Kategori: FETVALAR

İftiraya uğrayan kişi ne yapmalıdır?

İftiraya uğrayan kimse Allah Teala’ya sığınıp sabretmelidir. Kişi, bunun bir imtihan vesilesi olduğunu unutmamalıdır. Haksız yere iftiraya uğramak kişinin günahlarından kurtulmasına vesiledir. Zaten halk arasında bu olaya “günahını alma” denilmektedir. Öyle ki iftira atan kimse yaptığı bu haksızlık nedeniyle iftira attığı kimsenin günahlarını yüklenecektir. Sabretme meselesini hiçbir şey yapmamak olarak anlamak doğru değildir. Sabırdan kasıt […]

Oy vermenin mesuliyeti var mıdır?

Elbette oy vermenin ahirette sorumluluğu vardır. Oy vermek, önemli bir mesuliyet olup her müslümanın yerine getirmesi gereken bir vazifedir. Çünkü oy vermek, yetki vermek demektir, beni böyle yönet demektir, emanetleri ehline vermek veya vermemek demektir. Ve oy vermemek de aslında gizli oy vermektir. Yani oy vermezsen bile, başka bir görüşü desteklemiş olmaktasın.

Bir Hanefi zorluk karşısında Şafi Mezhebine uyabilir mi?

Dinin temel kaynaklarından hüküm çıkarmaya gücü yetmeyen kimselerin bu işin ehli olan müçtehid kimselere tabi olması, Allah Teâlâ’nın kesin bir emridir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “…Eğer bilmiyorsa-nız, ehl-i zikre, bilenlere sorun.”1 Ayet-i Kerimede geçen “ehl-i zikir”den maksat âlimlerdir. Bu emirden de anlaşılmaktadır ki: Müminler, bilmediklerini bilenlere sormakla mükelleftirler. Bu nedenle herkes tabi olduğu mezhebe göre […]

Cünüpken saç-sakal-tırnak kesmek

Cünüp bir kimsenin saç, sakal, tırnak ve vücut kıl-tüy temizliğini yapması haram olmamakla birlikte mekruhtur. Bu nedenle çok özel bir sebep yoksa, bu tür temizlikleri gusüllü iken yapmak gerekmektedir. İnsan mükerremdir ve onun mükerrem olan bütün azalarına itina ve saygı gösterilmelidir. Bu, tırnak da olsa, ait olduğu bedenden kirlilik halindeyken ayrılmamalıdır. Bedenden ayrılan parçalar da […]

Tırnaklar nasıl kesilir?

Tırnakları kesmek, maddi ve manevi temizlik açısından çok önemli bir husustur. Çünkü kişi çok kere cünüp olur, tırnağında biriken kirden sebep su vücudunun her yerine sirayet edemez, ulaşamaz ve böyle cünüp olarak kalır. Zira cünüp olan kişi yıkandıktan sonra bedeninde iğne ucu kadar bir yer yıkanmamış kalsa, o kişi cünüplükten kurtulamaz. Tırnaklar canlı vücudun önemli […]

Sinirliyken yemin edip pişman olmak

Soru: Sinirli bir anımda yemin ederek herhangi bir şeyi bir daha yapmayacağım dedikten bir müddet sonra pişman olup yaparsam, yemin kefareti vermem gerekir mi? Yemin, son derece ciddi bir mevzudur. Çünkü yemin, bir şeyi yapma veya yapmama arzusunu göstermek için ALLAH Teâlâ’yı şahit göstermek demektir. Bu kadar önemli bir mevzunun sinirliyken dile alınması ve ifade […]

Bir yemin kefaretinin karşılığı kaç liradır?

Yemin kefareti için on fakire birer fitre verilmesi yeterli olur. Veya bir fakire on gün birer fitre de verilebilir. Fakat bir fakire bir günde on fitre verilmesi yeterli olmaz, bu bir fitre yerine geçer. 2012 senesi için fitrede en düşük miktar 8,5 TL olarak belirlenmiştir. Kişi bu miktardan daha fazlasını da fitre olarak verebilir.

Yemin keffaretinin peş peşe mi verilmesi gerek

Yemin kefareti fidyesinin ara vermeden peş peşe verilmesi şart değildir. Yemin kefaretinde orucun ara vermeden tutulması şarttır. Mesela beş fitre miktarını bu ay, diğer beş fitre miktarını da öbür ay vermek suretiyle yemin kefareti fidyesini ödeyebilirsiniz.

Yemin kefareti kimlere ve ne kadar miktar verilir?

Yemin kefaretinin verilebileceği yerler, zekat-fitre ile aynıdır. Zekat/Fitre verilebilece-verilemeyecek yerler tıklayınız  Yemin kefareti için on fakire birer fitre verilmesi yeterli olur. Veya bir fakire on gün birer fitre de verilebilir. Fakat bir fakire bir günde on fitre verilmesi yeterli olmaz, bu bir fitre yerine geçer. 2012 senesi için fitrede en düşük miktar 8,5 TL olarak […]

Yemin ederek yapacağı işi yapmamak yemini bozmak

Yemin, son derece ciddi bir mevzudur. Çünkü yemin, bir şeyi yapma veya yapmama arzusunu göstermek için ALLAH Teâlâ’yı şahit göstermek demektir.  Bu nedenle yeminlerin yerine getirilmesi gerekir. Falanca şeyi yapmak üzere yemin edip daha sonra yapmayacak olursanız, yapmış olduğunuz yemini bozmuş olursunuz. Bu sebeple yemin kefareti niyetiyle on fitre vermeniz ve tövbe istiğfar etmeniz gerekir. […]

Adağı yerine getirmeye gücü yetmeyen kişi

Adak borcunu karşılayacak bir kefaret yoktur. Bu mesuliyetten kurtulmanın çaresi, kişinin helal yoldan bol para kazanıp adağını yerin getirmesidir. Bunun başka bir çaresi yoktur. Adakta ne adanmışsa, o yerine getirilir. Bu bakımdan adak yaparken dikkatli olmak, yapamayacağımız şeyleri adamamak lazımdır. Çünkü bize vacip olmayan bir şeyi, adak yapmak suretiyle vacip yapmış oluyoruz.

Açık arttırma ile satış yapmak, almak caiz midir?

Genel hüküm olarak, açık arttırma usulü ile satış caizdir. Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz kendisine gelip bir şeyler isteyen (dilenen) bir müslümandan evinden bir şeyi getirmesini söylemiş, onu açık arttırma ile satarak bir kısmına yiyecek, diğer kısmına da balta aldırtıp çalışmasını tavsiye etmiştir.1 Açık arttırma şeklinde yapılan alış-verişlerde önemli olan söz konusu malın dinimizce alım satımının helal […]

Kapora vermek caiz midir?

Memleketimizin örf ve âdeti üzere bilindiği gibi, genellikle alım-satım işlemlerinde ve kira sözleşmelerinde yapılan akit uygulamaya konduğu takdirde ücret ve bedele mahsuben mal sahibine verilen meblağa kapora yani pey denilmektedir. Kaporalı akitlerde şu iki durum düşünülebilir: a- Yapılan akdin uygulanmaya konması, yani müşteri veya kiracı akde konu olan şeyi bir müddet sonra gelip alması halinde […]

Finans kurumlarının kredi kartıyla taksitli olarak altın satın alınır mı?

Hangi kurumun ve hangi amaçla (niyetle) olursa olsun kredi kartıyla veya kartsız bir şekilde taksit yaptırarak altın alınması caiz değildir. Kartsız veya kredi kartına taksit yaptırarak altın almak kesinlikle caiz değildir. Çünkü sarf yani altın veya döviz bozdurma işlemlerinde “yed bi yed” yani her iki tarafın da peşin olması gerekir. Altın, gümüş ve döviz alım-satımlarında […]

Vade farkı faiz midir?

Bir malın, peşin satılması halindeki fiyatı ile vadeli satılması halindeki fiyatı arasındaki farka, vade farkı denilmektedir. Peşin fiyatı dört bin lira olan bir mal, altı ay vade ile beş bin liraya satılırsa, aradaki bin lira vade farkıdır. Vade ve taksitlerin, sonunda anlaşmazlık çıkmayacak kesinlikte tayin edilerek yapılan veresiye, vadeli satışlar caizdir. Vade farkı ile yapılan […]

Alışverişte kâr oranı ne kadardır?

Bilindiği gibi, bir malı satarken alış fiyatına veya maliyeti üzerine eklenen fazlalığa “kâr” denilmektedir. Ticaret meşru olunca, kâr elde etmenin de meşru olması tabiidir.   Dinimizde, ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde ticaret ve kazançtan genel olarak bahsedilmekte ve ekonomik hayatın, belirli ölçülere uyularak kendi tabii kuralları içinde yürümesi, dolayısıyla kârın da tabiî ve ahlâkî ölçüler […]

Süs köpeği satışı caiz midir?

Hadis-i şeriflerde1 özelliği olmayan yani av, çoban, bekçi köpeği gibi özelliği olmayan ve üzerinde emek sarf edilmeyen bir köpeğin satışı yasaklanmıştır. Eti yenilmeyen genellikle yırtıcı hayvanların alım satımı men edilmektedir.   dipnot   (1) Tirmizî, Büyü’: 49; Ebû Davud, Büyü’: 65; Müslim, müsâkât40,41; Nesai, sayd 15, Ahmed b. Hanbel, 111,464, 465; IV, 140

Kredi kartı kullanmak caiz midir?

Kredi kartı, en basit tanımıyla nakit para olmadan alışveriş yapmaya olanak sağlayan bir ödeme aracıdır. Kredi kartının, ATM kartı adı verilen banka kartlarından farkı; hesabınıza bağlı olmayışıdır. Hesabınızda para olmadan, bir sonraki ay ödemeyi taahhüt ettiğiniz bir krediyi kullanıyor olmanızdır. Yani İşsizlere verilen kredi kartları limitiniz, bir anlamda bankadan kullandığınız kredidir. Bankalar, kredi kartı müşterilerine, […]

Devletten teşvik kredisi almak caiz midir?

Öncelikle Müslüman olarak şunu kabul etmeliyiz ki faizin her türlüsü haramdır. Faizi bireyin veya devletin vermesi-alması hükmü değiştirmez. Faiz en genel ifadeyle aynı cinsten iki şeyin biri diğerinden fazla olarak değişimidir. Yani 2 lira olarak alınan bir paranın 3 lira olarak ödenmesidir. Teşvik kredisinde eğer oranı ne olursa olsun faiz söz konusu ise, yani aldığın […]

Konut Kredisi almak caiz midir? Zaruret hali nedir?

Soru: Bir hocaefendi zaruret halinde konut kredisi alınabileceğine dair fetva yayınlamış, bu zaruretleri de 2 madde halinde sıralamıştır. Bunlar: “1- Kirada durmak, sahip olunan bir evde oturmak gibi değildir. İhtiyacın kâmil (insana huzur ve güven verecek şekilde) giderilmesi, ancak uygun bir eve sahip olmakla gerçekleşir ve ben bunu bir “ihtiyaç” olarak değerlendiriyorum. 2. “Katılım bankaları”, […]

Kredi Yurtlar kurumundan burs almak caiz midir?

Krediyi kimin verdiği önemli değildir. Önemli olan kredinin faizli olup olmadığıdır. Eğer bu kredi, oranı ne kadar düşük olursa olsun faizli ise, böyle bir kredinin alınması caiz olmaz. Sıfır faizli yeni faizsiz geri ödemeli kredilerin kullanılması ise caizdir.

Faizli kredi ile alınan arsa helal midir?

Faizli kredi ile almış olduğunuz bu arsa helaldir. Fakat faizli kredi kullanmanın vebali vardır ve bu büyük bir günahtır. Bu nedenle bol bol tövbe istiğfar ediniz. Kredi borcunuz devam ediyorsa, bir an önce bitiriniz. Ayrıca bağışlanmak niyetiyle bol bol tasaddukta bulununuz.

Dükkanı kiraya verirken dikkat edilmesi gerekenler

Mülkümüzü kiraya verirken dikkat edeceğimiz hususlar sadece maddi konular olmamalıdır. Kiracım ödemelerini zamanında yapar mı düşüncesi kadar, mülküm Allah yolunda helal bir şekilde ve bir kulun ihtiyacını giderecek bir şekilde kullanılacak mı düşüncesi ve hassasiyetine sahip olmalıyız. Öncelikle kiralayan şahsın mülkünüzde yapacağı işin dinen meşru olması gerekir. Mülkü dinen haram işlenecek bir faaliyet için kiraya […]

Şifalı bitkiler ve aktariye dükkanı açmak caiz midir?

Özellikle son zamanlarda alternatif tıp adıyla şifalı bitkiler son derece moda olmuştur. Çeşitli dert ve sıkıntılardan muzdarip birçok insanımız şifa için tıpın yanı sıra bu yola da umut duymaktadır. İşyeri sahibi olarak sizin en çok dikkat etmeniz gereken, müşterileri yanıltıcı yönlendirmelerden uzak durmanızdır. Bitkilerin ve ürünlerin olmayan özelliklerini varmış gibi sunmak ve o şekilde müşteriye […]

İmamların dini nikahtan para alması caiz midir?

Soru: İmamların dini nikah kıymak, mevlit,Yasin okumak, ramazanda mukabele okumak, yaz kurslarında çocuk okutmak gibi işlerden dolayı para alması caiz midir? Bir imam ya da normal bir müslümanın soruda bahsettiğiniz ilk üç işi yani dini nikâh kıymak, mevlit, Yasin okumak ve ramazanda mukabele okumayı bir ücret şart koşarak yerine getirmesi ve para alması helal değildir. […]

İpek böceği kozası yapmak caiz mi?

Bu işlem zarurete binaen caizdir. Başka türlü ipeğin elde edilmesi mümkün olmadığı için bu yola başvurulur. Bu tıpkı hayvandan et elde etmek için onu kesip öldürmeye benzer. İpekböceği kozayı delerek çıktığında ipeğe zarar vereceğinden koza içinde öldürülür. İpekçilikte bu işleme boğma denilmektedir.