Kategori: REDDİYELER

Papa Francesco, Mustafa Öztürk, İlhami Güler ve Ömer Özsoy aynı şeyi söylüyor

   Batı’da gelişen akılcılığa karşı kilise, değiştirilmiş/tahrif edilmiş İncil içindeki hurafelerden kurtulmak adına “tarihselciliği” icat etmiş, incile eleştirsel bakış açısı getirmiş ve içindeki hurafeleri “masal, hikaye, temsil, o dönemi ilgilendiren şeyler” gibi izah edip insanları İncile geri çekmeye çalışmıştı.    Batının “hurafelerle dolu, değiştirilmiş” İncil için icad ettiği bu yöntemi bizim içimizdeki sözde ilahiyatçılar her harfinin […]

Şefaat İnancı Tembelleştiriyor mu?

   Bildiğiniz gibi şefaate iman meselesinde Kur’an’daki kafirler için inen ayetleri genele hamledip diğer ayetleri ele almadan şefaati inkar eden ve “şefaat inancı tembelleştirir” gibi gerekçe sunan bir zihniyet var. (ŞEFAAT AYET İLE SABİTTİR OKUMAK İÇİN TIKLAYIN)    İşte bunların içinde bulundukları hali deşifre eden bir çalışma: ŞEFAAT TEMBELLEŞTİRİR DİYORLAR AMA…    Şefaat tembelleştirir diyen […]

Mustafa Öztürk ve İlhami Güler'in fikir babası Josef Horovitz

   Kur’an-ı Kerimdeki kıssalar için masal, temsil gibi yakıştırmalar yapıp aslında öyle bir şeylerin olmadığını zırvalayan Mustafa Öztürk ve İlhami Güler’in fikir babaları Yahudi asıllı oryantalist Josef Horovitz.    İslam’ı yıkmaya çalışan bir oryantalistle aynı fikri paylaşan bu iki kişinin aynı zamanda İlahiyatçı olması ve İslam adına bunu yapması da ne kadar ilginç değil mi? […]

Sahabe Hadisleri Nasıl Korudu ve Aktardı

   Şu yazıyı da öncelikle okuyabilirsiniz> PEYGAMBERİMİZ HADİSLERİN YAZILMASINI YASAKLADI MI? Sahâbenin Sünnet Hassasiyet   Allah Rasûlü’nün hadîslerini himaye edebilmek için ilk rıhleleri Sahâbe başlatmıştı. Cabir b. Abdullah tek bir hadîsi almak için Medine’ye bir aylık mesafede olan Şam’a Abdullah b. Üneys’e gitti. İbn Hacer, Sahâbenin hadîs muhafazasının kanıtlarından olan Cabir’in bu rıhlesini kıymetlendirirken şöyle […]

Ebu Hanife sadece 17 hadisle amel etti iftirası

   Ekranlarda ve yayın dünyasında mealcilikle şöhret bulan zevatın taklid merci olan bir Hoca’nın, Ebû Hanife’nin 17 hadîsle amel ettiğini ya da o kadara itimad ettiğini iddia etmesi ve bunu da İbn Haldûn’a isnadı gerçeğe aykırıdır. Çünkü İbn Haldûn, “Ulû- mu’l-hadîs/hadîs ilimleri” başlığı altında müctehid imamlardan bahsederken bir yerde, “Ebû Hanife’nin rivayet ettiği hadîslerin 17 […]

Sahabe zamanında ortaya çıkan Mealcilere bakın nasıl müdahale edildi

   Günümüzde İslam düşmanları tarafından ortaya çıkartılan Meale bakarak din uydurma faaliyeti olan “Mealcilik” fitnesinin ilk örnekleri sahabe döneminde yaşanmıştı. Bakın sahabe, mealcilere nasıl karşılık verdi:     İstikâmet hassasiyetiyle temayüz eden Sahâbe, insanların, “Biz müfessiriz, dolayısıyla dilediğimiz gibi Kur’an-ı Kerîm’i anlarız” ifadesine sığınıp, hevalarına göre onu tevil etmelerine müsamaha göstermedi. Nitekim Hz. Ebû Bekir’in hilafet […]

Ebu Hureyre'nin 5374 hadis rivayet etmesi şaşılacak bir şey mi?

Mustağriplerin Göremediği Ebu Hureyre’nin (r.a.) Allah Resulü (s.a.v.) ile olan üç yıllık birlikteliğe 5374 hadis sığdırması olağan üstü bir hadise değildir. Çünkü o devir insanları içerisinde daha kısa zamanda O’ndan kat be kat daha fazla metin ezberleyenler vardır. Nitekim kitaplarda uzun şiirleri bir defada hıfzeden nice şahsiyetlerin hatıraları mevcuttur. Ebu Bekir’in (r.a.) nesep bilgisi, Aişe’nin (r.ah.) şiir birikimi, Hammad’ın eyyam-ı arab […]

Kur’an’ın Kitab-ı Mukaddes’ten İktibas Olduğu İddiası

Allah Resulü, etrafı dağlarla çevrili bir beldede Mekke’de dünyaya geldi. O doğduğunda insanlar ne Roma okullarını, ne Yunan filozoflarını, ne de Hind felsefesini biliyordu. Kâbe’den dolayı Arap Yarımadası’nın çekim merkezi olan Mekke’de okur-yazar olanların sayısı on yediydi. Tevrat ve İncil İbranice olduğundan ümmi olan halk doğal olarak Ehl-i Kitab’ın kültürüne yabancıydı. İnsanlar tarihi ve medeni […]

Ahmet Hakan'ın Rezil Olduğu Anlar

   Çıktığı kabuğu beğenmemekle maruf Ahmet Hakan kendi programında rezil oldu. Video paylaşım rekorları kırdı.    Fatih’in çağları aşan bilgi ve kültür birikimini “batıya açıktı o zaman” cümlesiyle değerlendirerek batıya olan hayranlığını izhar eden Ahmet Hakan “ne batısı! Batıda böyle adam mı vardı” diyerek ağzının payını alıyor.

Deve Sidiği Caner'i Yendi

   Deve idrarıyla alakalı hadisi aklım kabul etmiyor diyen adama bu hadisin tamamen akla hitap ettiği gerçeğini hatırlatıyoruz. Demek ki aklınızda ya da imanınızda bir problem var.

Mustafa İslamoğlu iyice Saçmaladı

   Hadis düşmanlığıyla adam saçmaladıkça saçmalıyor. Söylediği şeye bak “Resulüllah yetimdi, yetim olmak sünnet, ananı da babanı da yok et o halde”    Çüş.. 7 sülalene çüş…    Önceden “bidat” dediği takkeyle çıktığı hutbeye çelişki görmesinler diye takkesiz çıkan islamoğlu artık saçmalamaya başladı.     Sünnetin ne olduğunu bilmediğinden değil sünnete olan düşmanlığından saçmalıyor. Ve hatta […]

Ali Köse Ehli Sünnetten rahatsız oldu

   Laiklik ve demokrasiyi benimseyip savunan Marmara ilahiyat dekanı Ali köse Ehli Sünnetten rahatsız olduğunu gösterdi.. Kendi çevresine İhsan Hocaya dikkat edin mesajı gönderdi. ALİ KÖSE HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Caner Taslaman’a Soruyoruz! – Hüseyin Avni Hocaefendi

Hüseyin Avni Hoca Efendi, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programı ile Deve İdrarı Hadisi ve bazı başka hadisleri inkarını yeniden dile getiren Caner Taslaman’a bir reddiye kaleme aldı. Besmele, hamdele ve salat-u selamdan sonra… Caner Taslaman!.. Bir büyük peygamber olan atamız İbrahim aleyhisselam’a İbo diyebildiğine, insanlığın, imanın, edebin ve ahlakın buna müsaade edebildiğine göre bizim de […]

Caner Taslaman'ın tosladığı anlardan sadece biri

   Bu konuyu gündeme getirmemeye çalıştık. Çünkü gündem bu tartışma ile boğularak siyonist yahudi israil’in işgali, şerefsizliği ve adiliği perdeleniyor.    Ancak onlarca sahneden şu sahne görülmeye değerdi.    Hadis hakkında konuşan Caner Taslaman daha zayıf hadisin hükmünü bilmiyor. İşte sorun burada. Adam alanı olmayan yerde oynuyor. Bu adamla neyi tartışacaksınız?    Sorduğu soruya ilmi […]

Mustafa Öztürk'ün Mahmud Efendi itirafı

   Hadisleri sorguluyoruz diyerek inkar edip sorgulama sırasını Kur’an’a getiren, Kur’an’da geçen kıssaları tiyatro/temsil/hikaye gibi gören ve hatta hükümlerin indiği devre hitap ettiğini zırvalayan kendilerine de bu din dışı yolda “yenilikçi” maskesi takan zihniyetin Türkiye temsilcilerinden Mustafa Öztürk, oryantalistlerin burada cirit atamamasının, buradan kendi kafalarından kimsenin çıkmayışını Mahmud Efendi Hazretlerine bağlamış… İşte Ehli Sünnetin kalesi olmak […]

İçimizdeki İran ajanlarını nasıl tanırız?

   İran ajanlarının en büyük özelliği sanıldığı gibi Şia propagandası değil Ehli Sünnet arasında kafa karışıklığı ve kargaşa çıkartmaktır. İşte Şia propagandası yapmayıp İran ajanlığı yapanların ortak özellikleri…

Mason Abduh'un Fil Suresi zırvası

   İlahi olmaktan çıkmış, değiştirilmiş, uydurmalar katılarak şişirilmiş, hurafelerle doldurulmuş İncil’i gelişen akılcılığa karşı savunmak ve Kilise’yi kurtarmak için icat edilen tarihselciliği, her harfinin Allah kelamı olduğundan şüphe olmayan Kur’an’a uygulamak istiyorlar.    Kur’an-ı Kerim’de anlatılan olağan üstü olayları, batı karşısında yaşadıkları eziklik duygusuyla “tevil” etmeye çalışıp kendilerince Kur’an’ı kurtaracaklar.     Allah’a teslim olup “işitik […]

Küfürbaz Felsefeci Caner Taslaman Kur'an'dan çek elini

   İlmi olarak kendisini deşifre eden ve adeta ağzına mührü vuran yazıa cevap veremediği için yazara “köpek” diyen, Ebubekir Sifil hocanın soyadından hareketle “sefil” diyen, İhsan Hoca’ya “maydanoz” diyen bu küfürbaz ağzı bozuk felsefeci Caner Taslaman’ı ekranlara neden çıkartıyorlar hiç düşündünüz mü?    Şahsın hiçbir ilmi temeli yok. Kur’an ilimlerinden hiçbirine vakıf değil. Sarf, nahiv, […]

İndirilen Din ve uydurulan din

   İndirilen dinde Allah’tan gelen vahiy, Kur’an, Peygamber, sahabe, tabiin ve sistemleşme süreci… kesintisiz bir akış var…    Uydurulan din ise sonradan ortaya çıkmıştır, bir akış yoktur. Sistem yoktur, kaide yoktur. Tabiri caiz ise atış serbesttir.

İslam'ı batıya/Hıristiyanlığa kıyaslama Çıkmazı

   İslam’ın on dört asırlık serüvenini pesimist [kötümser] bakış açısıyla okuyan zevatın içine düştüğü temel hata, İslam’ın tarihini, kavramlarını ve kurumlarını, Batılıların kendi tarih, kavram ve kurumlarını okuduğu biçimde okuma hastalığına yakalanmalarıdır. Hani hadiste “onlardan biri keler deliğine girse siz de [bir hikmeti vardır diyerek] gireceksiniz” buyruluyor ya işte tam da bu hastalık.    Yanlış […]

Kur'an Yetmez mi? Diyenlere Kur'an'ın cevabı

   Tabiri caiz ise “çakallık” yapıp “Kur’an yetmez mi” diye soru soruyorlar. Siz “yetmez” derseniz kendilerince sizi Allah’ın kelamına dil uzatmakla itham edip haklı çıkacaklarını zannediyorlar. “Evet, yeter” derseniz yine haklı çıkmış sizi alt etmiş havalarına bürünüyorlar…    İyi tamam da, Kur’an’ın kendisi yeterli olup olmadığı konusunda bize zaten açıklama yapıyor. Bizi devamlı Resule yönlendiriyor. […]

Abdülaziz Bayındır Kur'an'ı nasıl tahrif ediyor? Ebabil Kuşları inkarı

   Haşa “Allah geleceği bilmez” diye inandığı halde hala daha prim yapan (peşinde gidenlerin sevisyesini anlayın) Abdülaziz Bayındır şimdi de Fil suresinde geçen “Ebabil” kelimesini yeni kaideler uydurarak bulut yaptı, atılan pişmiş çamuru da yanardağ patlaması yaptı…    Lakin hesaba katmadığı bir şey vardı.    Videoda izahatini yaptık, izleyelim: Abdülaziz Bayındır Kur’anı nasıl tahrif ediyor… […]

Ahmet Saim Kılavuz Diyanet Tv'de Hadis çıkmazı

  Geçtiğimiz günlerde “MEHMET GÖRMEZ BU İŞİN HAKKINI VERMEDİ başlıklı bir yazı yayınlamıştık. BURADAN OKUYUN    Haklı mıyız, haksız mıyız?    Müslümanlar üzerinde oyunlar oynanırken, hadisleri inkar furyası at koştururken Diyanet Tv’de hadisler konusunda “iman” kuvvetledirilmesi gerekirken tam aksine inkarcıların değirmenine un taşıyor.    Mehmet Görmez de “görmezden” geliyor. TAKİP YOK, MÜDAHALE YOK…    Bir […]

Abdullah Büyük ve İbn-i Teymiyye

   Türkiyede küçük de olsa bir cemaate liderlik eden, Yeni Akit yazarı Abdullah Büyük… Türkiye’de selefi takılan ılımlılardan. Çok sivri görüşleri olmadıını biliyoruz. Ancak okurlarını ve takipçilerini İbn-i Teymiyye gibi bidat ehline yönlendirmekten de geri durmuyor.    Biz şaşırıyoruz gerçekten. Onca Ehli Sünnet alim dururken Allah’a mekan isnat eden, fiil ve organ isnat eden, şuan Işid’in […]

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak ve çarpık İslam anlayışı

Mehdi a.s inkar sempozyumu hakkında bir yazı yayınlamıştık. BURADAN BAKABİLİRSİNİZ    Bu sempozyuma katılan ve fotoğrafta da ortada yer alan Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, akademik çevrelerde sünni bir Selçuklu ve İslam tarihçisi olarak bilinir, ancak Karaalinin yazısında da görüldüğü gibi “Mehdilik İslam dışıdır. Bu itibarla Hz. Mehdi durumunun İslam a diğer mitolojilerden girdiğini iddia […]

Mehmet Görmez, Ali bardakoğlu ve Mehdi inkar Sempozyumu

   Altunizade’deki İSAM salonunda Mehmet Görmez‘in de katıldığı ‘Beklenen Kurtarıcı İnancı’ konulu bir sempozyum yapıldı. Sempozyumu Papazlarla çok sık görüşen eski diyanet başkanı Ali Bardakoğlu’nun başında bulunduğu bir platform düzenledi. Sempozyuma katılan Mustafa Karaalioğlu da “beklenen kurtarıcı gelmeyecek” başlığı ile sempozyumu överken aynı zihniyette olduğunu gösterdi.    Karaalioğlu’nun anlattığına göre Mehmet Görmez’e “Hocam ayrılamıyorsunuz buradan” diye sorduğunda. “Ayrılacak gibi değil […]

Facebook ve Whatsapp'ta Emoji Tuzağı

  Maalesef gavurun icadını kullanmak zorunda kaldığımız için bu uyarıları yapma ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü küçük evlatlarımızın ellerinde de telefon olduğu gibi bizim telefonumuzu da yeri gelince kullanmalarından kaçamıyoruz.    Yetişen neslin bilinçaltında bazı şeyler normalleştirilmek isteniyor. Çeşitli vesilelerle yaptığımız haberlerde çizgi film, dizi, reklam gibi argümanların bu proje için kullanılan araçlar olduğunu gözler önüne seriyoruz. […]

Hz Ademe baba bulup Hz Meryeme iftira atanlara Cevap

   Orhan Çeker Hocaefendi tefsir dersinde Materyalizmin ve batının etkisinden kurtulamayıp aşağılık kompleksi içinde olanların Kur’an’daki harikulade olayları akıl ile yorumlamaya çalıştıklarını ve bu sebeple Allah’a teslimiyetten uzak olduklarını ifade ediyor