Etiket: Ahmed b. Hanbel Tasavvuf Karşıtı mı

AHMED B. HANBEL TASAVVUF KARŞITI MIYDI?

Soru: Okuduğum bir eser var şu an. Eser “et-Tarîkatu’n-Nakşibendiyye” isimli bir eser. Nakşi tarikatı hakkında bilgi verdiğini zannederek almıştım bu eseri. Okumaya başlayınca tam tersine tenkit ettiğini gördüm. Bu eseri okurken belki bir çok nokta kafama takıldı ancak en çok takılan nokta da sûfilerin İmam Ahmed’i tasavvuf yanlısı olarak gördüklerini zikrederek bunu eleştirmesiydi. Sûfilerin böyle […]