Etiket: Hadisler

Kur’an ve Sünnet ifadesi nereden geliyor?

   Kur’an ve Sünnet tabiri geleneksel olarak kullanılan, alışagelmiş, sıradan bir terkip değildir. Şimdi bu iki kelimenin neden yan yana zikredildiği ve ayrılamayacağı hususuna değinelim.    Öncelikle bu iki kelimenin karşısında, karşılığında ne var bunu görmemiz gerekiyor.    Kur’an: Allah’ın söz, emir ve yasaklarını içinde barındıran, hiçbir beşeri ilavenin bulunmadığı yüce kitap. Kur’an denildiği zaman […]

Hadis-i Şerif Türleri – Hadislerin Tasnifi

   Hadis inkarcılarının cahilane bir şekilde “Resulüllahın söylediğini nerden bilelim” gibi yorumlarla kabul etmediği hadis-i şerifler Peygamberimize en yakın zaman diliminde çok titiz bir çalışmayla elekten geçirilmiş, tasnif edilmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Hadis başlı başına bir ilim dalıyken cahillerin inkarıyla yok olacak da değildir.  1- Hadis-i mürsel: Sahabe-i kiramın ismi söylenmeyip, Tabiinden birinin doğruca, […]

Dili korumak hadisleri

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah’a ve âhiret gününe inanan, ya hayır söylesin ya da sussun. “ Buhârî, Edeb 31, 85, Rikak 23; Müslim, Îmân 74, Lukata 14. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 123; Tirmizî, Kıyâmet 50 1515. Ebû Mûsâ radıyallahu anh şöyle dedi: – Ey […]

Gıybet edeni dinleme yasağı

Ebû’d-Derdâ radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim, (din) kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. “ Tirmizî, Birr 20 İtbân İbni Mâlik radıyallahu anh’den “Allah’ın Rahmetini Ümit Etmek” bahsinde geçen uzun hadisinde rivayet edildiğine göre şöyle dedi: (Bizim […]

Nemime – Kovuculuk – Söz taşımak haramdır

    Huzeyfe radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Koğuculuk yapan cennete giremez. “ Buhârî, Edeb 49, 50; Müslim, Îmân 168, 169, 170. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 33; Tirmizî, Birr 79    İbni Abbâs radıyallahu anhümâ şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçmekte olduğu iki mezar […]

Yalan söylemek, yalan rüya anlatmak haramdır

   Bildiğiniz gibi son dönemlerde rüyalar bir istismar aracı olarak kullanılır hale geldi. Halbuki rüya çok hassas bir konudur. Yusuf Aleyhisselam’ın kıssasında anlatıldığı üzere rüya gören şahısların sonu, rüya tabiri ile aynı çıkmıştır.    Ancak bazı kanallar bu gün rüyaları, uyduruk senaryolarına alet ediyorlar. Yani yalan rüya uyduruyorlar. Bu da yetmezmiş gibi uyduruk yalan rüyaya […]

Yalancı şahitlik hadisi

Ebû Bekre radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem : – “En büyük günahı size haber vereyim mi?” buyurdu. Biz: – Evet, yâ Resûlallah, dedik. Resûl-i Ekrem: – “Allah’a şirk koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek” buyurduktan sonra, yaslandığı yerden doğrulup oturdu ve “İyi belleyin, bir de yalan söylemek, yalancı şâhitlik yapmaktır” buyurdu. Bu […]

Müslümanlara sövüp saymayın

  Sizlere Müslümanların hayat ölçüleri olan Hadis-i Şerifleri yazmaya devam ediyoruz. Müslüman kardeşine sövüp saymanın yasak olduğu hadis-i şeriflerdeyiz. Bu hadis-i şerifleri okuyunca haklı da olsanız karşınızdakine “şerefsiz” derken bin kere düşünmeniz gerektiğini anlayacaksınız. İşte Kainatın Efendisinin o mübarek sözleri: İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Müslümana […]

Müslümanları incitmemek

Abdullah İbni Amr İbni’l-Âs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ” (İyi) müslüman, dilinden ve elinden müslümanların emin olduğu kişidir. (Asıl) muhâcir de Allah’ın yasakladıklarını terkedendir. “ Buhârî, Îmân 4, 5, Rikak 26; Müslim, Îmân 64-65. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cihâd 2; Tirmizî, Kıyâmet 52, Îmân 12; Nesâî, Îmân […]

Müslümanları hor görmek yasaktır

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. “ Müslim, Birr 32. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 35; Tirmizî, Birr 18; İbni Mâce, Zühd 23    İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: – […]

Müslüman kardeşinin başına gelen felakete sevinme

Müslüman bir kardeşimizin başına bir musibet, felaket geldiği; misal malı telef olduğu, zengin iken fakir düştüğü veya ayıplanacak bir hale düştüğü zaman kardeşimizin o halini sevinçle karşılamamamız gerekiyor. Vâsile İbni’l-Eskâ radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:    “Kardeşinin uğradığı felâketi sevinçle karşılama! Allah onu rahmetiyle o felâketten kurtarır da […]

Bizi aldatan bizden değildir

   Günümüzde maalesef malını olduğu gibi anlatan, yalan yanlış veya abartı katmayan esnaf kalmadı. İslamı yaşadığını bildiğiniz esnaf bile aynı hatalara düşüyor ve bu sanki çok normal, ticaretin bir parçasıymış gibi yapılıyor. Mesela bir malı anlatırken: -Az önce birine daha verdim, bugün aynı maldan sattım, sana maliyetine veriyorum, bundan benim kârım yok ve niceleri gibi […]

Canlı hayvanı ateşle yakmayın

KARINCA VE BENZERLERİ DAHİL HERHANGİ BİR CANLIYI ATEŞLE YAKMANIN HARAM OLDUĞU    İbni Mes’ûd radıyallahu anh şöyle dedi: Bir seferde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’ in maiyyetinde bulunuyorduk. Hz. Peygamber abdest bozmak için yanımızdan uzaklaştı. Bu sırada biz iki yavrusu olan küçük bir kaya kuşu gördük, yavruları aldık. Kuşcağız yavrularını kurtarmak için çırpınmaya başladı. Tam […]

Zenginin borcunu ertelemesi

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Zenginin borcunu ödemeyi ertelemesi zulümdür. Sizin biriniz hali vakti yerinde olan birine havâle edildiğinde, bu havâleyi kabullenip o kişiye müracaat etsin. “ Buhârî, Havâlât 1, 2, İstikrâz 12. Ayrıca bk. Müslim, Müsâkât 33; Ebû Dâvûd, Büyû’ 10; Tirmizî, Büyû’ 68; Nesâî, […]

Allah için yaptığı bağıştan dönmek

İbni Abbas radıyallahu anhümâ’ dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bağışından dönen kimse, kusmuğunu yalayan köpeğe benzer. “ Buhârî, Hibe 30, Zekât 59, Cihâd 137, Hiyel 14; Müslim, Hibât 2, 5, 8. Ayrıca bk. Tirmizî, Büyû’ 62; Nesâî, Zekât 100; İbni Mâce, Hibât 5 Müslim’in bir rivâyetinde (Hibât 5), “Verdiği […]

Yetim malı yemek hakkında hadis

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: – “Yedi helâk ediciden kaçının!” Sahâbîler: – Ey Allahın Resûlü! Bunlar nelerdir? diye sordular. Hz. Peygamber: –    “Allah’a ortak koşmak, sihir (büyü) yapmak, Allah’ın haram kıldığı bir nefsi haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak, evli, […]

Riya hadisleri

Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi: Ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim: Allah Teâlâ buyurdu ki: “Ben, ortakların ortaklıktan en uzak olanıyım. Kim işlediği amelde benden başkasını bana ortak koşarsa, o kişiyi de ortak koştuğunu da reddederim. ” Müslim, Zühd 46. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, II, 301, 435    Yine […]

Yol kenarına oturarak kadın kız kollayanlar

   Baharın gelmesiyle birlikte kahvehaneler ve bir çok dükkan yol kenarına tabure atıyor. Yaya geçidi olan kaldırımlar işgal ediliyor. Vatandaşlar bu konudan çok şikayetçi.    Özellikle kahvehane önlerinden geçmek neredeyse imkansız hale geliyor. Bir kadının, bir ailenin geçmesi ise tam bir sıkıntı.    Çünkü yol kenarına oturmayı tercih edenlerin çoğu (istisnalar olmakla birlikte) yoldan geçen […]

Kadının erkeğe, erkeğin kadına benzemeye çalışması

   Dünya üzerinde fitneyi körükleyen, Allah’a ve O’nun kanunlarına savaş açmış olan Şeytan’ın askerleri, dünya halkının, özellikle Müslümanların ahlakını bozmak ve nesilleri ifsat etmek için Şeytanın emirlerini kusursuz bir şekilde yerine getiriyorlar.    Son asrın projelerinden birisi de “kadının erkeğe, erkeğin kadına benzemesi”    Bu proje cinsiyet değiştirmeye kadar uzanan geniş bir çalışma. Her dönemde […]

Yemek neden sol el ile yenmez

Câbir radıyallahu anh’ den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sol elinizle yemeyin. Zira şeytan soluyla yer!” Müslim, Eşribe 104-106. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Et’ime 15; Tirmizî, Et’ime 9    İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Hiçbiriniz kesinlikle sol eliyle yiyip içmesin. Zira […]

Beyaz saçlarınızı yolmayın

Amr İbni Şuayb’ın, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Beyaz saçları yolmayın. Zira o beyaz saç, kıyamet günü müslümanın nûrudur. “ Ebû Dâvûd, Tereccül 17; Tirmizî, Edeb 56; Nesâî, Zînet 13. Ayrıca bk. İbni Mâce, Edeb 25

Sağ el ile taharet edilmez

Ebû Katâde radıyallahu anh’ den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Hiç biriniz küçük abdest bozarken erkeklik uzvunu kesinlikle sağ eliyle tutmasın, sağ eliyle silinmesin, bir şey içerken kabın içine solumasın!” Buhârî, Vudû 19, Eşribe 25; Müslim, Tahâret 63. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tahâret 18; Nesâî, Tahâret 22; İbni Mâce, Tahâret […]

Tek ayakkabıyla gezmeyin

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sizden biriniz tek ayakkabı ile dolaşmasın. Ya ikisini de giysin veya ikisini de çıkarsın!” Buhârî, Libâs 40; Müslim, Libâs 68, 71. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Libâs 41; Tirmizî, Libâs 34; İbni Mâce, Libâs 29    Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh: Ben, […]

Ateşi söndürmek kapların ağzını kapatmak

İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Uyumak istediğiniz zaman evlerinizde yanar halde ateş bırakmayınız!” Buhârî, İsti’zân 49; Müslim, Eşribe 100. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 161; Tirmizî, Et’ime 15 1657. Ebû Mûsâ el-Eş’arî radıyallahu anh şöyle dedi: Medine’de gece vakti bir ev yandı. Ev sahiplerinin durumu Nebî […]

Ölünün arkasından ağıt yakmak

ÖLÜNÜN ARKASINDAN BAĞIRA-ÇAĞIRA AĞLAMANIN, YÜZÜNÜ TIRMALAMANIN, YAKA-PAÇA YIRTMANIN, SAÇINI YOLMANIN, KAZITMANIN VE “KAHROLAYIM, HELÂK OLAYIM” DİYE BEDDUA ETMENİN HARAM OLDUĞU    Ömer İbni’l-Hattâb radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Arkasından koparılan feryat (ve yakılan ağıt) sebebiyle ölüye kabrinde azâb olunur. “ Bir rivâyette (Tirmizî, Cenâiz 23) “ölüye ağlandığı sürece” […]

Köpek beslemek hakkında hadisler

AV, ÇOBAN VE ZİRAAT KÖPEKLERİ DIŞINDA KÖPEK EDİNMENİN YASAKLANMIŞ OLDUĞU    İbni Ömer radıyallahu anhümâ, “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim” dedi: “Av veya çoban köpeği dışında her kim köpek edinirse her gün o kimsenin ecir ve sevabından iki kırat eksilir. “ Buhârî, Hars 3, Bedü’l-halk 17, Zebâih 6; Müslim, Müsâkât 50-54, 57, […]

Mescide tükürmeyin

MESCİDE TÜKÜRMEYİ YASAKLAMAK, MESCİDDE GÖRÜLEN TÜKRÜĞÜN GİDERİLMESİNİ VE MESCİDLERİN HER TÜRLÜ PİSLİKTEN ARINDIRILMASINI TAVSİYE ETMEK 1697. Enes radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Mescide tükürmek bir günahtır; kefâreti de onu ortadan kaldırmaktır. “ Buhârî, Salât 33; Müslim, Mesâcid 49. Ayrıca bk. Nesâî, Mesâcid 30 1698. Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet […]