Kategori: REDDİYELER

Kur'an'a taaruzlara karşı Kur'an müdafaası

   Ümmet Kur’an-ı Kerim’e hem bugünün hem de yarının sorunlarını çözen bir kitap olarak baktı. Her şeyi önce onda aradı. Okunduğu mekanlarda abdestsiz dolaşmadı. Bir hafız bir meclise girdiğinde yaşına bakmadan Kur’an-ı Kerim’e ihtiramdan hazirun ayağa kalkardı. Dedeler, hafız torunları önünde yürümekten haya ederdi. Namaz sonlarında hafızlar müezzinlikte Kur’an-ı Kerîm okurken, “sırtımız Allah’ın ayetlerine doğru […]

Mustafa Öztürk'ün rahatsızlığı

MUSTAFA ÖZTÜRK’ÜN RAHATSIZLIĞI CNN Türk’te katıldığı bir programda (17.12 2015) benim Serdar Tuncer’in “tekfir”le ilgili programında söylediklerimden rahatsız olmuş Mustafa Öztürk. Ona da, “Ehl-i Sünnet” denince kırmızı görmüşe dönen zevata da bir çift sözüm var: IŞİD/DAİŞ sapkınlığının oluşturduğu nefreti Ehl-i Sünnet’in üzerine boca etmeye kalkmak “hokkabazlık”tan başka birşey değildir. Dürüst olun! Bu makulenin kafasında “kâfiri […]

Mustafa İslamoğlu tefsir yazıyor

   Size daha önce neden bazı şeylerin inkar edildiğinin sebebini ve “uydurulan din” tabirinin Müslümanlara neden yapıştırılmak istediğini anlatmıştık. Kısaca tekrar izah edelim:    Peygamberimiz’den ve ashabından bize intikal eden dine uydurulan din diyerek “kendi uydurduklarını” din diye bize yutturmaya çalışıyorlar.    Peygamber bile Kur’an’ı tefsir edemez, onun görevi sadece (haşa) postacı gibi mesajı getirmektir dediler. Müfessirleri […]

Meal adı altında faizi meşrulaştırma gayreti

   Biz sizlere boşuna Ehli Sünnet alimleri takip edin, müfessirlerin eserlerini okuyun demiyoruz. Adamlar yeni yeni adlarla kitap basıyorlar ve Kur’an meali adı altında Kur’an’ın haram kıldığı şeye kılıf uydurarak meşrulaştırma gayreti içine giriyorlar. İşte size bir örnek:

Sahabeye zina iftirası atan Ali Rıza Demircan'a cevap

   Bu adama Akit Tv’de de program yaptırıyorlar. Allah (Celle Celaluhu) akıl fikir versin. Sahabeye dil uzatan adamı konuşturmak da neyin nesi? Bilmiyorduysanız işte Cübbeli Hoca söylüyor artık duydunuz ve biliyorsunuz.  İşte Cübbeli Hocamızdan kısa bir cevap: Sahabe’ye zina iftirası atan Ali Rıza Demircan paylaşan: ihvanlarnet

Alparslan Kuytul kendini rezil etti

   Aynı konu, 3 farklı yaklaşım. Bir de işine gelmeyince “angajman Allah’ın kuralı mı” diye yorum yapıyor. Allah’ın hükmü gibi meseleleri istismar edilmesinin de açıkça bir göstergesi. İşine gelince hadi vur da görelim. Gelmeyince “Allah’ın kuralı mı”    Bir de Rus’u dost olarak görüp “neden aramızı açtınız” demesi nedir? Gavur’dan dost edinmek de nedir? Alparslan […]

Ahmed Hulusi'nin kitapları okunur mu?

   Biz yıllar önce bu adamın kitaplarını bir kaç örnekle deşifre etmiştik. BURADAN BAKABİLİRSİNİZ    Ebubekir Sifil Hocaefendi’ye de soruldu. Bakın nasıl cevap verdi: Ahmed Hulusi kitapları okunur mu? paylaşan: ihvanlarnet

Şevkanî Kimdir?

Önce özet bilgi mahiyetinde bir iktibas yapalım: Kâdî Muhammed bin Alî Şevkânî, 1173 (m. 1759) de San’a şehrinin Şevkân kasabasında tevellüd, 1250 (m. 1834) de San’ada vefât etdi. San’ada kâdî idi. Babasından ve başkalarından (Ezhâr-ül-fıdda) ve (Bahr-ül-zehhâr) şî’î kitâblarının şerhlerini senelerce okuyarak, şî’î mezhebinde yetişdirildiği, (Feth-ul-kadîr) tefsîri Mısrda basılırken eklenen önsözde yazılıdır. Şî’îlerin Zeydî fırkasından […]

Hadis ve sünnete Fransız Mustafa İslamoğlu

   Bildiğiniz üzere Fransa’da Işid adındaki harici cehennem köpeklerinin üstlendiği bir saldırı yaşandı. Olay baştan itibaren şüphelerle dolu. Kendisini patlatan bombacının pasaportu sapasağlam ellerine geçiyor mesela. Ve saldırganların isimlerine dikkat edin hep Ahmed, Muhammed.    Bu patlamanın amacı elbette açık. Birincisi aynı oyun; İslam ile terörü yan yana getirmek. İslam’a yönelen kalpleri soğutmak ve şüpheyi […]

Musa Carullah Kimdir?

Kazanlı düşünür Mûsa Carullah, 1917 yılında Moskova’da yapılan Rusya Müslümanları Kurultayı’nda divan üyesidir. Kurultaydaki konuşmalardan bir cümle: ‘Efendiler! Unutmayınız ki, Kur’ân’ın bazı kuralları eskimiştir. Bunları, târihin malı saymak lâzım…’ (Rusya Birinci Müslümanlar Konseyi Tutanakları, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 394) Cârullah’ın İslâmî ilimler hakkındaki görüşleri: “Medreseleri çekirge sürüleri gibi istîlâ etmiş fıkıh, kelam, usul, tefsir…” Osmanlı […]

Mustafa Öztürk'ün Kur'an'a attığı iftiralar

   Diyeceksiniz ki insan hata yapmaz mı? Elbette yapar. Fakat bir tefsir hocası, bir yazısında tek bir ayet yazıp onu da yanlış yazması bir seviye meselesi değil midir? Bu kıymette bir Arapça’ya sahip olan birinin kalkıp da Kur’an hakkında konuşmasının anlamı nedir?    Oryantalist Paret’in Kur’an’ın –haşa- uydurma olduğunu belirten görüşlerine katıldığını ikrar eden, ayrıca […]

Tarihselci Mustafa Öztürk'ü ilahiyat telabeleri fena bozdu

   Mustafa öztürk’ün Hezeyanlarını daha önce sizlere aktarmıştık. BURADAN BAKABİLİRSİNİZ    Kurana mitoloji-masal diyen Prof’a öğrenci Kurana geçmişlerin masalı diyen müşrikler ile bu görüşün farkını sorunca cevap vermek yerine öğrenciye  hakaret edince büyük tepki geldi    Gençler progamı terkederek çok erdemli bir harekette bulunuyorlar. Hepsini tebrik ediyoruz.

Mehmet Okuyan'ın cehaletine ilmi reddiye

   Kur’an-ı Kerimi kendi heva ve heveslerine göre yorumlayıp aynı zamanda çelişen tayfanın ileri gelenlerinden Mehmet Okuyan’ın bir hezeyanını daha önce paylaşmıştık. BURADAN BAKABİLİRSİNİZ Aynı çeşit cehalet ve dalalet kokan bir hezeyana Ömer Faruk Korkmaz hoca cevap veriyor:

Zaman gazetesinin Yahudi Hıristiyanları cennete sokma çabası

   Başlığa bakınca Zaman gazetesinin Yahudi ve Hıristiyanları hidayete davet ettiğini düşünebilirsiniz. Hayır, bilakis onlar Yahudi ve Hıristiyanların kendi dinlerinde kalıp “Allah’a ahirete inanmaları ve Peygamberimizi yalanlamamaları” şartıyla cennete gireceklerini zırvalıyorlar.    Bu diyalog oyunu sayesinde “İslam’ın son hak din olduğunu” anlayan Yahudi Hıristiyanların da İslam’a geçmek yerine kendi dinlerinde kalmalarını sağlayacaklar, Müslümanların Gayri Müslimleri […]

Mevdudi'nin Peygamberimize hakareti

Kendi devrindeki Hind uleması Mevdûdi’nin küfrüne fetva vermişlerdir. Mevdûdi 1933’te çıkarmış olduğu Tercümanü’l Kur’ân adlı dergide hayatından şöyle bahseder: “1916 ve 1921 seneleri arasında avukat olan babamın felce uğramasından dolayı tahsilimin bitirmekten geri kaldım. Diyar diyar dolaşıp iş aradım. Nihâyet Hind’deki ulemadan oluşan bir cemaat tarafından yayımlanan Cemiyet adlı dergide çalışmaya başladım. Hakikaten bende yazı […]

Mealcilere reddiye Kıyame Suresi 19. ayet ve Kur'anı açıklama görevi

   Peygamberimizi kendi akılsızlıklarınca devre dışı bırakarak kendi dinlerini uyduranlar “Biz sadece Kur’ana bakarız” diyor ve Kur’anı kendi hevalarına göre yorumlamaya çalışıyorlar.    Bu çirkin fiillerine de kendilerince delil bulmaya çalışıyorlar. Yine kendilerinin yorumladıkları ayetleri delil olarak bize sunuyorlar.    İlimleri, temelleri, alt yapıları olmadığı için çelişiyorlar ve Kur’an ayetlerini öne sürerek uydurdukları iddiaları Kur’an […]

Hocalar, dernekler vakıflar tehlikenin boyutunun farkında değil

   Değerli derttaşlar, gönüldaşlar.    Bu cihan yerle yeksan olmadan (kıyamet kopmadan) şeytanın oyunları da sona ermeyecek. O şeytan ki, insan neslini ifsad edeceğini, insanları cehenneme odun yapacağına and içmişti.    Şeytanın şu son asırdaki en büyük çabası nedir diye sorulsa hiç tereddüt etmeden EHLİ SÜNNET inancını bozmaktır diyebiliriz.   Şeytanın askerleri Müslümanları hem imandan […]

Ehli Sünnet Velcemaat nedir? Ehli Sünnet neden önemlidir?

   Müslüman olmanın en temel şartlarından bir tanesi “kelime-i şahadet” getirmektir. Bu kelimeyi dili ile söyleyip kalbi ile tasdik eden bir insan “ben Allah’tan başka bir ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in O’nun kulu ve Resulü olduğuna iman ettim” demektedir.    Görüldüğü gibi Müslüman olmak bile öncelikle “iman” yani “inanmak” ile alakalıdır. […]

Mealcilik Tehlikesi video çalışması

   Bu video çalışmamızda sizlere mealcilik sapıklığının ne kadar yanlış ve tehlikeli olduğunu anlatmaya çalıştık. İnşaAllah başarılı olabilmişizdir… HD kalitede, tam ekran yaparak de izleyebilirsiniz… Buyrun:    Gayret bizden muvaffakiyet Allah’tan… Bu konuda olumlu ve olumsuz yorumlarınız bize mutlaka faydalı olacaktır…    Bu arada böyle çalışmaları paylaşarak daha çok insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz… Sizler de ipin […]

İlkokul kitabında elinde sigara Atatürk

   Bildiğiniz gibi sigara yaşı ilkokula kadar düştü. Küçücük yavruların elinde sigara görür olduk. Bunun sebeplerinden en mühimi elbette okul ortamının bozuk olması.    Buna ilaveten okul kitaplarındaki bazı şeyler de çocukları buna yönlendiriliyor.    Bakın mesela çocukların gözünde hikayelerle büyütülerek örnek olarak sunulan Atatürk , kucağında çocuk elinde sigara ile dikkat çekiyor. Bu ayrıntı ilkokul […]

Zakir Naik Vehhabi Suud kraldan ödül alırken

   Sizi Zakir Naik tehlikesine karşı uyarmıştık. BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ    Bir de baktık Zakir Naik, Vehhabi Suud Kraldan ödül aldı… Bu ödülü bazı siyasetçilere de veriyorlar. Bu normal bir şey. Ancak burada önemli bir husus var. Vehhabi Suudi yönetim bu ödülü Zakir Naik’e İslam’a hizmeti dolayısıyla vermiş. Onlara göre İslam’a hizmet etmek nasıl olur? Elbette […]

Siz şeyhinizi Kur'anın önüne geçiriyorsunuz suçlamasına cevap

   Kendi hocalarının “pencersini” ve bakış açısını “vahyin penceresi” zanneden ilimden yoksun cahiller bizlere bazı söylemlerle saldırıyorlar. Ara ara bu söylemlerini gündeme getirip cevap veriyoruz. İşte onlardan bir tanesi. ŞEYHİNİZİ KUR’AN’IN ÖNÜNE GEÇİRİYORSUNUZ    Hocasını eleştirdiğimiz zaman, sapıklığını gündeme getirip reddiye yaptığımız zaman kuyruğuna basılmış kedi gibi ciyaklamaya başlıyorlar ve “Siz hocalarınızı ve şeyhlerinizi Kur’an’ın […]

Mehmet Talu Hoca'dan Mezhepsizlere müthiş reddiye

   Geçtiğimiz günlerde bir kanala çıkan 3 kafadara İslam alimlerinden reddiyeler gelmeye devam ediyor. Mehmet Talu Hocamız da “mezhepsizliğe” reddiye yaparak ilmi deliller ışığında meseleyi ortaya koyuyor. O programa çıkan birisi hakkında ise ilginç bir bilgiyi paylaşıyor:

Dostoyevski'nin Budala'sında Peygamberimize hakaret

Rus roman yazarı. Çocukluğu sarhoş bir baba ve hasta bir anne arasında geçiren Dostoyevski yazdığı bir romanda Peygamberimize ağır hakaret ediyor.    Peygamberimizin “miraç” hadisesini konu alıp, Peygamberimizin o güzel ismini kirli kitabın pis sayfalarının lağım akan satırları arasına alıp, Peygamberimizin sara geçirip su testisini döktüğünü zırvalıyor.    Elbetteki bu İslam düşmanlarının ne yazdıkları bizi çok […]

Muslafa İslamoğlu cinlere taktı, yine Kur'an ile çelişti

   Mustafa İslamoğlu, karşısına çıkan Kur’an ayetini diğer ayetleri göz önüne almadan, Peygamberimizi ve sahabeleri hesaba katmadan kendine göre yorumlaması sebebiyle her zaman ki gibi Kur’an ile çelişiyor. Kur’an ile Kur’an’a karşı savaşıyor adeta. Kur’an ile aldatılanlar nasıl da bu masallara kanıyor. Cahil bir topluluğa hitap ettiği anlaşılan Mustafa İslamoğlu’na kimse itiraz etmiyor.    Daha […]

Zakir Naik kimdir? Ehli Sünnet midir?

   Zakir Naik adında bir zat var. Hakkında çok malumat yok. Hindistan’da Tıp alanında uzman olup sonradan hatipliğe başladığı ve İslam Araştırmaları Vakfı başkanı olduğu kayıtlarda var.     Temelinden İslami eğitimi almamış insanlar sırf hatipliği (güzel konuşması) sayesinde çevresinde bir etki alanı oluşturup adam toplayabiliyor. Maalesef bu bazen büyük sorunlara yol açıyor.    Ve bu […]