Etiket: Eski alimlerden tarikatlı olanlar

TASAVVUFA GİREN ALİMLERDEN BAZILARI

   Tefsir, kelam gibi zahiri ilimlerle uğraşanların tasavvufa düşman oldukları veya aralında bir ihtilaf olduğu zannedilir. Ve sanki tarihte hep böyle bir mücadele varmış gibi zannedilir. Hâlbuki zahiri âlimlerden ilimde derinleşenlerin birçoğu aynı zamanda derin bir mutasavvıftır. Tarikat ehlidir. İşte onların en meşhurlarından seçmeler: 1- “Tabi’un’dan olan (Sahabeyi görme şerefine eren) Hasan-ı Basri (Radıyallahu anh) […]

İmam-ı Şafi ve Ahmed B. Hanbel’in tarikata girişi

   Zahiri ilimleri tahsil eden alimlerin tarikata karşı çıktıklarına tarih boyunca rastlarız. İlimde derinleşen alimler farkı çabucak anlayıp  kuru bir ilmin kurtuluşa çare olamadığını görerek tasavvuf yoluna girmişlerdir. İşte onlardan iki tanesi de İmam-ı Şafi ve Hanbeli Mezhebinin İmamı, Ahmed b. Hanbel’dir.    TASAVVUFA GİREN ALİMLERDEN BAZILARI İÇİN TIKLAYIN [youtube http://www.youtube.com/watch?v=VX_CXIwyTbA?rel=0&w=420&h=315]