Etiket: tasavvuf nedir

Tasavvuf Nedir? İşte tasavvufun tarifleri

Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi’nin kaleminden tasavvuf târifleri: “Tasavvuf, Allah Teâlâ ile ünsiyet kurma sanatıdır. İnsan, sevdiğine, sevgisi kadar fedakârlıkta bulunur.” Yaşandıkça idrâk edilebilen tasavvufun, kelimelerin mahdut imkânlarıyla kâmil mânâda îzah edilmesi imkânsızdır. Nitekim Allah dostları da, her kesitinden muhtelif renkte ışıklar yansıyan o tasavvuf kristalinin kendilerine bakan vechesinde müşâhede ettiklerini nazar-ı îtibâra alarak, pek çok tasavvuf târifi yapmışlardır. […]

Tasavvuf Ne demektir?

   “Tasavvuf” kelimesi kimilerine göre Arapçada “yün” anlamına gelen “sûf” kelimesinden gelmektedir. Bunun sebebi ise Sûfîlerin sâir insanların zıttına zühd yolunu tercih ederek yün elbise giymiş olmalarıdır. [1] Bazıları ise bu kelimenin “pak ve temiz olmak” anlamındaki “safâ” kelimesinden tevellüd ettiğini söylemişlerdir. Zira Sûfî denen kişi kalbi her türlü mâsivâdan arınmış kişidir. Bu yüzden Bişr […]

TASAVVUF VE RABITA NEDİR?

Şeyh İbrahim Efendi (kuddise sirrahu) tasavvufun tanımını aşağıdaki dizelerde ifade etmiştir: Bidayette tasavvuf sofi bican olmaya derler Nihayette gönül tahtında sultan olmaya derler Tarikatte ibarettir tasavvuf mahv-ı suretten Hakikatte saray-ı sırda mihman olmaya derler Bu abu kil libasından tasavvuf ari olmaktır Tasavvuf cismi safi nur-ı Yezdan olmaya derler Tasavvuf lem’ayı envar-ı mutlaktan uyarmaktır Tasavvuf ateş-i […]