Kategori: SAHABELERİMİZ ve BÜYÜKLERIMIZ

EBÛ BASÎR ES-SEKAFÎ KİMDİR?

Ebû Basîr es-Sekafî radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in “Ne yaman adam!” iltifatına mazhar genç bir sahabi!… Başından çok acıklı mâceralar geçen, Efendimiz’den ayrı yaşamak zorunda kalan hatta dünyaya vedâ ederken bile onun mâh cemâline hasret giden bir âşık!… Kızıldeniz sahilindeki “Sîfü’l-bahr” denen yere kaçıp yerleşen ve Mekkeli’lerin Suriye’ye giden ticaret kervanlarını basarak müşrikleri bezdiren bir kahraman!.. […]

Hîfâ Hatun ve Sühyb (Radıyallahu anhuma) Hikayesi

   Onlar ki Allah aşkı ile nefislerini bile unutuyorlardı. İşte böyle iki sahabenin izdivacı ve yaşananlar: Hîfâ Hatun;    Kadın sahâbîlerden. Medine-i Münevvere’de güzelliği ve ahlâkı ile meşhûrdu. Tevekkül sahibi kazaya rızâ gösteren ve Hazreti Resûlullah’a çok bağlı olup, her sözünü dinlerdi.    Âhireti çok düşünüp, hiç aklından çıkarmazdı. Hep ahirete hazırlanıp, ona yarar ameller […]

Kur’an’ı Tefsir edebilen Müfessir Sahabeler

   Peygamberimizin yanında bulunan, yer yer Kur’an’ın inişine şahit olan ve ana dilleri Arapça olan sahabelerin hepsi Kur’an’ı tefsir etme yetkisi görmüyordu kendisinde. Tefsir hususunda sadece ihtisas sahibi sahabeler konuşuyordu.    Bakın şimdi ise Arapça gramer ve kaidelerden zerrece haberi olmayan zır cahiller önüne meal açarak Kur’an’ı manalandırmaya ve ayetin gayesini anlatmaya çalışıyor.    Dolayısıyla […]

Abdullah bin Ömer (Radıyallahu anh)

Eshab-ı kiramın büyüklerinden; fıkıh, tefsir, hadis ilminde en üstün olanlarındandır. En çok fetva veren ve “Fukaha-i Seb’a” adı verilen yedi Sahabiden biridir. Babası hazret-i Ömer, annesi Zeynep binti Maz’un Cümeyhi’dir. Hicretten on dört yıl önce 608’de Mekke-i mükerremede doğdu. Peygamber efendimize ilk vahiy geldikten üç sene sonra doğduğu da bildirilmiştir. 692 (H. 73)de aynı yerde […]

Abdullah bin Zeyd (Radıyallahu anh)

Ezan-ı Muhammediyyenin okunuşunu rüyasında görüp, Peygamber efendimize haber veren ve Sahib-ül-ezan lakabı ile meşhur olan sahabi. İsmi, Abdullah bin Zeyd bin Abd-i Rabbih’tir. Künyesi Ebu Muhammed, annesinin ismi Sade binti Küleyb bin Yesaf bin İnebe bin Amr’dır. Medine’nin ileri gelen kabilelerinden Hazrec’e mensup olduğu için Hazreci, Medineli ilk Müslümanlardan olduğu için Ensari nisbeleriyle bilinir. Miladi […]

ABDULLAH BİN ÜMMİ MEKTUM

Eshab-ı kiramın ilk iman edenlerinden. Resulullah’ın ikinci müezzini ve Medine valisidir. İsmi, önceden Husayn iken, Peygamber efendimiz “Abdullah” olarak değiştirdi. İsminin Amr olduğu da rivayet edilir. Annesi Ümmü Mektum Atike binti Abdullah el-Mahzumiyye’dir. Mekke’de ilk vahyin gelmesinden önce doğdu. 636 (H. 15) senesinde vefat etti. İlk Müslümanlardan olan Abdullah bin Ümm-i Mektum, Mekke’de kafirlerin zulüm […]

Abdullah bin Revaha (Radıyallahu anh)

   Peygamber efendimizin Eshab-ı kiramı içinde en çok sevdiği şairlerinden. Mute Harbinde şehid düşenüçüncü kumandan. İsmi Abdullah, künyesi Ebu Muhammed olup, Hazrec kabilesinin, Beni Haris kolundan, Revaha bin Sa’lebe’nin oğludur. Annesi Kebşe binti Vakıd’dır. Medineli olup, doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 629 (H. 8) senesinde Mute Muharebesinde şehid düştü.    Şairliğinin yanısıra çok etkileyici bir hitabet gücüne […]

Abdullah bin Mubarek Kimdir?

Tebe-i tabiinin büyüklerinden. Devrinin en büyük hadis ve fıkıh alimlerindendir. İsmi Abdullah, babasının adı Mübarek’tir. Babası Türk, annesi Harezmlidir. 736 (H. 118)da Horasan’ın Merv şehrinde doğdu. 797 (H. 181)de Bağdat yakınlarında Hif denilen yerde vefat etti; oraya defnedildi. Abdullah bin Mübarek ilk tahsilini Merv’de yaptı. Sonra Bağdad’a gitti. Tabiinin büyüklerinden ve Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı […]

Abdullah bin Mes'ud (Radıyallahu anh) Kimdir?

Eshab-ı kiramın büyüklerinden. İlk iman edenlerin altıncısıdır. Babası Mes’ud, annesi Ümm-i Abd’dır. İbn-i Mes’ud ve İbn-i Ümm-i Abd isimleriyle meşhur olmuştur. Künyesi Ebu Abdullah veya Ebu Abdurrahman’dır. Mekkeli olup, doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 652 (H. 32)de Medine’de vefat etti. Kabri Cennet-ül-Baki Kabristanındadır. Müslüman olmadan önce Ukbe bin Ebu Mu’ayt’ın koyunlarını güderdi. Bir gün koyun […]

Abdullah bin Cahş (Radıyallahu anh) Kimdir?

Eshab-ı kiramdan. Peygamber efendimizin halası Ümeyme ile Cahş’ın oğludur. Kız kardeşi Zeyneb, Peygamber efendimizin hanımlarındandır. Künyesi, Ebu Muhammed’dir. Peygamber efendimizi çok sevdiği ve bu muhabbet uğruna canını feda etmekten çekinmediği için El-Mücahidü fillah, yani “Allah Yolunun Fedaisi” lakabıyla anılırdı. 40 yaşlarındayken 625 (H. 3)te Uhud Muharebesinde şehid oldu. İlk Müslümanlardan olan Abdullah bin Cahş da […]

Abdulllah bin Abbas Kimdir?

Eshab-ı kiramın meşhurlarından. Resulullah efendimizin amcası hazret-i Abbas’ın oğludur. Annesi Lübabe binti Haris Hilaliyye olup, Halid bin Velid’in teyzesidir. Hicretten birkaç sene önce Mekke’de doğdu. 687 (H. 68) senesinde Taif’te vefat etti. Abdullah bin Abbas doğduğu zaman, Peygamber efendimiz onu kucağına alıp; “Allah’ım! Onu dinde fakih kıl ve Kitab’ını ona öğret.” diye dua etti. Küçük […]

Mekke'nin yanık sesli müezzini Ebu Mahzure r. anh

Ebû Mahzûre Evs b. Mi’yer b. Levzân el-Cumahî (ö. 59/678-79), Sahabidir ve Mescid-i Haram’m müezzinlerinden biridir. Kureyş’in Cumah koluna mensuptur. Ebû Mahzûre künyesiyle meşhur olduğundan kendisinin ve babasının adında ihtilâf edilmiş, adının Selman, Semüre, Sümeyr veya Seleme, babasının adının Umeyr olduğu ileri sürülmüştür. Ebû Mahzûre Mekke’nin fethedildiği yıl Hz. Peygamber aleyhissalatü veselam ile Ci’râne’de karşılaştıktan […]

Peygamberimizin bile haya ettiği sahabe

Hazreti Âişe radıyallahu anhâ anlatıyor:    Allah’ın Resulü bacakları açık bir vaziyette benim odamda oturmakta iken, Hazreti Ebû Bekir içeriye girmek için izin istedi. Peygamber aleyhisselâm halini değiştirmeden girmesine izin verdi. Kendisi ile konuştu. Sonra Hazreti Ömer izin istedi. Ona da, aynı hal üzerine, girmesi için izin verdi ve konuştu. Sonra Hazreti Osman girmek için […]