Kategori: OSMANLI VE TARİH

OSMANLI TASAVVUFLA YÜKSELDİ

  Osmanlı tarihini yazmış olan yerli ve yabancı bütün müellifler, daha ziyade zahiri sebep ve hadiseler üzerinde dururlar.Ancak bu sebeplerin birde ledünni iklimi, yani iç dünyası vardır ki bunun asıl özü ve mayası, ilk kuruluş günlerinde daha net olarak görülür. Moğol istilarıyla dağılan Selçuklu Devletin’den sonra Anadolu Türk-İslam birliği parçalanmıştı.Anadolunun bölünmüş manzarası adeta bir kör […]

OSMANLI VE ŞERİAT

  Osmanlı Cihan Devleti, temel İslami düşünceye uygun olarak tam bir ”hukuk devleti” dir.Yani kanunların değil, hukukun hakim olduğu bir devlettir.Bunun sağlanmasında da şu iki esas unsur vardır: 1-Osmanlı’da kanunlar, onları tatbik edecek olan kimselerin (cinslerin) yani insanların iradesinin mahsulü değildi. Her ne kadar ictihad ve kıyas gibi birkısım faaliyetler mevcud olsa da bu hususlarda […]

İLK TÜKETİCİ KANUNU

II. Bâyezid devrine ait en mühim kanunlardan birisi şüphesiz ki, Bursa, İstanbul ve Edirne İhtisâb Kanunnâmeleridir. Bu kanunnâme, dünyanın en mükemmel ve en geniş belediye kanunu olmakla kalmamakta, aynı zamanda dünyada ilk tüketici haklarını koruyan kanun, ilk gıda maddeleri nizâmnâmesi, ilk standartlar kanunu, ilk çevre nizâmnâmesi ve kısaca asrına göre çok hârika bir hukuk kodudur. […]

TARİHTEN KESİTLER-BUNLARI BİLİYORMUYDUNUZ -3

Tito’ dan Müthiş İtiraflar Ömrünün elli yılını komünist ideoloji yolunda harcayarak bu davasında şöhreti yurt dışına taşmış bir insan olan Salih Gökkaya’nın, daha sonra İslam’la müşerref olarak Hakk’a rücü ettiğini . Komünizm fırtınalarının bütün dünyayı kasıp kavurduğu bu günlerin birinde Salih Gökkaya’nın “Türkiye Komünist Talebe Teşkilatı Başkanı” sıfatıyla Yugoslavya Devlet Başkanı Mareşal Tito’nun şeref misafiri […]

TARİHTEN KESİTLER-BUNLARI BİLİYORMUYDUNUZ -2

Milletin Sigorta Lambası Tarihçi Reşat Ekrem Koçu’nun, Sultan Vahideddin’in kaderi ile ilgili oldukça orijinal bir değerlendirmesinde : “Mazileri çok temiz olan ve memleketleri felaket girdabına düştükten sonra işbaşına geçen, ağır mesuliyetler yüklenen, yenik milletleri daha fazla çiğnetmemek için nefret edilen galip düşmanlara dostane el uzatmak durumunda kalan o kara bahtlı insanlar, milletlerin tarihlerinde sigorta lambalarına […]

TARİHTEN KESİTLER-BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ -1

Çağdaşlaşma Yolunda l930’lu yılların Türkiyesi’nin Urla gibi bir Ege şehrinde dahi açlıktan insanların öldüğünü… Ortalama bir memurun aylık maaşının 50 lira olduğu bu dönemde, çağdaşlaşma yolunda(!) 75 000 lira gibi büyük paranlar ödeyerek heykel yaptırdığımızı Kendinizi Türklere Emanet Edin 16. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin gelişme yolu üzerinde direnmiş ve Türk orduları ile savaşa tutuşmuş olmasından dolay […]

KÜRT MESELESİ

Yavuz Sultan Selim ve Kürtler Prof. Dr. Ahmed Akgündüz Muhtelif fikir çevrelerinde Yavuz’un Kürtleri katliama tabi tuttuğu ve hatta onlar hakkında ağza alınmayacak ifadelerle dolu olan bir dörtlüğü olduğu ileri sürülmektedir. Bu doğru mudur? Elbetteki bu iddianın tam tersi doğrudur. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Şöyleki, Yavuz olmasaydı, bugün Doğu Anadolu’daki ehl-i sünnet olan Kürtler, Şî’a’nın tasallutu […]

OSMANLI’DAN NÜKTELER

BANA BURADA İŞ YOK Sultan II. Mustafa padişahtı. Bu devirde İran Şahı bir nezaket eseri olarak Osmanlı sarayına, iyi yetişmiş ve mesleğinde uzman olan bir doktor göndermişti. Osmanlı sarayına gelen hekim, sarayın sosyal yaşamını soruyor. Deniyor ki: “Burada acıkmadan sofraya oturulmaz ve tam doymadan sofradan kalkılır.” Bunu öğrenen hekim: “Öyle ise bana burada iş yok, […]

MİMAR SİNAN VE ESERLERİ

Mimar Sinan, Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğmuştur. 9 nisan 1588 yılında ölmüştür. 1511’de Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul’a gelmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Mimar Sinan’ın naaşı antropolojik incelemeye alınmış fakat sonuç açıklanmamıştı. Mimar olarak Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferine katıldı. 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın Belgrad Seferine Yeniçeri olarak katıldı. 1522’de Rodos Seferine Atlı Sekban […]

PARİS’TE OSMANLI ELÇİ COŞKUSU

Biliyormusunuz ki, yükselme devrinde Osmanlı devleti, muhatabı olan devletlerle anlaşma imzalamaz, sadece tek taraflı olarak, imzaladığı bir belgeyi muhataplarına verirdi. Yani kimseyi kendine “emsal” kabul etmezdi.    Bu şu demekti:“Sözümden dönmeyeceğimi imzamla taahhüt ediyorum ve size rahatlamanız açısından, bu manada bir belge veriyorum; sizin bana belge vermenize gerek yoktur, çünkü taahhütlerinizin dışına çıkarsanız tepenize binerim!” […]

PADİŞAH SALTANAT MÜDDETLERİ

1-Osman Gazi………………………………1299-1326    27sene 2-Orhan Gazi……………………………….1326-1359    33sene 3-Sultan 1. Murad…………………………1359-1389    30sene 4-Sultan Yıldırım Beyazıd………………1389-1403    13sene 5-Sultan Çelebi Mehmet………………..1413-1321    8  sene 6-Sultan 2. Murad…………………………1421-1451    30sene 7-FATİH SULTAN MEHMED…………..1451-1481    30sene 8-Sultan 2. Beyazıd………………………1481-1512    31sene 9-YAVUZ SULTAN SELİM………………1512-1520    8 sene 10-KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN…….1520-1566    46sene 11-Sultan 2. Selim…………………………1566-1574    8  sene 12-Sultan 3. Murad………………………..1574-1595    21sene 13-Sultan 3 Mehmed……………………..1595-1603   8 sene 14-Sultan […]