Kategori: KURBAN

Kurban neden farz değil de vaciptir

AYETLE EMREDİLMESİNE RAĞMEN KURBAN NEDEN FARZ DEĞİL DE VACİP? Cevap: Bismillahirrahmanirrahim Öncelikle farz-vacip tanımlarını açıklayalım: Farz, yapılması mutlak surette zorunlu olan vazifelerden olup, ef’âl-i mükellefîndendir. Farz-ı kati ve farz-i zanni diye ayrıldığı gibi, farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olarak da kısımları vardır. Farz-ı kati, kesin bir delil ile yani bir ayet veya Hz.Peygamber (S.A.V.) in […]

Vekaletle kurban, Kurban vekaleti nasıl verilir

 Kurbanı başkasına kestirecek olanın, “Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim” demesi ve kalbiyle de niyet etmesi gerekir. Bir kimse Kurbanı başkasına aldıracaksa, kurbanı alacak kimse de başkasına kestirecekse, kurbanın sahibi ikinci şahsa “Bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim” der. Vekalet kısaca, “Kurban işimi halletmek için seni umumi […]

Kurbanın derisini satmak caiz midir?

   Sahibinin kestiği kurbanının derisini satması mekruhtur. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:    “Kurbanının derisini satanın kurbanı yoktur” (Hakim, Müstedrek, II/422; Beyhaki; Zeylei)    Yine Peygamberimiz, hazreti Ali’ye:    “Kurbanın çulunu ve yularını sadaka olarak ver. Ondan kasaba bir şey verme” (Ahmed. b. Hanbel, Müsned, I/79; Buhari, Müslim, Ebu Davud, İbni Mace)    Kişinin kurbanının derisini, kesme […]

Kurban Bayramında gücü yettiği halde kurban kesmeyen ne yapmalıdır?

   Bir kimse kendisine kurban vacip olan birisi ise ve kurban bayramı günlerinde kurbanını kesmemiş ise, onun değerini sadaka olarak vermesi gerekir.    Çünkü bayram günlerinde onun ibadeti; ekonomik durumu itibari ile idi. Bu günler geçtikten sonra bu anlam devam eder. Bayram günlerinin dışında mal ile ibadet, ancak sadaka vermekle olur.    Öte yandan kişi […]

Kurban ne zaman kesilir, bayramın kaçıncı günü kesmek efdaldir

   Kurban sadece nahr (kurban kesme) gününde kesilebilir. Bu günler biz hanefilere göre bayramın üç günüdür.. Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:    “Kurban kesme (nahr) günleri üçtür. Bunların en faziletlisi de ilk gündür” (Muvatta, Dahaya 6; Zeylei, Nesbu’r-Raye, III/82, IV/278)    Kurban kesmenin en faziletli olduğu gün birinci gündür. (Bazı İslam ülkeleri […]

Adak kurbanından kimler yiyemez?

Adak kurbanı etinden kesenin (adak sahibi) kendisi, eşi, usûl ve furûu yiyemez. Kişinin anne ve babası, bunların anne ve babaları… sonuna kadar usûlü; buna karşılık, çocukları, çocuklarının çocukları… sonuna kadar da furûudur.

Kurban ibadetinin yerine getirilimesi için hacca gitmek ve zengin olmak mı gerekir?

Kurban ibadetinin yerine getirilmesi için hacca gitmek şart değildir. Bir kimsenin kurbanla mükellef olabilmesi için gerekli şartlar şunlardır: Müslüman olmak, akıllı ve buluğa ermiş olmak, hür olmak, nisap miktarı mala sahip olmak ve seferi olmayıp mukim olmak…1 Kurban kesmede nisap, sadaka-i fıtırla mükellef olmaktır. Bu durumdaki Müslüman kurban kesmek vaciptir. Bu da: Temel ihtiyaçlarının dışında […]

Diyanet işleri başkanlığının “Hayvancılıkta tehlike görürsek Kurban kesmeyin deriz” açıklaması

Konuyla ilgili değerlendirmeler farazi yorumlardır. Konu hakkında konuşmaya gerek yoktur. Çünkü bu tür tartışmalar kasıtlı her sene çıkarılmakta, vatandaşın ibadet niyetine gölge düşürmeyi amaçlanmaktadır. Açıklamalar ortadadır: Kurbanda kesilecek hayvan sayısı resmi kayıtlarda mevcut hayvan stokunun 1/15’ine tekabül etmektedir. Resmi kayıtlara göre böyleyse, gerçekte bu oran daha da düşecektir. Kafamızın karışmasına gerek yoktur. İşte arz ortadadır. […]

Kurban kesmesinin vacip olabilmesi için hangi şartlar bulunmalıdır?

Kurban kesecek kimsenin: Müslüman olması, akıllı ve buluğa ermiş olması, hür olması, nisap miktarı mala sahip olması ve seferi olmayıp mukim olması, gerekir.1 Kurban kesmede nisap, sadaka-i fıtırla mükellef olmaktır. Bu durumdaki Müslüman kurban kesmek vaciptir. Bu da: Temel ihtiyaçlarının dışında üreyici, artıcı olsun veya olmasın nisap miktarı mala (200 dirhem gümüş veya 20 miskal, […]

Kurban kesmenin hükmü nedir? Kurban kesmek vacip mi farz mı?

Kurban bayramında ibadet niyetiyle kurban kesmek, akıl-baliğ, hür, mukîm zengin olan her Müslüman için vacip olan bir ibadettir. Diğer mezhepler de ise, kurban ibadeti müekked sünnet olarak kuvvetli bir emirdir. Hiçbir ibadet gösteriş için yapılamaz. Kurban ibadeti de yalnızca ALLAH Teâlâ’nın rızasını kazanmak ve şükür ifadesini sunabilmek için yerine getirilmelidir. “O veya bu kimse kesti, […]

Akika kurbanının etinden kimler yiyebilir?

Akika kurbanının etinden kimler yiyebilir? Erkek için iki kurban kesmek şart mıdır? Akika kurbanını çocuğun mevlidinde kesip misafirlere ikram etmek uygun mudur? Akika kurbanının etinden kesen ve kesenin ailesi de yiyebilir. Başkalarına da yedirebilir ve sadaka olarak verir. Akika kurbanında erkek veya kız çocuğu için bir tane koyun kesilmesi yeterlidir. Fakat erkek çocuk için iki […]

Yeni doğan bebeğe kurban kesilir mi?

Evet, doğan çocuk için kurban kesilebilir. Bu kurbana akika adı verilir ki menduptur. Akika kurbanı, çocuğun doğduğu günden buluğ çağına ereceği güne kadar kesilebilir. Fakat yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Çocuğun yedinci günü adı konulur ve başının saçları kesilip ağırlığınca altın veya gümüş sadaka olarak verilir ve aynı günde bu kurban kesilir ki, böyle yapılması, […]

Zilhicce ayına girildiğinde kurban bayramının üçüncü gününe kadar vücudumuzdan kıl koparmak veya tırnak kesmek haram mıdır?

Hayır, haram değildir fakat kurban kesecek kimselerin tırnak kesmeyi ve vücut kıl-tüy temizliğini kurban kesene kadar geciktirmeleri müstehaptır. Konuyla ilgili hadis-i şerif şöyledir: Ümmü Seleme (R.Anha)dan rivayete göre Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz: “Kimin kesecek bir kurbanı varsa, Zilhiccenin hilali yenilenince kurbanını kesinceye kadar saçından ve tırnaklarından bir şey almasın.”1 buyurmuştur. Hadis-i şerifin zahiri manasına göre bir […]

Kurban kesmeyi emreden ayeti kerime olduğuna göre kurban kesmek neden farz değil de vaciptir.

Öncelikle farz-vacip tanımlarını açıklayalım: Farz, yapılması mutlak surette zorunlu olan vazifelerden olup, ef’âl-i mükellefîndendir. Farz-ı kati ve farz-i zanni diye ayrıldığı gibi, farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olarak da kısımları vardır. Farz-ı kati, kesin bir delil ile yani bir ayet veya Hz.Peygamber (S.A.V.) in hadis-i şerif adı verilen açık, sabit bir mübarek sözü ile yapılması […]

Bir hayvanın kurban edilmesine engel olan kusurlar nelerdir?

İmkân dâhilinde kurbanın daha faziletli olanını kesmeye gayret etmek gerekir. ALLAH Teâlâ’nın rızasını kazanmak için kesilecek olan kurbanın ayıplı ve kusurlu olmaması gerekir. Bir kısım ayıp ve kusurlar var ki bunlardan birisi kendinde bulunan hayvanlar kurban edilemezler. Kurbana mani olan ayıp ve kusurlar: Bir veya iki gözü kör, dişlerinin yarıdan fazlası düşmüş, kemiğinde ilik kalmayacak […]

Hangi hayvanın kurban edilmesi daha faziletlidir?

Bu hususta asıl kaide şudur: Eğer et ve değer itibariyle eşit olurlarsa, eti daha lezzetli olan efdaldir. Şayet bu konuda aralarında fark olursa, daha fazla olan evlâdır. Buna göre eğer et ve kıymette eşit olurlarsa, bir koyun, bir ineğin yedide birinden efdaldir. Şayet ineğin yedide birinin eti fazla olursa, o zaman efdal olur. Eğer etleri […]

Kurban edilecek hayvanda olması gereken özellikler nelerdir?

Kurbanlar; yalnız koyun, keçi, deve ve sığır türü hayvanlardan kesilebilir. Mandalar da sığır türünden sayılır. Bunların erkekleri ile dişileri eşittir. Yaban sığırı, geyik gibi yabani hayvanlarla, tavuk, horoz, kaz gibi evcil hayvanlar ve deniz hayvanları kurban edilemezler. Koyun ve keçi ya birer yaşını bitirmiş bulunmalı veya koyunlar yedi sekiz aylık olduğu halde birer yaşında imiş […]

Fakir bir kimse kurban kesebilir mi?

Kendisine kurban vacip değilken kurban kesen fakir bir kimsenin kurbanı nafile olmuş olur. Hatta böyle bir kimse kusurlu bir hayvanı satın alıp da kesebilir. Çünkü nafilelerde genişlik vardır. Fakir kimse kestiği kurbanın etinden yiyebilir. Fakat yiyemeyeceğine dair görüşler de vardır. Çünkü kesmesi vacip değilken satın alıp kesmesi, onun için bir adak kurbanı gibi olmaktadır. Fakir […]

Kurban ibadetinin rükünleri ve sahih olmasının şartları nelerdir?

Kurban ibadetinin bir rüknü, temel esası vardır: İraka-ı dem. Yani kurbanlık hayvanı boğazlayıp kanını akıtmaktır. Bu esas yerine gelmedikçe, kurban vecibesi yerine getirilmiş olmaz. Bu nedenle kurban kesmeyip parasını sadaka vermek caiz olmaz. Kurban ibadetinin sahih, geçerli olması için de, kurban edilecek hayvanın kusursuz olması, yani kurban edilmesine engel olacak kusurlarının olmaması ve kurbanın zamanında […]

Kurban ibadetinin manası nedir, neyi ifade etmektedir? İbadet olmasındaki hikmetler nelerdir?

Kurban: “Muayyen bir vakitte, muayyen bir hayvanı ibadet maksadıyla usulüne uygun olarak kesmek” demektir. “Muayyen vakit”ten maksat: Kurban bayramı günleri, “muayyen hayvan”dan da maksat: Koyun, keçi, sığır ve deve gibi şer’an kurban edilmesi caiz olan hayvanlardır. Kurban Bayramında kesilen kurbana udhiye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir. Sözlükte yaklaşmak, ALLAH’ Teâlâ’ya yakınlaşmaya vesile olan şey […]

Kurban kesmek Kur’anda geçiyor mu?

Kurban kesmek bir ibadettir. Hem de Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dini hayatında önemli bir yer tutmaktadır.  Kurban ibadeti, Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde yer almaktadır. Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz bizzat kurban kesmiş, O’na uyarak Müslümanlar da kurban kesmişler ve kesmektedirler. Kurban, bir Müslüman’ın bütün varlığını […]

Namaz kılmayandan kurban ortağı olur mu?

İnkâr etmemek kaydıyla namaz kılmayan kimse günahkâr müslümandır. Böyle bir kimse ile kurbanda ortaklık yapılabilir. Böyle olmakla birlikte faziletli olan, ortakların dindar kimselerden oluşmasıdır. Tabir-i caizse, kurbanı önemli bir kimseye sunulan hediye gibi düşünebiliriz. Diyelim ki bu hediyeyi üç-beş kişi ortak aldık ve beraberce sunuyoruz. Bu kişiler arasında hediye sunduğumuz kimsenin hoşlanmadığı, sevmediği bir şahıs […]

Niyeti Allah rızası için olmayanlarla Kurban kesilir mi?

İster nafile olsun, ister vacip olsun kurbanda ortakların hepsinin kurban niyetiyle ortaklığa katılmaları şarttır. Ortaklardan bir tanesi bile kurban niyetiyle değil de et sahibi olmak için ortaklığa katılacak olsa, tüm ortakların kurbanı fasit olur. Kurban bir ibadettir. Bunun bayram kurbanı (uhdiyye) veya adak kurbanı gibi vacip olması ile akika, şükür gibi nafile bir kurban olması […]