ihvanlar.net EHLİ SÜNNET MÜDAFAA HATTI ismailağa İsmailağa cemaati
Bir ayeti 50 yılda keşfeden profesörün Müslüman oluşu Bir ayeti 50 yılda keşfeden profesörün Müslüman oluşu

Cambridge Üniversitesi profesörlerinden meşhur Astronomi Alimi Sir James Jones’in İslam ile tanışması… Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmede; “…K...

Abdullah-ı Ensârî Hazretleri ve talebelik Abdullah-ı Ensârî Hazretleri ve talebelik

   Hanbelî mezhebinin büyük âlimlerinden. İsmi, Abdullah bin Muhammed bin Ali el-Ensârî el-Hirevî olup, künyesi Ebû İsmâil’dir. Nesebi, Eshâ...

İstanbul’un Fethinde Askere Su Dağıtan Allah dostu İstanbul’un Fethinde Askere Su Dağıtan Allah dostu

   Fâtih Sultan Mehmed Han, İstanbul’u küffâr elinden kurtarmak üzere kuşatmıştı. Fetih ordusu İstanbul surlarına dayanmış, Fâtih Sultan Mehmed ...

Tokat'lı Ali Osman Efendi Tokat'lı Ali Osman Efendi

   Anadolumuz gerçekten de evliya yatağıdır. O evliyalardan birisi de Ali Osman efendidir. Son devir Anadolu velîlerinden. Tokat’ın Erbaa ilçesi...

Îmân ettim demekle olmaz!. Îmân ettim demekle olmaz!.

Alâeddîn Lâhorî hazretleri Hindistan’da yetişen evliyânın büyüklerindendir. Doğum târihi bilinmemektedir. 1397 (H.800) senesinde Pânî-pût şehrinde vef...

Dârendeli Hilmi Efendi: Mü'min Cahil Olmaz Dârendeli Hilmi Efendi: Mü'min Cahil Olmaz

   Dârendeli Hilmi Efendi, Ziyâeddîn Gümüşhânevî hazretlerinin telebesidir. 1916 yılında Maraş’ta vefât etti. Kabr-i şerîfi, Şeyh Âdil mezarlığındadır...

Abdullah b. Mes'ud'un yemin etsem yalancı olmam dediği 4 şey Abdullah b. Mes'ud'un yemin etsem yalancı olmam dediği 4 şey

   Ebu’l-Leys Semerkandî Abdullah b. Mesud’un şöyle dediğini anlatıyor:    Üç şey vardır ki, bunlara yemin edebilirim. Bir döndücüsü var k...

Ömer bin Abdülaziz'den 3 önemli hatıra Ömer bin Abdülaziz'den 3 önemli hatıra

   Ömer ibn Abdilaziz alimlere göre, ilmiyle amil alimlerden ve Hulefa-i Raşidin’den sayılır.[1]    Hulefa-i Raşidîn’in beşincisi abid ve ...

Ali İsfehani ks. Nasihatleri Ali İsfehani ks. Nasihatleri

   Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Ali olup, babasının ismi Sehl’dir. Nisbeti el-Ezher el-İsfehânî, künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Doğum tâ...

Efendim ben sazı bırakamam, çalabilirsen çal! Efendim ben sazı bırakamam, çalabilirsen çal!

   Elhamdülillah, yurdumuzun dört bir yanından Allah dostları çıkmış ve halkın irşadıyla meşgul olmuşlar. İşte bunlardan bir tanesi:    Ali Hafız; Ama...

Konya'nın bilinmeyen manevi fatihi Konya'nın bilinmeyen manevi fatihi

   Tarih boyunca tasavvuf yolu ile halkın maneviyatıyla meşgul olan erler cihad meydanlarında da kendilerini göstermiş hatta çağ açıp çağ kapamak da o...

Ali Dede Bosnavi Hazretlerinden nasihat Ali Dede Bosnavi Hazretlerinden nasihat

   Halvetiyye tarîkatı şeyhlerinden. Bosna’nın Mostar kasabasında doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1598 (H.1007) yılında Sigetvar Kalesi yakınları...

Sapık kimselerle beraber bulunmayın! Sapık kimselerle beraber bulunmayın!

AMR BİN KAYS EL-MÜLÂÎ; Sekizinci asırda Kûfe’de yetişen hadîs âlimi ve büyük velî. İsmi Amr bin Kays, künyesi Ebû Abdullah’tır. Dokumacılı...

Alâeddîn Konevî Hazretleri kimdir Alâeddîn Konevî Hazretleri kimdir

   Evliyânın büyüklerinden. Fıkıh, kelâm, tefsîr, usûl ve edebiyât âlimi. Asıl ismi Ali bin İsmâil bin Yûsuf el-Konevî, künyesi Ebü’l-Hasan, lak...

Burada bir köpek var, alın buradan! Burada bir köpek var, alın buradan!

   ALÂEDDÎN-İ SÂBİR Hazretleri. Hindistan evliyâsının büyüklerinden. 1196 (H.592)’da Rebîülevvel ayının on dokuzuncu Cumâ gecesi Hirat’ta ...

Haram yiyenlere Cennet HARAMDIR Haram yiyenlere Cennet HARAMDIR

   İnsanın tabiatını bozar haram lokma. İnsanı ibadetten uzaklaştırır haram lokma. İnsanı rahmetten, feyizden alıkoyar bu haram lokma. Hani biz söz va...

İNSANIN ŞEREFİ – ŞİİRLİ MENKIBE İNSANIN ŞEREFİ – ŞİİRLİ MENKIBE

Ali ibni Şihâb ki, evlâd-ı Resûl’dendir, Hem o devrin en büyük, din âlimlerindendir. Geçirirdi vaktini, hizmet ve ibâdetle, Vakar sâhibi olup, h...

KABI DOLU OLANLAR KABI DOLU OLANLAR

   Ali bin Vehb bir gün talebeleriyle otururken, Magribli Abdurrahmân isminde bir kimse geldi. Torbasından çıkardığı bir gümüş külçeyi Ali bin Vehb...

Allah için sevmek Allah için sevmek

   Allah yolunda arkaşlarımızı çoğaltmamız gerektiğini izah etmesi açısından şu hadis-i şerif çok önemli bir derstir.    Ebû Hureyre radıyallahu anh P...

Ali bin Muhammed Müzeyyen Hazretlerinden nasihatler Ali bin Muhammed Müzeyyen Hazretlerinden nasihatler

  İsmi, Ali bin Muhammed Müzeyyen, künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Bağdât’ta doğdu. Sonra Mekke-i mükerremede yerleşti ve 939 (H.328)de ora...

ALİ BİN MUHAMMED BİN BEŞŞÂR ALİ BİN MUHAMMED BİN BEŞŞÂR

   Büyük velî ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimi. Künyesi Ebü’l-Hasan’dır. 925 (H.313) senesinde vefât etti. Necma’ya yakın bir yer olan...

İnsanlar 4 şey söyler ama tersini yapar İnsanlar 4 şey söyler ama tersini yapar

  Şakik bin İbrahim (Rahmetullahi aleyh) dedi ki:    İnsanlar şeyde dediklerinin aksini yaptılar: 1- “Biz Allah’ın kullarıyız” dediler fakat bir kul g...

Hazreti Osman Radıyallahu anh’a yahudi diyen adama İmam-ı Azam’ın cevabı Hazreti Osman Radıyallahu anh’a yahudi diyen adama İmam-ı Azam’ın cevabı

   Hazreti Osman (Radıyallahu Anh) Efendimize sade bu gün değil geçmişte de iftira edenler oluyordu. Hatta bazıları işi çok ileri götürerek “yahudi” b...

Beyazıd-ı Bistami Hazretleri’nin nefsi ile mücadelesi Beyazıd-ı Bistami Hazretleri’nin nefsi ile mücadelesi

   Beyazıd-ı Bistami (Kuddise Sirrahu) Hazretleri bu mücadelesini şöyle anlatıyor:    On iki sene nefisimin ıslahı için çalıştım. Nefsimi riyazet, “ne...

Tarikat yolunda kemale erebilmek için Tarikat yolunda kemale erebilmek için

   Silsemizin büyüklerinden Ali Ramiteni (Kuddise Sirrahu) Hazretleri bu yolda kemale gelebilmek için ne yapılması, nasıl bir hal içinde olunması gere...

Aşk fedakarlık ister – Biz ne kadar fedakarız Aşk fedakarlık ister – Biz ne kadar fedakarız

    İmam-ı Gazali Hazretleri aşk fedakarlık ister diyor ve bizleri Allah için, resulüllah için fedakarlık yapmaya çağırıyor…    Anlatıldığına gö...

Hakimin 4 suçu Hakimin 4 suçu

   Başlığa bakıp aldananlar olmuştur. Günümüzdeki hakimleri ele almaya gerek yok zaten. Halleri meydanda. Biz, asrı saadette yetişen bir hakimden bahs...

ALİ BİN HEYTÎ – SON NEFESTE İMDAD ALİ BİN HEYTÎ – SON NEFESTE İMDAD

ALİ BİN HEYTÎ;    Irak evliyâsından. Doğum târihi belli değildir. Irak’ın Heyt beldesinde doğdu. Heyt, Fırat Nehrinin yukarı kıyısında EhbârR...

Fatih’in medreseye verdiği önem Fatih’in medreseye verdiği önem

    Fatih Sultan Mehmet Han, vezirleri ile bütçe müzakeresi yapıyordu. Medreseler tahsisatına Sultan’ın ayırdığı rakam hayli fazla idi. Maliye v...

Ayete’l Kürsî ve Cinler Ayete’l Kürsî ve Cinler

   Ebû Eyyub Ensarî radıyallahu anh’ın bodrum şeklinde bir yeri vardı. Hurmalarını buraya koyardı. Gül denilen cinlerden biri gelir, oradan hurm...

SON DAKİKA

Son 5 Yorum

 • Yazıcızade
  Ak Parti kabinesi Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi ak »
 • Yazıcızade
  İlim yok, politika yeteneği var. İlim yok, ke »
 • seyyah
  S.Arabistan yöneticilerinin halihazırdaki tut »
 • seyyah
  Topkapı Müzesi eski başkanı Haluk Dursun ve ş »
 • Gülsüm
  Böyle bir sözleşme nasıl bu zamana kadar gele »