Kategori: ÖNEMLİ TESBİTLER

TAHA AKYOL’UN ŞARAPÇI GEYİKLİ BABASI

Hacı Bektaşi Veli Hazretleri’ni kendi batıl inanç ve düşüncülerine alet edenler, Allah dostu Geyikli Baba’ya da ellerini uzatmışlar. Bakın büyük veliye nasıl iftira diyorlar. Taha akyol, Prof. A. Y. Ocak’ın Kelenderiler sf.90–91’den alıntı yaptığı, Aydın Doğan’ın sahibi olduğu ‘Doğan Kitapevi’ nden çıkan Osmanlı’da ve İran’da Mezhep ve Devlet adlı eserinde bakın nasıl bir ‘komplo’ ya […]

“İSLAMİ ÇİZGİFİLM”LERDE SÜNNET TAHRİFİ VE YANLIŞLIKLAR

Son dönemlerde İslami kıssa ve hadiseleri, Allah dostlarının ve sahabelerin hayatlarını, peygamberlerin ayetlere konu olan Hak mücadelelerini anlatan, çocuklar için uyarlanmış çizgi filmler çok yaygın durumda. Özellikle çocuklarının manevi yönlerini düşünen ebeveynler çocuklarının bu çizgi filmler ile vakit geçirmesini istiyor. Bu güzel bir şey ancak çizgi filmlerde İslami değerlere ters düşen bazı ayrıntılar var ve […]

ALLAH DOSTLARINI MEVLANA’DAN DİNLEYİN

Mevlana Hazretlerinin büyüklüğünü dünya anlamış ve eserlerini bütün dünya kabul etmiştir. Mevlana Hazretleri, yapılan semalar ile anlaşılamaz. Onu bize tüm dünyanın kabul ettiği eserleri anlatır. Hak dostu ve tarikat (tasavvuf) yolcusu Mevlana Hazretleri, bakın Allah erlerine saldıranlar hakkında neler anlatıyor: MEVLANA’NIN DİLİNDEN ALLAH DOSTLARI Allah erlerini sen kendi nefsine eş tutma. Hak erlerini tanımayan şüphesiz […]

GERİ KALMAMIZ MASALLARDA BAŞLADI

Türklerin neden hep geri kaldığını, batı ülkelerinin neden daima çalışarak geliştiğini düşünecek olursak; aslında işin temelinde çocukluktan dinlediğimiz hikayelerin, masalların  bir etkisi olduğunu söylesek çok ta abartmış olmayız… Mesela; batı ülkelerinde anlatılan hikayeyi ele alalım: “Rabenson Kruzo”un hikayesini genelde herkes duymuştur. Robenson Kruzo bir gemi yolculuğunda gemileri batar ve bu şahıs sürüklenerek bir adaya ulaşır. […]

GÜZELLİK YARIŞMASIYLA İSLAMIN BİTİŞİNİ KUTLADILAR

Güzellik anlayışının gençlikle eşdeğer tutulduğu bugünkü anlayış dünyaya bizanstan kalmıştır.Çünkü bizans hükümdarları oğullarını evlendirecekleri zaman ülkenin en güzel kızını bulmak, güzelliğin kemal derecesini yakalamak için bir yarışma düzenletir, bunun için ülkenin her yanına tellallar çıkartılıp, kararlaştırılan günde yüzlerce genç kızın saray önünde toplanması sağlanır, sonrada kurulan jüri huzurunda kral, oğlunun müstakbel eşini seçerken halkta bu […]

Namazla müslüman olanlar

Thomas Arnold diyor ki; ”Şüphesiz müslümanın dini sürekli muhayyilesinde temessül eder.Günlük namazlarda bu din etkileyici huşulu ibadet yoluyla tecelli eder de,ibadet eden ve onu gören etkilenmeden bunu terk edemez.” Piskopos Lufero şöyle diyor: ”Müslümanlar arasında ilk defa karşıdan bir kimsenin akidelerinin etkisiyle dehşete düşmemesi imkansızdır.Zira nerede olursan ol farketmez,bir cadde kenarında,bir tren istasyonunda veya bir […]

Yabancılaşma adımları nasıl atıldı?

Bazı bölümlerini okuyacağınız yazıda, dil meselesinin ve hangi vasatlarda halledildiğini göreceksiniz. İlk kadın millet vekilinin seçilmesi dolayısıyla 1934 yılında Perapalas otelinde bir balo verilmektedir. <<Sabahın dördüne doğru.Perapalas salonları tam manasıyla neşeyle dolup taşıyordu.Atatürk de bu neşenin içine dalmış eğleniyordu.>> Dans edip dinlendikleri bir sırada;baş yaver Celal bey’e yine bizim masamızı işaret ederek emirler verdiğini gördüm.Biraz […]

İslam ülkelerinde yahudi oyunları

DÜNYA HAKİMİYETİ İÇİN BÜTÜN DÜNYA YAHUDİLERİNE VERİLEN TALİMAT 1-Radyo,televizyon,gazete,sinema,mecmua ve kitaplar üzerindeki kontrolünüzü arttırınız. 2-Hukuk,tıp,kimya ve buna benzer bütün tahsillerden Yahudi olmayanları özellikle müslümanları uzak tutunuz.Bilhassa yahudileri bu şubelerde okumaya teşvik ediniz. 3-Gayri yahudilerin mektep ve kolejlerini ihtilal merkezi haline getiriniz. 4-Yahudi olmayan milletlerin peygamberlerini gülünç şekle sokup onları rezil edecek mevzuları icat edip,yahudi olmayanlar […]

Eski TRT’nin hoca düşmanlığı

DEVLETİN İKİ KURUMU Cami görevlileri T.C devletinin birer resmi memurudurlar.Meclislerden çıkan kanunları verdiği yetkilerle görev yaparlar. TRT’de aynı devletin bir birimidir.Ancak bu birim aynı devletin bir sınıf memurunu yaptığı yayınlarla herkesin nefret edeceği bir şekil ve tipe sokarak milyonlara takdim eder. Misal olması için bu iğrenç tavrın bazılarını burada zikredelim, İnşallah kıpırdanışa vesile olur. ”HALİDE […]

Benim adım televizyon

Hezeyan kusarım ton ton Benim adım televizyon Çalışmaya veririm son Benim adım televizyon Cami cemaat beş on Benimki binkere milyon Dinli dinsiz laik mason Benim adım televizyon Yatsı namazın kıldırtmam Sabah namazına kaldırtmam Söylenenlere aldırmam Benim adım televizyon Zorla her eve girerim Ev sahibine söverim Gafilleri pek severim Benim adım televizyon Namazlarda vesveseyim Ehl-i dünyaya […]

Televizyona verilen kurbanlar

Büyük emekler ve yüksek fiyatlar ile le geçen bir nimetin değerini herkes takdir eder.Fakat hiçbir fiyat ödemeksizin doğuştan sahip olduğumuz nimetler, dünyadaki her şeyden daha değerli olmalarına rağmen, layık oldukları itinayı nedense görmezler.Böyle nimetleri, mirasyediler gibi harcamakta adeta birbirimizle yarışırız.İşin en garip tarafı da, bu nimetlerin en değerlisinin, en hoyrat bir şekilde israf edilmesidir.Bu nimet […]

İstiklal mahkemeleri bahane, gönül sallandırmak istiyor!

Tarih: 2 Ekim 1920, 15 Kasım 1920 43 günlük bir tarihin anatomisi. 1920 şu demektir; Türkiye’de hilafette vardır, saltanatta vardır.1920 tarihinde Konya’nın Kapu Camiisin’de Bozkırın merkez camiisinde bir gurup insan yürüyüş yapmıştır.Demiştir ki;”Ey Ankara hükümeti! Biz gelecekte makamı hilafete karşı bir süikast sezintisi içerisindeyiz.Hatta saltanatın kaldırılıp, hilafetin yok edilip başka şeylerin gelişeceği endişesi içerisindeyiz.Onun için […]

PEYGAMBERİMİZ KENDİ BASIN YAYIN ARACINI KURMUŞTU

Şurası muhakkaktır ki basın, 18. veya 19. yüzyılın ortaya çıkardığı bir olgu değildir.Basın vakası, tarihin ilk devirlerinden beri insanoğlunun hayatı ile ilgili olarak günümüze kadar gelmiştir.Tarihin her döneminde ayrı şekillerde tezahür etmiş olan basın, toplum üzerinde oldukça müessir olmuştur.Biz burada, basını, bütün tarihi seyri içerisinde ele alacak değiliz.Sadece toplumlar üzerinde bu kadar müessir olan bu […]