Kategori: İHSAN ŞENOCAK HOCA

İhsan Şencak Hocaefendi AİLEyi yazdı: Bu gidiş nereye?

BU İZMİHLÂL-İ AHLÂKÎ YÜRÜRKEN, DURMAZ İSTİKLÂL! Allah Azze ve Celle’de ehadiyyet/teklik, mahlûkatta ise zevciyyet/eş sahibi olmak esastır: “Düşünüp öğüt alasınız diye her şeyi erkekli dişili iki farklı cins olarak yarattık.”[1] Allah Azze ve Celle her şeyden mustağnî, insansa O’na (c.c) ve O’nun yarattıklarına muhtaçtır. Kadın erkekle, erkek de kadınla bir mana ifade eder. Allah (c.c) zevciyyetin […]

İSLAM SİZİN TEKELİNİZDE Mİ?! İhsan Şenocak’tan tepki

– Oryantalist Faaliyetler mi, Muhalled Usuldeki Eğitim mi Tehlike?!- Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’nün himayesinde 18-19 Nisan 2019 tarihleri arasında üç eski Diyanet İşleri Başkanının katılımıyla “Türkiye’de Yüksek Din Öğretimi Çalıştayı” düzenlendi. Yayımlanan sonuç raporuyla sorunlar ve çözüm önerileri 11 maddede özetlendi (http://www.omu.edu.tr/tr/icerik/turkiyede-yuksek-din-ogretimi-calistayi-sonuc-raporu-aciklandi). Raporla alakalı mülahazalarımı maşeri vicdanla paylaşmak isterim: Pek çok sınavda başarı göstererek […]

İhsan Şenocak Hoca İslam ilimlerinin Usûlünü yazdı

Kur’an-ı Kerim, müminleri Dünya’da ve Ahiret’te insanlığın faydasına olacak bütün ilimlerle meşgul olmaya çağırır; Tıp, Kozmoloji, Botanik ve Zooloji gibi ilim dallarıyla uğraşanları da alim kabul eder. Nitekim bu ilimlerden bahseden ayetlerin siyakında, “Muhakkak, kulları içinden ancak alimler, Allah’ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar.[2]” buyrularak, mezkûr ilimlerde mutahassıs olanların da -dereceleri farklı olmakla birlikte- müfessir, muhaddis, […]

Trablusşam’dan Osmanlı mesajı

Emperyalistler döktükleri kanla Osmanlı ise yaptığı eserlerle anılıyor. Trablusşam sokakları Hilafet’in Osmanlı’nın ruhunda bilkuvve yaşadığını ve Allah Teala’nın inayetiyle bir gün döneceğini ilan ediyor. İttıhad-ı İslam’a hiçbir güç mâni olamayacak.

BUGÜN BAYRAM ÇOCUKLAR

Barut kokusu, yetim çığlıkları, genç kadınların ağıtları arasında susuzluktan çatlayan toprağa düşen bir yağmur gibidir Âlem-i İslam’da Bayram… Acıları unutturur, yaralara merhem olur, namazla dağılan yürekleri, yıl boyu bir araya gelemeyen kardeşleri birleştirir, İngilizler’in çizdiği sınırlarla birbirinden ayrılan müminleri aynı idealler etrafında cem eder; Arakan’dan, Mağrib’e kadar aynı gün içerisinde dakika dakika milyonlar Allah Azze […]

YENİ İSLAM DEĞİL YENİDEN İSLAM

Hüküm Dergisinde İhsan Şenocak Hocaefendi röportajı Hüküm: Merkezden çevreye, Asr-ı Saadetten günümüze ilme irfana dair neler söylersiniz? Cevap: İlim, Vahitten/Birden doğdu. Eşyayı, eşyaya ait esmayı Hz. Adem’e Allah Azze ve Celle öğretti. Ademoğlu toprağı işlemeyi, demir dövüp, ona şekil vermeyi, kumaşı dikip elbise yapmayı vahyin sözcüleri enbiyadan öğrendi. Her peygamber, yaşadığı çağın başmuallimidir. Allah Rasûlü ﷺ […]