Etiket: Mustafa İslamoğlu reddiyeleri

Mustafa İslamoğlu’nun Hz. Hatice’ye hakareti. Kadın hakkı savunucuları nerede?

Fazlurrahman’dan arta kalan Mustafa İslamoğlu bir konuşmasında Hazreti Hatice’ye “iki kocadan arta kalan dul” diye aşağılayarak hakaret etmesi gündeme geldi. Mustafa’nın kocası ölmüş veya boşanmış kadınlar hakkında “arta kalan, artık” diye hakaret ederek konuşması acaba KADEM VE MOR ÇATI gibi muhafazakar geçinen (başımıza bela olan) kadın hakkı savunucularını harekete geçirecek mi? Yoksa iki yüzlülük yapıp […]

Mustafa İslamoğlu Peygamberimize müşriklerin dili ile sesleniyor

  Hudeybiye Antlaşmasında Resûl-i Kibriyâ Efendimiz, Hz. Ali’ye şöyle yazmasını emretti: “Bu, Allah Resul’ü Muhammed’in, Süheyl bin Amr’la üzerinde anlaşmaya varıp sulh oldukları, icabının taraflarca yerine getirilmesi kararlaştırılıp imzaladığı maddelerdir.” Kureyş heyetinin müşrik başkanı Süheyl yine itiraz etti, “Vallahi, biz senin gerçekten Allah’ın Resûlü olduğunu kabul edip tanımış olsaydık, Beytullahı ziyaretine mani olmaz ve seninle çarpışmaya […]

Mustafa İslamoğlu Patentli Yalanlar Serisi

   Ebubekir Sifil Hocafendi yazdı:    Bir gün biri hokkabazlığın tarihini yazacak olursa, hiç şüphem yok seni “tarihin en usta hokkabazları” listesinin başına koyacaktır! Gelmiş geçmiş hokkabazların hiç birisi, cehaleti bilgi, yalanı hakikat diye pazarlamada senin yanına bile yaklaşamaz… Hayatın yalan senin; söylediklerin, yazdıkların, anlattıkların, jestlerin, mimiklerin… Utanma hissinden mahrum bırakılmış bir insandan beklenebilecek her […]

Mustafa İslamoğlu Şia’yı meşrulaştırma çabasını itiraf ediyor

    Babası “Humeyni’nin bir numaralı adamı, Humeyni kafalı” dediğinde babasını bunaklıkla suçlamıştı ve taraftarları da inanmak istememişti.    Karadenizi ifsad etmek için kurulan Çay Tv’yi mesken tutan Mustafa Şia’yı meşrulaştırma gayretini savunuyor. “Şia’ya ehlibeyt mektebi” dediğini kabul edip müdafaa ediyor ve Şia’yı nasıl meşrulaştırmaya çalıştığını itiraf etmiş oluyor: BABASINA ÖNCE ŞUURU ÇOK İRİ VE DURU […]

Yanlış Ezberlemişsin İslamoğlu

Hakikatin, tefekkürün, tedebbürün yerini sloganların, propagandanın, sathî düşüncenin aldığı bir devirde yaşıyoruz. Haliyle ifsadın irşada galebe çaldığı, batılın revaçta olduğu ve maalesef hakikatin garip kaldığı bir devir… Başların ayak, ayakların baş olduğu; Osmanlı son dönem alimlerinden Muhammed Zahid el-Kevseri merhumun ifadesiyle “mahalle mescidinde bile imamlık yapması uygun olmayan kimselere el-İmamü-l Hücce dendiği”[1] bir devir… İşte […]

Mustafa İslamoğlu'nun hutbe konusu: Mustafa İslamoğlu

   Daha sonraki bir yazımızda dile getireceğimiz çelişkilerden bir tanesini ayrı bir yazı olarak sizlere sunmayı uygun gördük.    Mustafa İslamoğlu’na ve müritlerine(takipçilerine) baktığımız zaman bizlere şöyle bir tenkit yönelttiklerini görüyoruz:    “Siz cemaatçilik yapıyorsunuz, cemaatimiz böyle cemaatimiz şöyle diyorsunuz. Ümmeti bölüyorsunuz, cemaatinizi öne çıkarıyorsunuz”    Ancak ne gariptir ki bunu söyleyen bir gurubun başındaki […]

Abdulaziz Bayındır ve M.İsmaoğlunun Çıplak ayağa Mesh Fitnesi

Gün geçmiyorki yeni bir sapık görüşle, fetvayla karşımıza din bozguncusu çıkmasın. Yavuz Sultan Selim han’nın Hocası Büyük Allame İbn-i Kemal bir fetvasında ” DİN TAHRİPÇİSİ BİD’AT EHLİ İLE SAVAŞ, KAFİR LE SAVAŞDAN DAHA EVLADIR “ buyurdu… Şimdi bu fetvanın değeri o kadar da iyi anlaşılıyor ki … 1400 senedir Hiç bir kitapta yer almayan 104 kitapda dahi […]

M. İslamoğlu Kainatın Efendisinin Şerefini Düşürmeye Uğraşıyor!

” İslamoğlu’nun: “Peygamberler arasında üstünlük yarışı çıkarmak Yahudi işidir” (Mustafa İslamoğlu, Üç Muhammed, sh:78-79) Bu ve bunun gibi sapık sözlerine REDDİYE ” (video yanının devamındadır) Bu vesîleyle sizleri tekrar bu yalanlara inanmamanız husûsunda uyardıktan sonra reddiyelerime devam edebilirim. Sizlerden ricam, canınızdan çok sevmeniz gereken, gece gündüz sizlerin affı için göz yaşı döken ve doğarken de yaşarken […]

Mustafa İslamoğlu’nun Yahudileşme temâyülü ve Üç Muhammed Kitaplarındaki Asıl Gayesi

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ism-i şerîfiyle! Bizleri Ehl-i Sünnet itikadı üzere sabit kılan Allâh-u Te‘âlâ’ya hamd-ü senâdan, Cumhur’un yolundan ayrılanları, İslâm ipini boynundan çıkarmakla niteleyen Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e salât-ü selamdan ve O’nun yolundan bir karış bile ayrılmayan âl-i ashâbına hayırla duadan sonra: Sohbetlerimize devam eden kardeşlerimizin: “Mustafa İslamoğlu nasıl biri? Kitapları okunabilir […]