Etiket: Mezhepler

Kur’an’da Mezhep Var mı?

Hadsiz Bir Soruya Tenezzülen Cevap;  Kur’ân’da Mezhep Var mı? Son zamanlarda birileri, reddetmek istedikleri ahkâmı yahut değerleri, kolaydan reddetmek için modern ve köksüz bir usul-soru türettiler; “Kur’ân veya Sünnet’te[1] var mı?” Eğer siz doğrudan Kur’ân-ı Hakîm’den veya Hadis-i Şerif’ten bir delil, hem de soranın akıl seviyesine hitap edecek açıklıkta bir delil getiremezseniz, savunduğunuz hüküm ya da değer, o kişi tarafından […]

Mezhepsizlik Niçin “Dinsizliğin Köprüsü”dür?

Bismillâhirrahmânirrahîm Bilindiği gibi “Mezhepsizlik Dinsizliğin Köprüsüdür” sözü, yirminci yüzyılın yetiştirdiği en büyük alimlerden ve son Osmanlı Şeyhülislam vekillerinden biri olan merhum Muhammed Zâhid el-Kevserî’ye aittir ve merhumun “Makâlât” adlı eserinde yer alan makalelerden birisinin başlığıdır.[1] Bu hikmetli söz, bahse konu makale neşredildikten sonra adeta darb-ı mesel haline gelmiş ve dilden dile yayılmıştır. Bu yazıda, bu […]

Amelde mezhepler neden gerekli

Mezheb ve imam ne demektir?    Zehebe fiilinden ism-i mekân olan mezheb, gidilecek bir yol ve imam da büyük bir çoğunluk tarafından önder, otorite kabul edilip kendisine tabi olunan ve ictihadları ile amel edilen müctehîd demektir. Biri itikadda ve diğeri amelde (uygulamada) olmak üzere iki çeşit mezheb vardır. İtikadda mezheb    Her çağda yeryüzündeki müslümanların ezici çoğunluğu itikadda (inançta) […]

Mehmet Talu Hoca'dan Mezhepsizlere müthiş reddiye

   Geçtiğimiz günlerde bir kanala çıkan 3 kafadara İslam alimlerinden reddiyeler gelmeye devam ediyor. Mehmet Talu Hocamız da “mezhepsizliğe” reddiye yaparak ilmi deliller ışığında meseleyi ortaya koyuyor. O programa çıkan birisi hakkında ise ilginç bir bilgiyi paylaşıyor:

Mezhep bi'at mi? – Prof. Dr. Orhan Çeker

Özellikle bazı heyecanlı tipler sık sık “Mezhebler bid’attir, sonradan ortaya çıkmış türedi kurumlardır. Resulullah (a.s) zamanında yoktu” şarkısını söylerler. Bu söyleme göre sahabe toplumunda herkes kendisi Kitab ve Sünnetten hüküm çıkarıyor, kimse kimseyi taklid etmiyor. Dolayısıyla imam da, onu takip eden de yoktu. Yani tüm sahabe müctehid idi. Bu söylemleri özellikle ilahiyat fakültelerinde hatta hazırlık […]

Mezhepsizlerin delil olarak aldığı En’am 159 ve Rum 32 ayetin tefsiri

   Bazıları En’am 159 ve Rum 32. ayeti delil getirerek İslam’da mezhep olmadığını iddia ediyorlar, kendilerinin de hiçbir mezhebe bağlı olmadığını söylüyorlar ve şöyle diyorlar: “Benim hiçbir mezheple, tarikatla, cemaatle, şeyhle, hoca ilişkim yoktur” Bunlara nasıl cevap verilmelidir? Öncelikle bahsi geçen ayet-i kerimlere bir bakalım:    “Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup […]

Mezhepsizlere ve Mezhepsizliğe REDDİYE – Mezhepsizlik Dinsizliğe Götürür

MEZHEPSİZLİK DİNSİZLİĞE NASIL GÖTÜRÜR?    Kovulmuş Şeytan’ın şerrinden Allah(c.c.)’a sığınırım. Rahman ve Rahim Olan Allah(c.c.)’ın Adı ile…    Allâh-u Te’âlâ’ ya hamd, Habibi Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’ e, sünnet ve cemaat îtikadının ilk mümessilleri olan âl-i ashaba salat-u selam olsun. Ehline malum olduğu üzere El- Kevseri hazretleri Makâlât’ında bu başlığı taşıyan bir makale kaleme almıştır. […]

Adapazarı İmam Hatip’de mezhepsiz hoca

    Mezhepsizlik tehlikesi İmam Hatiplere inmiş durumda. Mezhepsiz hocalar talebelerin aklını karıştırmak için elinden geleni yapıyorlar. Özellikle açıktan öğrenim gören ve çoğunluğu Kur’an Kursunda okuyan gençler bu konuda yoğun propaganda ile karşılaşıyor.    Bunun bir örneğini kameraya kaydeden kardeşlerimiz videoyu bizler ile paylaşıyor. Ancak biz sadece bir kesit yayınlıyoruz: [youtube http://www.youtube.com/watch?v=vUQzwtQoeTM?rel=0]    Video da […]

Mezhepler bidat midir? Peygamberimizin neden mezhebi yoktu!

Mezhep sözlük anlamı olarak” gitmek, izlemek, gidilen yol” demektir. Terim anlamı olarak ise, dinin aslî (inanç) veya fer’î (ibadet-muamelat) hükümlerinin dayandığı delilleri bulmakta ve bunlardan hüküm çıkarıp yorumlamakta otorite sayılan âlimlerin (müctehid) ortaya koyduğu görüşlerin tamamı veya belirledikleri sistem manasına gelmektedir. Mezheplerin, Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz döneminde olmaması gayet doğaldır. Efendimiz (S.A.V.) hayatta iken sahabeler arasında […]

MEZHEPLERE NAKLİ VE AKLİ DELİLLER

   İslam coğrafyasında İngiliz kaynaklı oyunlar devam ediyor. Ameli olarak kaynak aldığımız mezheplerin kaldırılması, mezhep imamlarının güvenilirliğinin yıkılması da bunlardan bir tanesi. Tüm İslam aleminde kabul edilen 4 büyük mezhebi akılları sıra ortadan kaldırma gayreti içine giriyorlar. “Resulüllah zamanında mezhep var mıydı, Resulüllah hangi mezheptendi” gibi fitnelerle İnsanların zihinlerini bulandırıyorlar. İşte bu kişilere cevap verebilmeniz […]