🕌
🕌
🕌
🕌
🕌
🕌
🕌

Efendi Hazretleri’nin bazı özellikleri

1-Kamil-i Mükemmil (olgun ve olgunlaştırıcı, tamamlamış ve tamamlayan) bir mürşid dir. 2-Resulullah Efendimiz’e ittibası tamdır. 3-Devam ettiği amelini hiç bırakmaz. 4-Politikaya iğnenin ucu kadar itibar etmez ve siyaset hakkında şöyle buyurur:”Hocaların vazifesi vardır.Siyasetle de uğraşanlar var.Mevla onları doğru yol üzere muvaffak etsin.” 5-Keramete zerre kadar değer vermez. 6-En çok üzerinde durduğu şey Kuran Kurslar’ının çoğalmasıdır. […]

MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ’NİN HİÇ BİLMEDİĞİNİZ YÖNLERİ

BİR SEN ANLADIN! Efendi Hazretlerimiz İsmailağa’ya ilk imam olduğu zaman kapı kapı dolaşıyor.Çevredeki her evin kapısını tıklayan Efendi Hazretleri,”Ben bu caminin yeni imamıyım, bir sıkıntı ve ihtiyacınız olursa benim kapım her zaman açık.Sizi namaz da camimizde görmek bizi mutlu eder.” diyerek insanları namaza ve camiye çağırıyor.İnsanlarımız güzel muameleye güzel karşılık verirler.İnsanların yapısında da bu vardır. […]

HAFIZLIK YAPANLARA TAKTİKLER

Her hafız adayının, kendisine göre sayfa ezberlerken izlediği bir yol vardır. Mesela kimisi sayfayı ezberlemeye en alttaki ayetten başlar. Kimisi yukarıdan başlar, kimisi yarım yarım yapar. Birinin yaptığını bir başkası yapamayabilir. Çünkü herkesin zekâ ve ezber kabiliyeti aynı değildir. İşte hafızlık yapanlara, yardımcı olacağını düşündüğümüz uygulayabilecekleri bazı taktikler: 1. Ezberlediğiniz her ayeti dinletin, sonra ikişer […]

İLİM ÖĞRENMENİN FAZİLETİ

İLMİN FAZİLETİ Bazen bir merkebe daha fazla değer verilebilirse de, hiçbir za man merkebin attan daha üstün olduğu söylenmez. Çünkü onun üstünlüğü cüsse itibariyledir. Oysa at, her zaman merkepten daha üstün vasıflara sahiptir. Bu hal her açıdan kemâl sayılmaz. Hayvan yetenekleri ve özellikleri bakımından aranılır ve kendisine bu nedenle sahip olunmaya çalışılır; yoksa sırf cüssesi […]

KIZ TALEBELER ÇOK ÇEKİCİ OLUYOR!

Kız talebeler çok çekici oluyor ama ne çekiyor? İşte kız talebelerinin çektikleri; Aşk ile fa’lemennhü den sonra Lailaheillallah çeker, Hedeflerine ulaşamadığında derinden bir ah çeker, Kızdığında Fesuphanallah çeker, Harama karşı resti çeker, Günaha dalan arkadaşının kolundan çeker, Bütün dertleri ve sıkıntılıları çeker, Genelde hocaya çeker, Parayı bulunca Aker’i çeker Gurbette hasret çeker Günahları için estağfirullah […]

KIRAAT İMAMLARI

  Allah’ımız Cebrail Aleyhisselam’a Kuran’ı Kerimi öğretti. Oda peygamber Efendimiz’e öğretti.  O’da Ashab-ı kirama öğretti. Onlarda kendilerinden sonrakilere öğrettiler ki bunlara, ashaba tabi oldukları için ‘tabiun’ denir. İşte bunlardan Kuran-ı Kerim’i çeşitli lehçelerde okumayı öğrenen büyük imamlara da ‘Kıraat İmamları’ denir. Kıraat imamları on tanedir. Her imamın ikişer tane de ravisi (rivayet edeni) vardır. İsimleri […]

HAFIZLIĞI EVDE Mİ YOKSA KURAN KURSUNDA MI YAPMALI?

Yatılı olarak hafızlık yapmanın dışında birde ‘evci’ dediğimiz Kursta yatmayıp, gündüzü kursta geçirip ekşam eve gidenler yani evde hafızlık yapanlar vardır. Bazı yeni başlayan hafız adayları bu konuda tereddüde düşüyorlar. Bilinmesi gereken şudur ki ideal olan yatılı olarak hafızlık yapmaktır. Gündüz eğitim alarak hafızlık yapmak isteyen öğrenciler, akşamları, ezberlediği sayfaları tekrar edebilecekleri bir ortama da […]

HAFIZLIK NASIL YAPILIR? KURSLARDA SİSTEM NASILDIR?

Kuran’ı Kerimi ezberlemek süreklilik, istikrar ve disiplin gerektiren bir sistem ister. Kuran’ın ezberlenmesindeki usulü anlatmadan önce hafızlık kurslarındaki terimlerden bahsedelim. HAFIZLIK TERİMLERİ Yüzüne: Kuran’ı Kerimi sayfaya bakarak okumak Kalet: Hata, yanlış Ham (bazı kız kurslarında çiğ): Yeni yapılan sayfa Has (bazı kız kurslarında pişmiş)  : Önceden yapılmış, tekrar edilen sayfa Haslama: Tekrar etme Dönüş: Otuz […]

ALİMLER HALK İÇİNDE NASIL OLMALI?

  Âlim, halkın boş ve gereksiz sözlerine kulak asmamalıdır. Halkın kendi arasında kullanılan çirkin sözleri duymazlıktan gelip, uyarabilirse uyarmalıdır. Onlarla sık sık görüşmekten kaçınıp, meclislerinde çok oturmamalıdır. Onlara muhtaç olmamaya ve kendilerinden bir şey istememeye dikkat etmelidir. Herhangi bir sebepten dolayı halkın içine karışan bir âlim fazla konuşmamalı, vakarlı olmalı, ziyareti kısa kesmeli. Bir mecliste […]

KALPLERİNİZİ VE ZİHİNLERİNİZİ DİNLENDİRİN

  Özellikle dini ilimler ile meşgul olan kardeşlerimiz devamlı ve tempolu bir çalışmanın içersindedirler. Ders çalışmalar, sohbet dinlemeler, zikirler, tefekkürler, yapılan ezberler derken kalp ve zihin yorgunluğu hat safhaya ulaşır. Ve eğer dikkat edilmezse bir noktadan sonra bıkkınlık, nefret ve ardından gelen bir soğukluk olabilir. Peki, kalbimizi ve zihnimizi dinlendirmek, dikkatimizi toplamak için ne yapmalıyız? […]

BİLİNMESİ GEREKEN ‘4’ ŞEY

İnsanoğlu şu 4 şeyden hesaba çekilmeden asla yerinden ayrılmaz: 1- Ömrünü nerede nasıl tükettiğinden 2- İlimi ile nasıl amel ettiğinden 3- Malını nasıl kazanıp, nerede harcadığından 4- Gençliğini nerede harcadığından (Riyazüssalihin c1-s.441) Asr Suresinde belirtilen Kurtuluşa eren 4 kişi 1- İman edenler 2- Salih amel işleyenler 3- Birbirine hakkı tavsiye edenler 4- Birbirine sabrı tavsiye […]

RESULÜLLAH’IN ÖĞRETME METODLARI

Bütün insanlığa rehber olan Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hayatına bakıldığında O’nun öğretim adına kullandığı bazı metotları öğrenmek, bütün insanlar için iyi bir örnek oluşturacaktır. İşte onlardan bazıları: 1. Efendimiz, söylediği hakikatleri bizzat yaşayarak hayatıyla göstermiştir. 2. Dini yükümlülükleri tedrîcî (yavaş yavaş, basamak basamak) bir sistemle öğretmiştir. 3. Öğretmede orta yolda durmaya ve insanları bıktırmaktan […]

10 ÜNLÜ İNSAN VE ÖRNEK ÇOCUKLUKLARI

İMAM-I AZAM EBU HANİFE Küfe şehri âlimleri, Sabit’in oğlu Numan’ın zekâsına ve ezber gücüne hayran kalmışlardır. Numan, bir duyduğunu bir daha unutmuyordu. Hocalarından aldığı dersi gece evde tekrar ediyor, ertesi günü dersi hazmetmiş olarak hocalarının önüne diz çöküyordu. Numan, çok küçük yaşta Kur’an-ı Kerim’i ezberlemişti. O yaştaki çocuğun hafız olması herkesi hayrette bırakmıştı. Merakını yenemeyenler […]

İLİM İÇİN DİLENCİ KILIĞINA GİRDİ

  Baki b. Mahled el- Endülüsi H.201 (M.817) senesinde doğmuştur. Hadis âlimlerinin büyüklerinden İmam Ahmed b. Hanbel (Rahmetullahi Aleyh) ile görüşüp ondan ilim almak gayesiyle Endülüs’ten Bağdat’a gitmiştir. Diyor ki: Bağdat’a yaklaştığımda Ahmed b. Hanbel’in halkla görüşmesinin ve kendisinden ilim almanın yasaklandığını öğrendim. Evini sordum, gösterdiler. Kapsını vurdum, kapıyı açıp dışarı çıktı. ‘Ey imam! Ben […]

ÖMER BİN ABDÜLAZİZ’İN İLMİ SEVİYESİ

  Ömer İbni Abdülaziz’in, büyük fakihlerden ders alarak ulaştığı kendisine has bir üslubu vardı. İlme karşı olan bu sevgi ve merakı onun kendisine has bir fıkhı, fıkhı ekolü oluşmuştu. Onun fıkhi görüşleri ve uygulamaları başlı başına bir fıkhi yol olduğu gibi, aynı zamanda kendinden sonra gelen mezhep imamları için de bir delil, bir kaynak oldu. […]

KUR’AN-I KERİM EZBERLEMEDE ALTIN ÖĞÜTLER

Nazif Yılmaz Kur’an-ı Kerim’i, bazı sûre ve ayetleri, hatta duaları kolayca  ezberlemek ve ezberlediğimizde daha kalıcı  olması için aşağıdaki yöntemleri adım adım uygulayınız: -Yüce Rabbimizin sözlerini ezberlediğinizi düşünerek kalbî samimiyetinizi muhafaza ediniz. -Ezbere başlamadan önce abdestli olunuz. Kur’an-ı Kerim’in başına gelip :“Ya Rabbi! Ben senin kitabının ayetlerini ezberlemek ve öğrenmek için geldim, bana ezberlemeyi ve […]

İMAM-I AZAM’IN TALEBELERE VE HOCALARA ÖĞÜTLERİ

*Ey Yusuf, vilayetin valisine itaatli ve vakarlı davran.Hakimlerin yanına şanlarına yakışır şekilde saygı ile gidesin.Seni ilmi bir iş için çağırmadıkça her zaman ziyaret etmeyesin.Zira sen onların sohbetine gidersen kendi değerini onların yanında düşürürsün. O halde hakimle, devlet adamları ileateş muamelesi yapasın.İşini bitirip uzaklaşasın.Zira onlar kendi nefisleri için düşündüklerini başkası için düşünmezler. *Hükümdar kendi memurluklarından sana […]

İLİM TALEBELERİ DİKKAT!

İlim öğrenmek istey talebelerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır.Bu ilim yolu çok dikkat isteyen yeri gelince zor, meşekkatli ama bir o kadarda mübarek bir yoldur. Talebe şu sözü hiç unutmamalıdır: -İlmin başı soğandan acı, sonu ise baldan tatlıdır- İlim tahsil ederken Niyet İlim öğrenmek isteyen kimse, tahsile başladığı zaman niyet etmesi lazımdır.Çünkü niyet bütün […]

TERÖRİST YAHUDİ YETİŞTİREN TAHRİF EDİLMİŞ BİR KİTAP

  Sizde diyorsunuz ki: “bu yahudiler neden zorbalık yapıyor, vahşi birer yaratık gibi sağı solu parçalama, işgal etme çabası içerisinde.” Adamların kendi elleriyle yazdığı kitap böyle olmalarını istiyor da ondan. Okudukları kitap, onları kan emici birer zorba kalıbına sokuyor. 6 yaşında öğrenmeye başladıkları tahrif edilen tevrat, bir ömür boyunca “vur, kır, parçala” diyor onlara. Nihayet […]

VAKIFLARA SUNULAN TÜRKİYE PASTASI

  24 Ocak 2003 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yasaya göre: “Vakıflar Genel Müdürlüğünün izni ile dinî, hayrî, sosyal, eğitsel, sıhhî ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alma, vasiyet, hibe ve sair yollarla taşınmaz mal edinebilirler.” 2003’te çıkan Vakıflar kanunu ve 2008’de çıkan Tapu Kanunu’nda değişiklik kanunuyla Türkiye’de toprak satışı hızlandı. Yüzlerce yahudi, […]

HIRİSTİYANLARI MAHVEDEN YAHUDİ VEZİR

  Mesnevi’de anlatılan şu hikaye yahudilerin ne kadar fitneci olduğunu, batıl amaçları uğrunda herşeyi yapabileceklerini gösteriyor: Yahudiler içinde zalim, İsa düşmanı ve Hıristiyanları yakıp yandırır bir padişah vardı. Padişahın öyle yol vurucu, öyle hilekâr bir veziri vardı ki hile ile suyu bile düğümlerdi. Dedi ki: “Hıristiyanlar, canlarını korurlar ve dinlerini padişahtan gizlerler. Onları az öldür, […]

FENER RUM PATRİKHANESİ’NİN TÜRK DÜŞMANLIĞI

  Küçük Kaynarca Muahedenamesi ile Rusya’ya Osmanlı Devleti’ndeki Ortodoksları himaye hakkı verileliden beri, Rumların müstakil bir Yunan devleti kurma hayalleri içinde oldukları bilinmekteydi. 1814’te Odasa’da kurulan Ethniki Hetaria isimli gizli cemiyet bunun için kurulmuştu. Fatih’in ihya ettiği ve her türlü hak ve hürriyetini tanıdığı Fener Patrikhanesi, bizzat patriği ve Fener Beyleri denilen İstanbullu Rum soyluları […]

İZNİK KONSİLİ NEDİR?

  İlahi kitapların üçüncüsü olan İncil, Hazreti İsa (Aleyhisselam) a indirilmiştir. Bugün Hıristiyanların elinde bulunan ve Ahd-i Cedid yani ‘Yeni Ahit’ adını taşıyan kitaplar Hazreti İsa’ya Allah tarafından gönderilen kitaplar değildir. Kuran-ı Kerim’de de bildirilen İncil’in tahrifi ve çok sayıda İncillerin ortaya çıkmasının sebebi o devirdeki baskı, zulüm ve Hıristiyan mezhepleri arasındaki ihtilaflardır. Zira başlangıçtaki […]

YAHUDİLERİN EN KORKUTUĞU ŞEY!

  Arifan Dergisi’nin Nisan 2010 sayısının konuğu İbrahim Uslu Hocaefedi idi. İbrahim Hocamız Efendi Hazretleri ile 1950 li yıllardan beri beraber olan, İslamın ve müslümanların en sıkıntılı dönemlerini yaşayan ancak mücadeleyi bırakmayan Hak aşığı bir insan. İrşad vazifelerine Denizli’de devam eden İbrahim Hoca, Arifan dergisine talebelik yıllarından Efendi Hazretleri ile yaşadığı ibret verici olaylara bir […]

OSMANLI OLMASAYDI YAHUDİLERİN HALİ NİCE OLURDU!

   Sultan Mehmed Vahdeddin’in ülkeden ayrılışından iki yıl sonra, 4 Mart 1924 tarihinde çıkarılan bir kanunla Hilafet makamı da kaldırılır ve Osmanlı Hanedanına mensub bütün fertlerin vatandaşlıklarının düşürülüp, sınır dışına çıkarılmasına karar verilir. Asırlarca bu ülkeyi adilane idare etmiş Osmanoğulları’na bir an önce vatanı terk etmeleri için 10 gün gibi çok kısa bir süre verilir. […]

YAHUDİLER….

Önce öz peygamberine ihanet eden, Tevhid bayraktarı Resul “Tur-u Sina”ya çıkınca altından bir buzağı yapıp ona tapmaya başlayan ve peygamber lanetine uğrayan, onlar… Böylece, nebiler beşiği, üstün ırk İsrail oğulları içinden kopup fesad ve hıyanet madeni yeni bir kavim halinde dölleşen, asıl yahudiyi mayalandıran , artık hep öyle devam eden ve insanlığın başına bela kesilen, […]

TÜRKİYE’DE ERMENİ KİLİSELERİ

Ortadoks Ermeni Kilisesi ilk üç ekümenik konsilde belirlenen İznik-İstanbul Kredosu’nu (inanç ilkeleri) kabul ederler.Ermeni Kredosun’da Aziz Bakire’nin analığı ve (onlara göre-haşa) Kutsal Ruh’un ilahlığı konusunda daha net ifadeler yer almaktdır.(Abdurrahman Küçük-Ermeni kilisesi ve Türkler s.208) Ermeni kilise’nin günlük ibadetleri, sabah ve akşam kilisede ruhban önderliğinde yapılmaktadır.Haftalık ibadet pazar günü kilisede yapılmaktadır.Ermeni kilisesi Noel (İsa’nın doğuşu) […]

HIRİSTİYANLIK TARİHİNDEN İLGİNÇ NOTLAR

HIRİSTİYANLIK OLUŞUMU Hıristiyani teokrasinin temelleri 325 te İZNİK’te toplanan konsilde atılmıştı.Ancak ünlü konsil toplantısına gelmeden önce hıristiyan alemi ”kutsal kitap” eksenli bir sorun yaşayacaktı. Yahudilerin içlerine nufuzuyla muhaerref metinlerdende yararlanmak zorunda kalan hıristiyanlar,eski ve yeni ahidleri birleştirip kitabı mukaddesi ortaya çıkartacaklardı.Ancak klise papazlarının bu işi pek ciddiye aldığı söylenemezdi.Çünkü okuma yazma bilen köleler bu işle […]

YAHUDİLİK VE TAHRİF EDİLEN TEVRAT

YAHUDİLİK ve YAHUDİLER Yaşayan ilahi kaynaklı dinlerden,mensubu en az olan bir din. Günümüzde yeryüzünde yaklaşık 15-24 milyon dolayında yahudi vardır. Mazisi bir kaç bin yıl geriye gidin bu dinin başta gelen özelliklerinden biri tanrı ile israiloğulları arasında yapılan ahide kutsal kitaplarında geniş yer ayrılmasıdır. Başlarına gelen bütün sıkıntıların bu ahitleşmeye (sözleşmeye) uymadıklarından geldiğini kendi kutsal […]