Kategori: TASAVVUF

TARİKATLARA SALDIRAN UTANMAZ ARLANMAZA…

Yakaladıkları her fırsatta toplumun manevi nabzını tutan, dünden bugüne Anadolu’ya manevi maya aşılayan ve insanımızın ruh dünyasının hamurunu şekillendiren tarikatlara saldırmayı vazife addedenler şimdi de başka bir yaftayla çıkıyorlar yola. Sözgelimi, şimdiye kadar “dini zorlaştırmak ve dinde olmayan yükümlülükleri dine sokmakla suçluyorlardı bizleri. Neden? Çünkü tek suçumuz kendileri gibi nefsin istediği bir din değil Allah […]

İbrahim b. Ethem olup dünya sevgisini terketmek ister miydiniz?

   Bir sarayımız, malımız mülkümüz de yok ama insanın bazen İbrahim b. Ethem olup dünyayı terkeyleyip yaylalara çıkası geliyor. Çünkü yaşadığımız dünyada insanlar yapmacık, yalan dolan ve talan her yerde. Samimiyet yok, riya çok.    Buyrun önce İbrahim b. Ethem’in sarayı terk edişini izleyelim:   İŞARET Mİ GEREK?    Bize Hızır gelmeyebilir, çatımızda birileri de dolaşmayabilir. […]

Bir Velî, Uzaktakilere Yardım Edemez mi ?

Bir Velî, Uzaktakilere Yardım Edemez mi? اَعُوذُ بِااللهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِم اَلْحَمْدُ الِلّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَأَلِه اَجْمَعِينَ Bundan sonra… Edebsiz ve terbiyesiz bir câhil Abdülkâdir Geylânî kuddise sirruhû hazretlerinden aşağıdaki beyti aktarıyor: { مُرِيدِي اِذَامَا كَانَ شَرْقًا وَ مَغْرِبًا / اُغِيثُهُ اِذَا مَا صَارَ فِي اَيِّ بَلْدَةٍ  } […]

AHMED B. HANBEL TASAVVUF KARŞITI MIYDI?

Soru: Okuduğum bir eser var şu an. Eser “et-Tarîkatu’n-Nakşibendiyye” isimli bir eser. Nakşi tarikatı hakkında bilgi verdiğini zannederek almıştım bu eseri. Okumaya başlayınca tam tersine tenkit ettiğini gördüm. Bu eseri okurken belki bir çok nokta kafama takıldı ancak en çok takılan nokta da sûfilerin İmam Ahmed’i tasavvuf yanlısı olarak gördüklerini zikrederek bunu eleştirmesiydi. Sûfilerin böyle […]

Yunus Emre'den Dervişlere Öğütler

DERVİŞLERE SEVGİ-SAYGI-DERVİŞLİĞİN ÖZELLİKLERİ -Ar namusu bırakdum kilimi suya attum Dervişliğe el katdum Mevla görelim neyler -Ben  dervişem diyen kişi iş bu yola ar gerekmez Derviş olan kişilerün gönlü gündür dar gerekmez -Derviş gönülsüz gerektür sövene dilsüz gerektür Dövene elsüz gerektür halka beraber gerekmez -Eğer derviş isen derviş cümle alem sana biliş Fodulluğı hulka değiş arada […]

Bir insanın Allah katında hürmeti olabilir mi?

   Delilleri ile tasavvuf bölümünde tevessül ve hürmetine istemek gibi şeylerin delillerini bolbol aktarmıştık. BURADAN bakabilirsiniz.     Bir insanın hürmetine istenebilir ise asıl mesele bir insanın Allah katında hürmeti olur mu? HER MÜSLÜMANIN DERECESİ BİR DEĞİL Allah anıldığında kalbi titreyen mü’minler vardır “Mü’minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir.” (Enfal 2) […]

Videolu Tasavvuf/Tarikat Delilleri

Youtube ortamında yalan yanlış bilgiler, hedefinden saptırılan ayetler de ortaya konularak yapılan yanıltıcı yorumlarla tasavvuf/tarikat hakkında doğru bilgi almak, delillere ulaşmak zor bir hal alıyor. Bunun önüne geçmek için biz de delillerle kısa videolar hazırlıyoruz. Açıklama kısmında da yine delillere hazırlanana tasavvuf/tarikat bölümüne yönlendiriyoruz. Youtube kanalımızı bu lnikten https://www.youtube.com/channel/UCOgqhYRhdtdFz2Zcdq8IjYA Tarikat/Tasavvuf müdafaası videoları da bu listeden […]

Allah'tan Başkasından Yardım İstemek Şirk midir?

  İnsanlar Kur’an okuyor ama Kur’an ne demek istiyor bilmiyor, Kur’an bütünlüğünden habersiz, tefsir bilgisi olmadığı için kendisine gösterilen birkaç ayete bakarak “akaid” inşa ediyor.    Şimdi Selefi/Vehhabi akımın sıklıkla dile getirdiği ve ayetleri de perde yaptığı bu konuyu izah edelim ki içine düştükleri buhranın farkına varsınlar, Müslümanları da kandıramasınlar. Bu yazının içeriğini 3 başlıkta […]

Şefaat Ya Resulallah, Medet Ya Resulallah demek caiz mi?

   “Şefaat Ya Resulüllah” “Medet Ya Resulüllah” demenin, Peygamberimizden ve ölmüş veli bir zattan himmet istemenin “şirk”, bunu yapanların “müşrik” olduğunu iddia eden “vehhabi (günümüzde selefi adı altında vehhabilik propagandası yapan)” akımlarına cevap vereceğiz… İKİ BÜYÜK HALİFE    İşlerine gelince Hazreti Ömer’in çaput bağlanan bir ağacı kestirdiğini dillerine dolayanlar, onun tevessüle olan itikadını ve bu […]

Allah dostu Veli gaybı bilebilir mi?

   Allahu Teala’nın rızasını ve sevgisini kazanabilmek amacıyla tasavvuf yoluna giren mü’minlerde bazen ifrat ve tefritten dolayı insanı yanlışa götürecek inançlar hasıl olabiliyor. Bu yanlışa düşmemek için şuurlanmamız gerekiyor.    Özellikle tarikata yeni giren cahil sofilerin bu zaafından istifade etmeye kalkan vehhabi=selefiler de bir hakikati perdelemek istiyor ve Allah dostlarının gaybı bilemeyeceğini, aksini düşünmenin şirk […]

Allah dostlarını ziyaret etmek, Allah dostlarından dua ve istiğfar talep etmek

   Allah dostlarının dualarını almak, istiğfar talep etmek, Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in tavsiye ettiği ve sünnette olan bir uygulamadır.    Vehhabi=Selefiler, kimsenin Allah dostu olamayacağını veli, veliyyullah gibi isimlendirilemeyeceğini iddia ederler. Bu iddialarına cevap vermiştik. BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ    Aynı zihniyet yukarıdaki iddialarının gereği olarak bir “Allah dostu” olarak adlandırılan kişilerin ziyaret edilmesini, onlardan […]

İmam-ı Azam Ebu Hanife Tevessülü kabul etmiyor muydu?

    Tevessülün (vesile, aracı koymak) hakkındaki sahih delilleri sizlere sıralıyoruz. Çok etkili oluyor Elhamdülillah. İnkarcıların kaçacağı delik kalmıyor. BURADAN BAKABİLİRSİNİZ    Bu inkarcılar İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin bir sözünü çarpıtarak kendilerine sözde delil yapıyorlar.    Ebu Hanife İmam-ı Azam Hazretleri “Hakkı için” yapılan duanın mekruh olduğunu söyler. (Fetevay-ı hindiye c. 5, s. 318)    İmam-ı […]

Büyük Müctehidlerin ve alimlerin tevessülü (Duada aracı kılması)

   Büyük alim ibni Hacer (Rahimehullah) “El-hayratü’l Hisan fi Menakibi’l-İmam Ebi Hanifete’n-Numan” adlı eserinin yirmi beşinci bölümünde diyor ki: “İmam-ı Şafi’i Bağdat’ta bulunduğu sıralarda Ebu Hanife (Radıyallahu anh)ın mezarı başına gelir ve ihtiyaçlarını Cenab-ı Allah’ın gidermesi için onunla tevessülde bulunurdu.    İmam-ı Ahmed b. Hanbel (Radıyallahu anh) ın da İmam-ı Şafi’i ile tevessülde bulunduğu bir […]

Ashabın Tevessülü (Duada aracı koyması)

İnkarcılara karşı deliller sıralamaya devam ediyoruz. Müslümanları şirkle suçlayanlar bilmeden bir hayra da vesile oluyorlar. Tabi bu hayrın onlara bir getirisi olmayacak. Onlar inkar ettikçe biz karşı çıkılmaz delilleri ortaya koyuyoruz. Böylelikle hem ağızlarına kilit vuruluyor hem de Müslümanlar şuurlanıyor… İlim meydana çıkıyor…    Taberani (Rahimehullah) “Kebir”inde rivayet ettiğine göre Sevad ibni Karib (Radıyallahu anh) […]

TEVESSÜL (Vesile Edinmek) DELİLLERİ 2

   Daha önce tevessül konusunda sizlere malumat vermiştik. Buradan Bakabilirsiniz. Özellikle internet ortamında çok etkili oldu. Kaynağı sahih, (ilim ehli tarafından) inkâr edilemeyen delillere devam ediyoruz… ÂMA SAHABE’YE RESULÜLLAH’IN ÖĞRETTİĞİ DUA    Âma bir adam Resulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in yanına gelerek: “Ya Resulallah! Allah’a dua et de benim gözlerimi açsın” dedi.    Resulüllah (Sallallahu […]

"Allah dostunun huzurunda durmak 150 yıllık ibadetten daha sevaptır" sözü ne demektir?

   Bir hoca yüzlerce kişi karşısında “Allah dostunun huzurunda bir an bulunmak 150 yıllık ibadetten üstündür” diyerek hem bu sözü anlamayan “art niyetli” cahillere fırsat doğurdu hem de bilgisiz Müslümanların kafasının karışmasına sebep oldu.    Tarikat düşmanları bu sözü kullanarak cahillerin kafasını karıştırıp tarikata/tasavvufa/Allah dostlarına/Tasavvuf ehline karşı kışkırtıyorlar.    Ama aslında bu sözün (150 yıl […]

"Kabir Ehlinden Yardım İsteyiniz" Hadis midir? Uydurma mıdır?

   Şayet bu konuyu samimi bir şekilde anlamak istiyorsanız yazıyı baştan sonuna kadar sabırla okuyunuz. Bilmediğiniz birçok şeyi de öğreneceksiniz.   hamdele Bundan Sonra… Bu mes’ele de husûsan zamanımızdaki câhil ve edebsiz neslin Allah dostlarına saldırdıkları ve etlerini ısırıp yemeyi ma’rifet saydıkları, dolayısıyla da zehirlenip bir yana yığıldıkları ve kokuşan leşleriyle insanları rahatsız ettikleri bir […]

"Yüzü Suyu Hürmetine" İstemek ve Ebû Hanîfe'nin hükmü

“Yüzü Suyu Hürmetine” İstemek Sünnette Yok mudur ve Ebû Hanîfe’ye Göre Yasak mı dır.? – Hüseyin Avni Hoca ——————————————–    Diyorlar ki, sâlihlerin yüzü suyu hürmetine Allah celle celâlühû’dan bir şey istenmez. Böyle duâ olmaz. Bu konuda, Hanefî âlimlerinden İbnü Ebî’l-İzz şöyle diyor: Kişinin, Allah’tan başkasını duâsının kabûlüne sebeb kılması ve onunla tevessülde bulunması câiz değildir… […]

TEVHÎD, KALBİ ALLAHÜ TEÂLÂDAN BAŞKA ŞEYLERDEN KURTARMAKTIR

   Allahü Teâlâ’ya hamd olsun! Onun seçdiği kullarına selâmet olsun!    (Tevhîd) kalbi Allahü Teâlâ’dan başka şeylere bağlanmakdan kurtarmak demekdir. Kalbi mâ-sivâya çok az bile olsa, bir bağlılığı bulunan kimse, tevhîd sâhibi olamaz. [(Mâ-sivâ), Allahü teâlâdan başka şeylerin hepsi demekdir.] Bu ni’meti elde etmeden önce, vâhid, birdir demek ve vâhid bilmek, huzûr sâhiblerine göre boş […]

Allah bize şah damarından yakın ise Tasavufa/mürşide ne gerek var?

   İnternette özellikle facebook gibi sayfalarda tarikatı kötülemek için cahillere yönelik o kadar saçma propagandalar yapılıyor ki, inanmak için Kur’an’dan ve muhtevasından habersiz olması gerekir.    Allah yakın, Kur’an önünüzde madem neden bir hocaya ihtiyaç duyuyorsunuz? Neden hoca(!) olarak kabul ettiğiniz birini takip ediyorsunuz?    Demek ki, samimi değilsiniz… Mesele “tasavvuf”… Çünkü önünüzdeki en büyük […]

Tasavvufta şariata aykırı gibi görünen bazı sözlerin anlaşılması

Sözlükte “hareket etmek, sarsılmak, taşmak” gibi anlamlara gelen şatah kelimesi, tasavvufta yatağı dar olan bir ırmağın sel ile kenarlarına taşması gibi sûfînin kalbinden taşan ilahi hakikatlerin izhar edilmesini ifade eder.[1] Tecelli ve feyz gelen velîlerden, bir takım şeriata uymaz gibi görünen sözler zuhur eder. Dıştan bakınca, bu sözlerin hiçbir manası yokmuş gibi görünür. Ancak, o […]

Hürmet ve tazim etmenin meşruluğu hakkında deliller

   Bir kimseye meşru dairede hürmet ve tazim etmek caizdir. Selefi kılıklı vehhabilere bu konuda iki önemli delil getirilebilir. Bunlardan bir tanesi ayet-i kerimedir:    “Meleklerin hepsi birden (Adem’e) secdeye kapandılar. Ancak İblis secde edenlerden olmaktan imtina etti.”(el-Hicr15/30, 31) Melekler ona kulluk etmek için değil, hürmet etmek için secde ettiler.    Diğeri ise kaynaklarıyla çok […]

Hazreti Ömer'in tevessülü

   Vehhabi selefilerin müminleri şirkle suçlamak için bahane olarak kullandıkları “tevessül” meselesinde en önemli delillerden bir tanesi Hazreti Ömer’in, Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas ile (Radıyallahu anhuma) tevessülde bulunmasıdır.    Yeri gelince Hazreti Ömer’in bir ağacı kestirdiğini delil olarak getiren vehhabi selefi kafalar nedense bunu hiç görmezler.    İşte adalet güneşinin tevessülü…    Buhari’nin Enes bin […]

Abdulhalık Goncduvani Hazretlerinden kalplere şifa nasihatler

Abdulhalık Goncduvani (Kuddise Sirrahu) Hazretleri bütün Müslümanlar için ve özellikle dünya sevgisini kalbinden silip, nefsi terbiye etmek ile uğraşıp Allah’ın rızasını kazanmaya çalışan müritlere öğütleri var. Her biri inci değerinde. İşte o nasihatler:    Yavrucuğum, sana ilim tahsili ile edep öğrenmeni tavsiye ederim. Hemen her zaman Allahu Teâla’nın huzurunda olduğunu bil ve dikkat et. Geçtiğimiz […]

Allah dostlarını sevmek şirk mi?

   Kur’an-ı kerim (Yunus 61..) ayetlerde bahsedilen ve günümüzde var olduğu ayetlerle sabit olan Allah dostlarının hukukunu savunmaya ve müdafaa etmeye devam ediyoruz.    Bildiğiniz gibi ingiliz coşturması Vehhabi kaynaklı Bin Baz icazetli “selefi” geçinen selefsizler özellikle Türkiye’de Allah dostlarına savaş açmış durumdalar.    Biz de Rabbimizin Kur’an’ında övdüğü bu Allah dostlarını müdafaya devam edeceğiz. […]