Etiket: Ehli Sünnetin sulandırılması

Ehl-i Sünneti Sulandırma Gayreti

EHL-İ SÜNNET’İ SULANDIRMA GAYRETLERİ[1] Günümüzde Ehl-i Sünnet’i sulandırma maksatlı çalışmalar cümlesinden olmak üzere, son zamanlarda birilerinin, eline cetvel kalem alıp harita çizer gibi Ehl-i Sünnet sınırı çizme gayretine yöneldiklerini görüyoruz. Bu uğurda köşe yazıları yazılıyor, seminerler, paneller ve sempozyumlar düzenleniyor.  “Ehl-i Sünnet”, adını “Sünnet” kavramından alan ve Rasülüllah (s.a.v.) ile onun Ashabının yolunu temsil eden […]