Kategori: OSMANLI VE TARİH

Ahîlik ve Ahîliğin kuruluşu

İçtimaî bir teşkîlât. Selçuklu Türklerinde dînî ve millî birliğin muhafazasında, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ve Osmanlı insanının yetişmesi ve terbiyesinde büyük hizmetler görmüştür. Sonraları, esnaf ve san’atkârlar birliğine isim olarak verilmiştir. Arabça kardeşim demek ahî; Türkçe cömert, eli açık mânâsına olan akı kelimesinden gelmektedir. Ahîliğin esâsını ve ilk safhasını fütüvvet teşkîl eder. Fütüvvet, cömertlik, mürüvvet ve […]

Osmanlı'da Adaletname

Kânunları uygulamakta, görevlerini kötüye kullanan idarecileri îkâz için veya tahta çıkan halîfe veya pâdişâhların devleti adaletle idare edeceklerini bildirdikleri yazılı emirleri ihtiva eden vesika. Arabça adalet ile Farsça mektup anlamına gelen nâme kelimelerinden meydana gelmiş bir “birleşik isimdir. Ayrıca; pâdişâhların yayınladığı adaletnâmelere, Adalet fermanı, Adalet hükmü, sadrâzamın gönderdiğine de, Adalet emri denir. Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem, insanlar […]

Aydos Kalesinin Fethi

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük hizmetleri geçen mücâhid kumandan; Ertuğrul Gâzi’nin silâh arkadaşı ve Aydos kalesi fâtihi. Doğum târihi ve yeri bilinmemektedir. 1329 (H. 730) târihinde vefât etti. Kabr-i şerifinin, Eskişehir yakınında kendi adıyla anılan köyde olduğu rivâyet edilmektedir. Abdurrahmân Gâzi, cihâd hizmetini yâni Allahü teâlânın dîninin yayılması ve O’nun kullarına duyurulması vazifesini, Osman Gâzi ve […]

Ahmed Cevdet Paşa Kimdir?

Osmanlı Devletinde on dokuzuncu asırda yetişen büyük devlet ve ilim adamı. 27 Mart 1822 (H. 1238)’de Tuna kıyısında bulunan Lofça kasabasında doğdu. Babası Lofça İdare Meclisi azasından İsmail Ağadır. İlk tahsilini Lofça’da yaptı. Yaradılıştan zeki ve kabiliyetli olduğu gibi, pek de çalışkandı. Dedesinin yardımı ile 1839 yılında İstanbul’a geldi. Medrese tahsiline başladı. Bu arada, matematik, […]

Cumhuriyet zulmünü dizi yapın öldürülen şehzadeyi değil katledilen HALKI konuşalım

   Bildiğiniz gibi uyduruk senaryoları “gerçek tarihi şahsiyetlerin” isimlerini kullanarak dizi yapıyorlar. Dış mihrakların dayattığı bir tarih algısını millete yutturmaya çalışıyorlar. Medya da üzerine düşen görevi yaparak bunun yayılmasında vesile oluyor.    Geçtiğimiz günlerde “yalan makinesi” gibi ardı ardına uydurulan senaryo ile yapılan Muhateşem Yüzyıl adındaki dizide bir şehzadenin öldürülmesi konu yapılmış. Bu vesile ile ecdadımıza karşı […]

Abdülhamid Han çarşafı yasakladı mı?

   Yalan bir iddia da şöyle: “II. Abdülhamid han, 4 Ramazan 1309 tarihli bir emirname ile çarşaf giyilmesini yasaklamıştır.”    Elmalılı Hamdi Yazır cilbab âyetini tefsir ederken “cilbab”ı şöyle tarif etmiştir: “Baştan aşağı örten çarşaf, ferace, câr gibi dış elbisenin adıdır.” “Tepeden tırnağa örten giysidir.” “Çarşaf ve peçedir.”    Bundan sonra da bakın ne diyor: “Hicri 1310′da İstanbul’a geldiğim […]

Mimar Sinan'a Mihrimah Sultan ile aşk iftirası – Romanlara dikkat

   Önceleri Romanlara bakılarak senaryo yazıp dizi çekerlerdi. Şimdilerde ise uyduruk senaryolara bakıp roman yazar oldular.    Her önüne gelen, tarihi bir karakter seçip, sağdan soldan duyduğu yarım yamalak bilgi ile roman yazıyor, seçtiği tarihi karakteri kendi hayalindeki karaktere büründürerek gerçeği ile alakası olmayan bir kişilik olarak yansıtıyor. Şehvani duyguları aşk zannedenler, aşkın adını da kirletiyorlar.   […]

SENİN ATAN HANGİSİ?

Bir kardeşimizin gönderdiği güzel bir yazı… BANA ATAN’I SÖYLE SANA KİM OLDUĞUNU SÖYLEYİM; ** Ata vardır; Dua korur. Ata vardır; Kanun korur. ** Ata vardır; Çağ açıp çağ kapatır. Ata vardır; Medrese kapatır bayanları açar. ** Ata vardır; Ayasofya’yı Camii yapar. Ata vardır; Ayasofya’yı müze yapar. ** Ata vardır; Şeyhülislam’dan ders alır. Ata vardır; Sabatayist’ten […]

Ebu Eyyub El-Ensari Hazretleri’nin kabri nasıl bulundu?

   Tarihi kayıtlarda Eyyub El-Ensari olarak bildiğimiz 90 yaşlarında, Peygamberimizin müjdesine nail olmak için sahabelerle İstanbul’un fethi seferine katılan büyük sahabenin kabrinin bulunması şu şekilde anlatılır:    Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbul’un fethinden sonra, daha evvel feth-i mübin için gelip orada şehid düşmüş bulunan ashab-ı güzinin kabirlerini tesbit ettirmeye başladı. Bunlardan Peygamberimizin mihmandarlığını yapan Ebu […]

Cumhuriyet Tarihinin Meşhur Yalanları

   Bildiğiniz gibi Cumhuriyet tarihi yalanlarla dolu bir tarih… Demirel’in dediği gibi yeni sistemi oturtmak için eskisini kötülemek gerekiyormuş. Ve yenisini oturtmak için de bin türlü yalan uydurulmuş. Milletin ağzına dolanan bazı yalanları aşağıda zikrettik. Sizlerde burada olmayan ve aklınıza gelen Cumhuriyet tarihi yalanlarını yorum bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz. Bakalım ne gibi şeyler meydana çıkacak…   […]

Yavuz Sultan Selim Alevileri Katletti mi? İŞTE GERÇEKLER

    Habertürk kanalında yayınlanan bir programa katılan Prof. Ahmet Şimşirgil Yavuz Sultan Selim’e atılan iftiraları cevaplandırdı. Tarihi kayıtlardan yola çıkarak konuşan Şimşirli, Yavuz’un her devlet başkanı gibi asayişi sağlamak için tedbir aldığını, bu olaylarda sunnilerin de öldüğünü, mezhep ayırımı yapılmadığını sebebin ise Osmanlı içerisinde karışıklık çıkartmaya çalışan Şah İsmail olduğunu söyledi. Şimşirgil “Yavuz eğer […]

Türkler Ermenileri katletmemiş soykırım yapmamıştır

   Her dönem kaşınan bu sorun artık can sıkmaya başladı. Sıkıştıkları zaman tutturuyorlar: “Türkler soykırım yapmış” diye… Gavurlar dünyanın gözü önünde katlettiği Müslümanları görmüyor, olmayan hayali bir soykırım ile bizi tehdit ediyorlar. İşte Yusuf Halaçoğlu’ndan bu konuda mükemmel bir tesbit..    Ermenilere dedim: “Gelin Türkler size soykırımı nerede yaptıysa toplu mezarlarınızı kazalım, çıkan kemikleri uluslar […]

İstanbul’un Fethi Evliya’nın himmeti ile gerçekleşti

   Fatih Sultan Mehmed Han ashab-ı kiram zamanınan beri devam edegelen ve İstanbul’un fethini hedef alan ulvi bir heyecan şerâresi halindeki hamlelerin sonuncusunun başkumandanlığını yapıyordu. Yaradılışındaki istidadlar, almış olduğu maddi ve kalbi eğitimle birleşerek, O’nu “fethi mübin”e çoktan hazırlamış bulunuyordu. Şuur altında bununla o kadar doluydu ki çocukluğundan beri elinde kağıt kalem, daima fetih projeleri […]

Osmanlı’da Peygamberimizin Faziletini inkar eden alime verilen ceza

   Günümüzde kainatın efendisi, Allah’ın habibi hazreti Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimizin faziletini inkar edip, O’nu herhangi bir insan konumuna indirmek isteyenler vardır. Bunlara örnek olarak “Üç Muhammed” kitabının yazarı Mustafa İslamoğlu ve Abdülaziz Bayındır verilebilir.    Aynı kafa yapısına sahip olan insanlar Osmanlı zamanında da vardı. İşte size onlardan bir örnek:   […]

Osmanlı’da Padişahın kibrini kırma tezahüratı

   Bu gün çoğu yerde idareciler kendilerine yapılan eleştirileri hazmedememekte, olumlu eleştirileri bile kabul edip ders almamaktadırlar. Bu, koltuğun, makam ve mevkinin verdiği bir haldir. O artık gittiği her yerde ve konuşmasının her yerinde ellerin çırpılmasını, kendisi için tezahüratlar yapılmasını ister. Toprak ölçüsü bakımından İstanbul’un yarısı kadar küçük bir ülkeye hükmeden bir lider bile kibir […]

Osmanlı Recm Cezası Uygulamış mıdır?

   Soru: Osmanlı Devleti, zina suçunun cezası olan recm, hırsızlık suçunun cezası olan kat’-ı yed yani el kesme gibi had cezalarını uygulamış mıdır?    Osmanlı Devleti’nde, uygulamadaki bazı aksaklıklara rağmen, itirazsız kabul edilen ve değiştirilmeyen suç ve ceza grubu, had suçları ve cezalarıdır. Had kelimesi, sözlük anlamı itibarıyla men etmek demektir. Terim olarak ise, Allah […]

Osmanlı “yağmacı” mıydı?

   Yavuz Bahadıroğlu, barbar Avrupa’yı, kan emici Batıyı bırakıp dünyaya Medeniyet öğreten Osmanlı’yı “yağmacı” olarak gösterip zihinleri bulandırmaya çalışanlara ders verdi:    Ey kendilerini “Kemalist Gençlik” olarak tanımlayıp, Osmanlı tarihine ilişkin olarak yazdıklarıma itiraz eden grubun mensupları! Diyorsunuz ki: “Osmanlı, fethettiği şehirleri yağmalar, taş taş üstünde bırakmazdı… Fatih bile İstanbul’u fethedince üç gün yağma izni […]

Osmanlı’da Kardeş ve Evlat Katli Meselesi

   Osmanlı’nın bütün ihtişamını bu mesele ile karartmak isteyen aklı evvellere cevap niteliğinde, Ehli sünnet çerçevesinde kaleme alınmış mükemmel bir yazı. Şeriat ile dünyaya hükmeden Osmanlı’nın yıkılmasıyla baş gösteren kaos ve zulüm, devletin yıkılmaması için alınan bu kararların ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor… Bir karıncayı yok etmek için izin isteyen, Fetih yolunda düştüğü çölde Resulüllah […]

FATİH SULTAN MEHMED’TEN CİHAD DERSİ

   Fatih Sultan Mehmed’in, sıkıntı ve meşakkatten yılmayarak Allah yolundaki gayreti ve Müslümanlara hizmeti numene-i imtisaldir:    Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine sefere çıkmıştı. Şehre arkadan ulaşmak için dağlık ve ormanlık bir araziden geçiliyordu. Bazen baltacılar, önden yol açıyorlardı. Yolun müsait olmadığı bir yerde Fatih’in atı kaydı. Fatih, bir kayaya tutunmak için uğraşırken elleri kanadı. Bu […]

Fatih Sultan Mehmed’in Allah dostlarına olan muhabbeti

   Fatih Sultan Mehmed, velilerin, Allah dostlarının ziyaretlerinden büyük bir huzur bulurdu. Onların feyz ve berekatından gönlü vecd ile dolup taşardı.    Bir gün, vaktin evliyasından Şeyh Ebu’l Vefa Hazretleri’ni ziyaret etmeyi çok arzuladı. Erkanı ile birlikte tekkenin kapısına kadar gitti. Ne görsün ki, herkese açık olan kapı, maalesef kendisine kapatılmıştı. Hünkar çok üzüldü; rengi […]

YAVUZ SULTAN SELİM DENİLEN RESİM NASIL ÇARPITILDI

İçindeki Yavuz’un tarif edilen şekline benziyor ancak üzerindekiler ile alakası yok. Küpesi, başlığı, üzerindeki süslü kaftanın Yavuz ile hiçbir ilgisi yok..    Bu resim Yavuz Sultan Selim’in yaşam tarzı ile de çelişmektedir. O, Sultanlar arasında en mütevazi olanı ve sade giyinenidir. Saray’da bir çok önemli toplantıya bile günlük ıyafeti ile çıktığı tarih kitaplarında anlatılmaktadır. Zaten […]

OSMAN GAZİ’NİN OĞLUNA VASİYETİ

   Orhan Gazi, 1326’da Bursa’yı fehetti. Bu sırada ölüm döşeğinde bulunan babası Osman Gazi buna çok sevindi ve bir fermanla oğlunu yanına çağırttı. Orhan Gazi de, babasının emrini alır almaz yanına koştu. Bir yanda hafızlar, içli ve dokunaklı seslerler Kur’an-ı Kerim okumakta, bir yanda Ahi Şemseddin, Ahi Hasan, Turgut Alp, Saltuk Alp ve diğer kumandanlar […]

BURSA ULU CAMİ VE SOMUNCU BABA

 Yıldırım Beyazıd, Bursa’daki meşhur Ulucami’nin açılışına başta Emir Buhari (Emir Sultan) olmak üzere bütün meşayıhı ve ulemayı davet etmişti.    Bir Cuma sabahıydı. Herkes yapılacak merasim için toplanmıştı. Bir müddet sonra Sultan Yıldırım Beyazıd teşrif etti ve damadı olan Emir Buhari hazretleri’ne:    “Ey Emir! Buyur, cami-i şerifin kapılarını sen açıp namazı da sen kıldır! […]

Osmanlı Padişahlarına atılan iftiranın sebebi

   Bir millet ecdadına, ceddine, yaşadığı toprakları borçlu olduğu geçmişine acaba niye küfreder, bir millet geçmişine acaba niye söver diye hiç düşündünüz mü?    Arifan Dergisi yazarlarından tarihçi Kemal Arkun, olayın farklı bir boyutunu gündeme taşıdı. Arkun’un yazısından bazı bölümleri sizin için sitemize alıntıladık.    Arkun’un yazısından anlaşıldığına göre Ecdadımız OSMANLI’ya 2 sebepten ötürü iftira […]

ÇANAKKALE ZAFERİ ALLAH DOSTLARI İLE KAZANILDI

   Çanakkale zaferinde çok ama çok büyük dersler var.    Düşününüz! Daha dün 7 devletle üzerimize çullanıp, vatanımızı işgal etmeye kalkışıp, İslamı yok etme planları yapan kafir kuvvetler bu gün bize dost olabilir mi?    Eğer olur diyorsanız: “Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin; (bunu yaparak) Allah’a, aleyhinizde apaçık bir delil mi […]

OSMANLI OLMASAYDI YAHUDİLERİN HALİ NİCE OLURDU!

   Sultan Mehmed Vahdeddin’in ülkeden ayrılışından iki yıl sonra, 4 Mart 1924 tarihinde çıkarılan bir kanunla Hilafet makamı da kaldırılır ve Osmanlı Hanedanına mensub bütün fertlerin vatandaşlıklarının düşürülüp, sınır dışına çıkarılmasına karar verilir. Asırlarca bu ülkeyi adilane idare etmiş Osmanoğulları’na bir an önce vatanı terk etmeleri için 10 gün gibi çok kısa bir süre verilir. […]

FİLİSTİN’İ PEYGAMBERİMİZ VAKFETTİ

  Osmanlı devletinin vakıf müessesesine olan yaklaşımı ve elde ettikleri toprakların maddî ve manevî tapusunu çıkarmaktaki maharetleri inkâr edilemez bir gerçektir. Yavuz Sultan Selim ve Kânunî zamanlarında yapılan tapu tahrir işlemleri, günümüzdeki modern tapu-kadostro işlemlerine göre daha ileri ve ayrıntılı bir teknikle yapılmıştır. Bugün üzerinde 30 küsur devletin bulunduğu Osmanlı hakimiyetindeki bütün toprakların ayrıntılı tapuları, […]

YABANCILARIN SELİMİYE HAYRANLIĞI

Mimar Sinan’ın ustalık esersim dediği, kendisinin ifadesiyle “Hıristiyan mimar geçinenlerin: ‘Müslümanlara galebemiz var; Ayasofya’nın kubbesi gibi bir kubbe devleti İslamiyye’de inşa olunmamıştır’ dediklerini duymuştum” diyerek kubbesini Ayasofya’dan altı zira daha yüksek yaptığı Selimiye camii görenleri kendine adeta hayran bırakıyor. Kalfaların “Ey koca üstad! Minarelerin bu kadar uzun olmasına ne gerek var?” sorusuna. “Bu topraklara düşman […]

İSTANBUL’UN FETHİNDE EVLİYA PARMAĞI

    İstanbul’un fetheden ruh caddelerden taka ve tekne yürütmek ile anlaşılmaz ve anlatılmaz. Fethi anlamak için önce Fatih’i anlamak gerekmektedir. Şu soru sorulmalıdır:”Fatih’i kim yetiştirmiştir?”     Fatih’i, Ankara’nın manevi lideri Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri’nin talebesi ve Evliyaullahtan Akşemseddin Hazretleri yetiştirmiştir. Yani Fatih bir tarikat şeyhinin elinde yetişmiştir. İşte fetih bu menevi liderler ile gerçekleşmiştir. Bu […]