak aldıkları ayet şu: “Diri olanları uyarsın ve kâfirler cezayı hak etsinler diye.” (Yasin 70) Bu ayeti okuyup ölülere Kur’an okumanın dinde yerinin olmadığını söylerler.    NASIL DELİL AMA!    Adamların delil olarak aldığı ayete bakınız! Rabbimiz buyuruyor ki: “Diri olanları […]

Cenaze nasıl kabre koyulur?

    598- Cenaze kabre götürülüp omuzlardan indirilince, bir engel olmadığı zaman cemaat oturur. Bundan önce oturmaları mekruh olduğu gibi, bundan sonra ayakta durmaları da mekruhtur.     599- Kabrin bir insan boyu kadar derin ve yarım boy kadar enli olması güzeldir. Yarım boy mikdarı derin olması da yeterlidir. Kabirlerde faziletli olan lâhiddir. Şöyle ki: Toprağı […]

Cenaze nasıl kefenlenir?

  Ölen erkek veya kadın her müslümanı bedenini örtecek şekilde bir giysi ile kefenlemek farzdır. Bu farz görevini yapmayan müslümanlar günahkâr olurlar. Ölünün kefenlenmesi üç şekilde olur:     Birincisi, “Sünnet üzere olan kefenleme”dir ki, erkekler için Kamis, İzar ve Lifafe’den ibaret olmak üzere üç kattır. Kadınlar için ise, bu üç parça ile beraber bir baş […]

Cenaze Nasıl Yıkanır

    Cenazelerin bir an önce yıkanması, kefenlenip hazırlanması ve kabirlerine konulması müstahabdır. Bunun için önce cenaze teneşir denilen tahtadan bir sedir üzerine, ayakları kıbleye doğru olarak arka üzeri yatırılır. Teneşirin çevresi güzel kokulu bir şeyle üç, beş veya yedi defa tütsülenir. Göbeğinden dizleri altına kadar olan avret yerleri bir örtü ile örtülüp elbiseleri tamamen […]

SON NEFESTE KELİME-İ ŞEHADET GETİREMEYEN KİMSENİN DURUMU

  Müslüman olan bir kimse, son anında eğer komada olduğu için veya ani bir ölümde kelime-i tevhidi söylemese, evvelce yani ayık iken söylediğine itibar edilir. Bunda sorun yoktur. Ayık iken kelime-i tevhidi zikredip söyleyen bir kimse, daha sonra baygın oldu, aklı gitti, bunadı veya komadan bitkisel hayatla ruhunu teslim etti. İşte bunda sorun yoktur. Çünkü […]

Şeytanlar Ramazan ayında bağlanır mı?

Bu konuda Hazreti Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve sellem) Efendimiz şöyle buyuruyor: “Ramazan ayının ilk gecesi girince şeytanlar ve cinlerin azgınları zincire vurularak bağlanır. Cehennemin kapıları kapatılır, hiçbir kapısı açılmaz. Cennet kapıları ise sonuna kadar açılır, hiçbirisi kapalı tutulmaz.”1 Ramazanda kendisini cennete götürecek iyi işler yapan Mü’mine cennetin kapıları açılmış, cehenneme götürecek kötülüklerden sakındığı için de […]

Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez hadisi şerifinin açıklaması

İbnu Mes’ud (R.A.)dan rivayete göre Resulullah (S.A.V.) Efendimiz “Kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse asla cennete girmeyecektir.”1 buyurmuştur. Hadis-i şerif, kibir sahibi kimsenin bu kibrin cezasını çekip onun günahından temizlenmeden cennete giremeyeceğini ifade etmektedir. Yani kibir cezayı gerektiren bir haldir. Bu hal mutlaka ceza ile temizlenir, bu temizlik olmadan kul cennete giremez. Ne var ki […]

İftiraya uğrayan kişi ne yapmalıdır?

İftiraya uğrayan kimse Allah Teala’ya sığınıp sabretmelidir. Kişi, bunun bir imtihan vesilesi olduğunu unutmamalıdır. Haksız yere iftiraya uğramak kişinin günahlarından kurtulmasına vesiledir. Zaten halk arasında bu olaya “günahını alma” denilmektedir. Öyle ki iftira atan kimse yaptığı bu haksızlık nedeniyle iftira attığı kimsenin günahlarını yüklenecektir. Sabretme meselesini hiçbir şey yapmamak olarak anlamak doğru değildir. Sabırdan kasıt […]

Oy vermenin mesuliyeti var mıdır?

Elbette oy vermenin ahirette sorumluluğu vardır. Oy vermek, önemli bir mesuliyet olup her müslümanın yerine getirmesi gereken bir vazifedir. Çünkü oy vermek, yetki vermek demektir, beni böyle yönet demektir, emanetleri ehline vermek veya vermemek demektir. Ve oy vermemek de aslında gizli oy vermektir. Yani oy vermezsen bile, başka bir görüşü desteklemiş olmaktasın.

Bir Hanefi zorluk karşısında Şafi Mezhebine uyabilir mi?

Dinin temel kaynaklarından hüküm çıkarmaya gücü yetmeyen kimselerin bu işin ehli olan müçtehid kimselere tabi olması, Allah Teâlâ’nın kesin bir emridir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “…Eğer bilmiyorsa-nız, ehl-i zikre, bilenlere sorun.”1 Ayet-i Kerimede geçen “ehl-i zikir”den maksat âlimlerdir. Bu emirden de anlaşılmaktadır ki: Müminler, bilmediklerini bilenlere sormakla mükelleftirler. Bu nedenle herkes tabi olduğu mezhebe göre […]

Tırnaklar nasıl kesilir?

Tırnakları kesmek, maddi ve manevi temizlik açısından çok önemli bir husustur. Çünkü kişi çok kere cünüp olur, tırnağında biriken kirden sebep su vücudunun her yerine sirayet edemez, ulaşamaz ve böyle cünüp olarak kalır. Zira cünüp olan kişi yıkandıktan sonra bedeninde iğne ucu kadar bir yer yıkanmamış kalsa, o kişi cünüplükten kurtulamaz. Tırnaklar canlı vücudun önemli […]

İmamların dini nikahtan para alması caiz midir?

Soru: İmamların dini nikah kıymak, mevlit,Yasin okumak, ramazanda mukabele okumak, yaz kurslarında çocuk okutmak gibi işlerden dolayı para alması caiz midir? Bir imam ya da normal bir müslümanın soruda bahsettiğiniz ilk üç işi yani dini nikâh kıymak, mevlit, Yasin okumak ve ramazanda mukabele okumayı bir ücret şart koşarak yerine getirmesi ve para alması helal değildir. […]

FİTRE – FITIR SADAKASI VE HÜKÜMLERİ

Fıtır Sadakası Nedir? Sözlükte “yaratmak, icat etmek, kesmek” manalarına gelen “fatr” kökünden türeyen “fıtr” kelimesi oruca son vermeyi, orucu açmayı (iftar) ifade eder. Ramazan’ın sonunda orucu açma (el-fıtr) veya insan olarak yaratılma (el-fıtra) anlamlarına gelen fıtır sadakası, Ramazan-ı şerifin sonuna yetişen ve temel ihtiyaçlarından başka en az nisap miktarı bir mala sahip bulunan her hür […]

Organ nakli caiz midir?

Öncelikle organ bağışı ifadesi yanlıştır. Çünkü malın bağışı yapılabilir. İnsan ve insanın parçası olan organ ise mal değildir ve bunun bağışı yapılamaz. Çünkü insan mükerrem, değerli bir varlıktır. Bedenimiz ve canımız bizim tasarrufumuzda değildir, bize emanettir. Bu nedenle organ bağışı yerine organ nakli kavramını kullanalım. Organ nakli konusu oldukça yeni bir meseledir. Bu nedenle organ […]

Kadın erkek karışık oturulabilir mi?

    Bazı şeylerin açık açık yazılması gerekiyor. Çünkü bir takım sapıklar, kendi işledikleri günaha kılıf bulmak, milleti de teşvik etmek için akla hayale gelmedik bahaneler üretiyorlar.    Ben aseksüelim, ben iktidarsızım, yok benim kalbim temiz, yok ben ayrıcalıklıyım, bu bana mahsus gibi dinle alakası olmayan nefsani bahaneleri öne sürerek “KADINLARLA BİR ARADA OTURMA”sına fetva verebilen […]

Göğüs ve sırt kıllarının alınması caiz midir?

Soru    Vücudumun bazı yerlerinde aşırı kıl var, sırtımda ve göğsümde mesela. Özellikle yazın çok kötü bir görüntü oluyor. Kıyafetimden dışarı çıkıyorlar ya da çok koptukları için her tarafım kıl oluyor. Bu kılları kısaltmak caiz midir?       Cevap Bismillahirrahmanirrahim    Erkeklerin göğüs ve sırt kıllarını aldırmaları caiz değildir. Bu, edebe aykırıdır.    Fakat […]

Kadınlarla tokalaşmak caiz değil

   Mehmet Talu Hoca kadınlarla tokalaşma meselesine verdiği cevapla şeytanın girebileceği bütün kapıları kapattı: “Başkalarının gönlünü kırmaktan, yanlış düşünmelerinden çekiniyoruz. Ya peki, Rabbimizin razı olmadığı bir şeyi yapmaktan çekinmeyecek miyiz?” Soru Bir erkek ya da bayanın tokalaşmasının hükmü nedir? Bir erkek, bayana hoş geldiniz derken tokalaşsa günah mıdır? Ben tokalaşmamaya dikkat ediyorum ama bazen mağazamıza […]