Etiket: Sahih hadisler

Rüzgara sövmeyiniz

   Ebû Münzir Übey İbni Kâ’b radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Rüzgâra sövmeyiniz. Hoşunuza gitmeyen bir rüzgâr gördüğünüzde: Allahümme innâ nes’elüke min hayri hêzihi’r-rîhi ve hayri mâ fîhâ ve hayri mâ ümirat bihi. Ve neûzü bike min şerri hêzihi’r-rîhi ve şerri mâ ümirat bihi: Allah’ım! Senden bu rüzgârın […]

Horoza sövmeyin

Zeyd İbni Hâlid el-Cühenî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Horoza sövmeyiniz. Çünkü o namaz için uyandırır. “ Ebû Dâvûd, Edeb 115. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, IV, 115; V, 193

Yağmuru yıldızın yağdırdığına inanmak şirktir

Zeyd İbni Hâlid el-Cühenî radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hudeybiye’de geceleyin yağan yağmurdan sonra bize sabah namazı kıldırdı. Namazı bitirince yüzünü cemaate döndü ve: – “Rabbiniz ne buyurdu biliyor musunuz?” diye sordu. Sahâbîler: – Allah ve Resûlü daha iyi bilir, dediler. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem: – “Buyurdu ki: Kullarımdan bir kısmı […]

Müslümana kafir demek yasaktır

İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir adam din kardeşine, ey kâfir derse, bu söz ikisinden birine döner. Eğer böyle denilen kişi söylenildiği gibi ise söz doğrudur; yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz söyleyene geri döner. “ Buhârî, Edeb 73; Müslim, Îmân 111. Ayrıca bk. Tirmizî, […]

Edebiyat parçalayanlara Peygamberimizden uyarı

AĞZINI YAYARAK, KENDİNİ SANATLI KONUŞMAYA ZORLAYARAK, HALKIN ANLAYAMAYACAĞI KELİMELER KULLANARAK, DİL BİLİMİN İNCELİKLERİNDEN BAHSEDEREK KONUŞMANIN MEKRUH OLDUĞU Günümüzde de bazı “hocaefendi”ler vardır. Bir başlayınca konuşmaya zannedersiniz ki ayaklı lügat dile geldi. Öyle bir edebiyat yapar ve öyle kelimeler kullanır ki işin ehli bile cümleyi anlamakta ve bağlantılar kurmakta zorluk çeker ki, avam nasıl anlasın… İşte […]

Kötü söz ve fena konuşmak yasaktır

   İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Mü’min; insanları kötüleyen, lânetleyen, kötü söz ve çirkin davranış sergileyen kimse değildir. “ Tirmizî, Birr 48. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, I, 405, 416    Enes radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir […]

Nefsim Murdar oldu demeyin

Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sizden biriniz ‘nefsim pis ve murdar oldu’ demesin; fakat nefsim yaramazlaştı desin. “ Buhârî, Edeb 100; Müslim, Elfâz 17. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 76

Bir kadının güzelliğini bir erkeğe anlatmak yasaktır

BİR KADININ GÜZELLİKLERİNİ BİR ERKEĞE ANLATMANIN YASAKLANDIĞI ANCAK O KADINI NİKAHLAMAK GİBİ ŞERİATA UYGUN BİR MAKSATLA BUNA İHTİYAÇ DUYULURSA ANLATILMASINA İZİN VERİLDİĞİ İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir kadın, başka bir kadınla çıplak vücutları birbirine temas ederek yatmasın. Sonra o kadını kocasına anlatır da, kocası sanki […]

Dua ederken "Allahım dilersen ver" demeyin

Dua ederken “inşaAllah” “Rabbim dilersen ver” gibi ifadeler kullanılmamalı. Kesin bir dille istenmelidir. Ancak bu gün bir çok hocaefendinin bile buna dikkat etmediğini, duasının sonuna “inşaAllah” ifadesini eklediğini görüyoruz…  Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sizden biriniz dua ederken: Allahım! Dilersen beni bağışla; dilersen bana merhamet et, […]

Kocası karısını yatağa çağırdığı zaman icabet etmesi

Kadın dini bir zorunluluğu yok ise kocasının yatağa davetine icabet etmelidir. Ebû Hüreyre radıyallah anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir erkek hanımını yatağına çağırır, o da gelmez ve kocası kendisine kızgın vaziyette gecelerse, melekler o kadına sabaha kadar lânet eder. “ Buhârî, Bed’ü’l-halk 7, Nikâh 85; Müslim, Nikâh 122. […]

Kadının Kocasından izinsiz oruç tutması

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kocası yanında iken onun iznini almadan bir kadının nafile oruç tutması helâl olmaz. Kadın, kocasının izni olmadıkça, evine hiç kimsenin girmesine izin veremez. “ Buhârî, Nikâh 86; Müslim, Zekât 84. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 73; Tirmizî, Savm 64; İbni Mâce, […]

İmamdan önce rüku ve secdeye gidenlerin hali

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sizden biriniz, imamdan önce başını (rükû veya secdeden) kaldırdığı zaman, başını Allah Teâlâ’nın merkep başına veya suretini merkep suretine çevirmesinden korkmuyor mu?” Buhârî, Ezân 53; Müslim, Salât 114-116. Ayrıca bk. Tirmizî, Cum’a 56; Ebû Dâvûd, Salât 75; Nesâî, İmâmet 38; İbni […]

Namaz kılmanın mekruh olduğu iki durum

Âişe radıyallahu anhâ, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’ in şöyle buyurduğunu işittim, dedi: “Yemek hazırken, büyük ve küçük abdest kişiyi zorlarken kılınan namazın kıymeti yoktur. “ Müslim, Mesâcid 67. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tahâret 43 Kişi namaz borcunu ödemiş olur ancak huşu olmadığı için feyzinden mahrum kalmıştır.

Namazda gözleri semaya dikmek

Enes İbni Mâlik radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bazı kimselere ne oluyor ki, namazlarında gözlerini semaya dikiyorlar?” Sonra sözünü daha da şiddetlendirdi ve: “Ya bundan vaz geçerler, ya da gözlerinin nuru alınır da kör olurlar” buyurdu. Buhârî, Ezân 92. Ayrıca bk. Müslim, Salât 117; Ebû Dâvûd, Salât 163; […]

Namazda başı sağa sola çevirmek

Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e namazda başı sağa sola çevirmenin hükmünü sordum. Peygamberimiz: “Bu, kulun namazından bir miktarını şeytanın kapıp aşırmasıdır” buyurdu. Buhârî, Ezân 93, Bed’ü’l-halk 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 161; Tirmizî, Cum’a 59; Nesâî, Sehv 10 Enes radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem […]

Sadece Cuma günü oruç tutmak yasaklanmıştır

1765. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’ i şöyle buyururken işittim demiştir: “Sizden biriniz, cumadan bir gün önce veya bir gün sonra oruç tutmadıkça, sadece cuma günü oruç tutmasın. “ Buhârî, Savm 63; Müslim, Sıyâm 147. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 50 1766. Muhammed İbni Abbâd şöyle dedi: Câbir radıyallahu anh’den, […]

Yemeden içmeden ardı ardına oruç tutmak

YİYİP İÇMEKSİZİN İKİ VEYA DAHA FAZLA GÜNÜN ORUÇLARINI BİRBİRİNE EKLEMENİN HARAM OLUŞU 1768. Ebû Hüreyre ve Âişe radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem iftar etmeden orucu birbirine eklemeyi yasakladı. Buhârî, Savm 48, 49; Müslim, Sıyâm 59. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 24 1769. İbni Ömer radıyallahu anhümâ şöyle dedi: Resûlullah sallallahu […]

Kabri kireçlemek ve üzerine bina yapmak

1771. Câbir radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrin kireçlenmesini, üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina yapılmasını yasakladı. Müslim, Cenâiz 94. Ayrıca bk. Tirmizî, Cenâiz 58; Nesâî, Cenâiz 96, 98; İbni Mâce, Cenâiz 43

Muhammed'in kızı Fâtıma hırsızlık yapsaydı, elbette onun da elini keserdim

ŞER’Î CEZALARIN UYGULANMAMASI İÇİN ARACI OLMANIN HARAM OLUŞU    Şuan “şeriat”ın geçerli olduğu bilinen Suudi Arabistan’da bile bir zengin suç işlediği zaman affedilir, ancak fakir yaptığı zaman cezası anında kesilir. Görenlerin müşahede ettiği gibi Medine civarında dilencilerin kolu kesiktir genelikle.    Resulüllah Efendimiz’in, Allah’ın hükmünün uygulanması konusunda hiçbir şekilde tavizi yoktu. Bu konuda (Allah’ın hükmünün […]

Durgun suya ve insanların geçtiği yere abdest bozulmamalı

Câbir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara idrar yapmayı yasakladı. Müslim, Tahâret 94. Ayrıca bk. Tirmizî, Tahâret 51; Nesâî, Tahâret 31, 140; Gusül 1; İbni Mâce, Tahâret 25   Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: – “Lâneti gerektirecek iki şeyden sakınınız” buyurdu. Sahâbe-i […]

Silahla şakalaşmanın yasak oluşu

CİDDÎ VEYA ŞAKA OLARAK BİR MÜSLÜMANA SİLÂH VE BENZERİ ŞEYLERLE İŞARET ETMENİN VE KININDAN ÇIKMIŞ KILICI ALIP VERMENİN YASAKLIĞI 1787. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sizden biriniz silâhını (ortaya çıkarıp) din kardeşine işaret etmesin. Çünkü o bilmez, belki şeytan silâhı elinden çıkarır da, bu yüzden cehennemin […]

Ezan okunduktan sonra mescitten çıkmak

EZAN OKUNDUKTAN SONRA BİR ÖZÜR OLMADIKÇA FARZ NAMAZ KILININCAYA KADAR MESCİDDEN ÇIKMANIN MEKRUH OLDUĞU 1789. Ebü’ş-Şa’sâ şöyle dedi: Biz Ebû Hüreyre radıyallahu anh ile birlikte mescidde oturuyorduk. O esnada müezzin ezan okudu. Bir adam kalkıp dışarıya doğru yürüdü. Ebû Hüreyre, o adamı mescidden çıkıncaya kadar gözüyle takip etti ve: Bu adam, Ebü’l-Kâsım sallallahu aleyhi ve […]

İkram edilen güzel kokuyu geri çevirmemek

1790. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Güzel bir koku ikram edilen kimse onu reddetmesin; çünkü onun taşınması kolay, kokusu güzeldir. “ Müslim, Elfâz 20. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tereccül 6 1791. Enes İbni Mâlik radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem güzel kokuyu […]

Kişiyi yüzüne karşı övmek

Kişiyi yüzüne karşı övmek, o kişinin kendini beğenmesine sebebiyet vereceğinden yasaklanmıştır. 1792. Ebû Mûsâ el-Eş’arî radıyallahu anh şöyle dedi: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem, bir adamın bir kişiyi övdüğünü ve övmede çok ileri gittiğini işitti. Bunun üzerine: “Adamı mahvettiniz (veya adamın bel kemiğini kırdınız)” buyurdu. Buhârî, Şehâdât 17, Edeb 54; Müslim, Zühd 67 1793. Ebû […]

Bulaşıcı hastalık olan yerden uzaklaşmak

1795. İbni Abbâs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Ömer İbni Hattâb radıyallahu anh Şam’a doğru yola çıktı. Serg denilen yere varınca, kendisini orduların başkomutanı Ebû Ubeyde İbni Cerrâh ile komuta kademesindeki arkadaşları karşıladı ve Şam’da vebâ hastalığı başgösterdiğini ona haber verdiler. İbni Abbâs’ın dediğine göre, Hz. Ömer ona: – Bana ilk muhacirleri çağır, dedi; ben […]

Sihir ve büyü hadisi

1797. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “İnsanı helâke sürükleyen yedi şeyden sakınınız. ” Sahâbîler: – Yâ Resûlallah! Bu yedi şey nedir? diye sordular. Resûl-i Ekrem şöyle buyurdu: “Allah’a şirk koşmak, sihir ve büyü yapmak, – haklı olarak öldürülen müstesna- Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı bir insanı öldürmek, […]

Altın ve gümüş kap kullanmak

YEMEDE, İÇMEDE, TAHARETTE VE BENZERİ YERLERDE ALTIN VE GÜMÜŞ KAP KULLANMANIN HARAM OLDUĞU 1799. Ümmü Seleme radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına cehennem ateşi doldurmuş olur. Buhârî, Eşribe 28; Müslim, Libâs 1. Ayrıca bk. İbni Mâce, Eşribe 17 Müslim’in bir rivayetinde: “Gümüş […]

Kendi babası olmayan birini baba olarak göstermek

KENDİ BABASI OLMAYAN BİRİNİ BABASI DİYE GÖSTERMENİN, KENDİ EFENDİSİ OLMAYAN BİRİNİ EFENDİ KABUL ETMENİN HARAM OLDUĞU 1806. Sa’d İbni Ebû Vakkâs radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir kimse kendi babası olmadığını kesinlikle bildiği birinin soyundan geldiğini ileri sürerse, ona cennet haramdır. ” Buhârî, Ferâiz 29; Müslim, Îmân […]

Dua ile ilgili bazı konular

1499. Üsâme İbni Zeyd radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kendisine iyilik edilen bir kimse o iyiliği yapana, cezâkellâhü hayran: Allah seni hayırla mükâfatlandırsın, derse, ona en iyi şekilde teşekkür etmiş olur. “ Tirmizî, Birr 87 1500. Câbir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle […]

Yanında olmayan birine dua etmenin fazileti

1497. Ebü’d-Derdâ radıyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir: “Bir müslüman, yanında bulunmayan bir din kardeşi için dua ederse, mutlaka melek ona, aynı şeyler sana da verilsin, diye dua eder. “ Müslim, Zikir 86. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vitir 29 1498. Yine Ebü’d-Derdâ radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi […]