Kategori: FETVALAR

Olmayacak Bir Şeye Yemin Etmek

Soru: Olması mümkün olmayan bir şeye yemin eden kişi daha sonradan doğal olarak bunu yerine getiremediği için yeminini bozmuş olur mu? Yani bu işi yapamadığından dolayı yemin keffareti ödemesi gerekir mi? Cevap: Bir şeyin olup olmamasının mümkünlüğü duruma göre değişir. Yani bir kısım şeyler vardır ki bunların olması aklen mümkün değildir. Mesela, gece ile gündüzün […]

Ciddiyetsiz Yemin Etmenin Hükmü Nedir?

Sual: Bir insan ciddi olmaksızın veya unutarak bir şey üzerine yemin edecek olsa bu yemini geçerli olur mu? Cevap: Hanefi Mezhebinin dışındaki mezheplere göre sehven/yanılgı yoluyla veya unutarak yapılan yemin için her hangi bir sıhhatten söz edilmesi mümkün değildir. Çünkü Efendimiz Aleyhissalatü vesselam “Hata, unutma ve (yapılması) üzerine zorlandıkları şeyler(in mesuliyeti) ümmetimden kaldırılmıştır”[1] buyurmuştur. Bu […]

Çalgılı Bir Düğüne Davet Edilmek

Soru: Hocam! Çevremizde bazı yakın akrabalarımızın veya dostlarımızın düğünleri oluyor. Biz biliyoruz ki davete icabet etmek Müslümanın müslüman üzerindeki haklarından biridir. Ancak sorun şu ki; davet edildiğimiz düğünler çalgılı olabiliyor. Yani bir tarafta bizi bu mekândaki merasime zorunlu bırakan icabet hakkı varken diğer yanda icabet etmememizi gerektiren masiyet var. Bu müşkil durumda ne yapmalıyız. Saygılar…  […]

Gizli yapılan nikâh caiz midir?

Soru: İnsanlara duyurulmaksızın yapılan gizli nikâh geçerli olur mu? Cevap: Soruda bahsedilen gizli nikâhın mahiyeti ihtilaflı bir meseledir. Nikahta i’lanı şart koşan İmam Malik’e göre halktan gizli olarak yapılan, insanlara duyurulmayan bir nikâh geçerli değildir. Zira Efendimiz Aleyhissalatü vesselam “Nikâhı ilan ediniz”[1] buyurmuştur. Başka rivayette “Zinakâr kadınlar, hiçbir beyyine/delil olmaksızın kendilerini evlendirenlerdir”[2] buyurmaktadır. Bu rivayetler […]

Çoraplar Üzerine Mesh Yapmak

Soru:  Çoraplar üzerine mesh yapmak caiz midir? Bazıları normal mest olarak bildiğimiz ayağımıza giydiğimiz şeylerden başka bir şey üzerine mesh yapılamayacağını söylüyorlar? Ne dersiniz? Cevap: Çoraplar üzerine mesh yapmak mutlak anlamda Resulullah  Aleyhissalatü vesselam’dan nakledilmiş bir husustur. Nitekim:             توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم و مسح على الجوربين والنعلين           “Resulullah (Sallallahu Aleyhi […]

Yolculukta namaz – kasr-ı salât ve sünnetler

   Bazıları “yolculukta farz iki rekata iniyor, sünnetleri kılmaya gerek yok” diyorlar. Akıl terazisine vurularak varılan bu yanlış sonuç cehaletin bir eseridir. Sünnetler aynı şekilde kılınır. İşte yolculukta namazı kısaltma meselesi: İslâm dini kolaylık dinidir. Yolculukta genellikle bir takım sıkıntılar olabileceği için yolcuya bazı ibadetlerin ifasında kolaylıklar getirilmiştir. Ramazanda yolculuğa çıkan kimsenin orucunu kazaya bırakmasının […]

Teravih namazı hakkına bilinmesi gerekenler

Teravih namazı Ramazan ayına mahsus, yirmi rekâttan oluşan bir müekked sünnettir. Hz.Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz kılmış mıdır? Hz.Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz teravih namazını devamlı olarak kılmış, yalnızca farz namaz olarak kabul edilmesinden endişe duyarak bazen cemaatle kılmamıştır. Bu sebeple teravih namazını cemaatle kılmak, kifaye bir sünnettir. Bir mahallenin tüm halkı bu […]

Kızın ilk adet olduğu nasıl anlaşılır?

Soru: Yeğenim 10 yaşında ve ilk hayız durumu gerçekleşti. Adet olduğunun kesinleşmesi için ilk adet günü kaç gün olmalıdır? Mesela ilk adet olduktan sonra akıntı 3 gün sürüp daha sonrasında 3-5 ay hiç akıntı olmasa, bu çocuk hayız olmuş sayılır mı? İlk hayız süresi kısa sürerse, bu da hayız kanı mıdır? Bir de hayız olma […]

Kadın tül çorapla namaz kılabilir mi?

Bir bayan tül çorapla namaz kılamaz. Çünkü tül çorap örtü olmadığı için setr-i avret şartı yerine gelmemiş olmaktadır. Bu nedenle böyle bir çorapla namaz caiz olmaz.

Şükür secdesi nasıl yapılır?

   Yeni bir nimete kavuşan, hastası şifa bulan, evlenen, ev alan, işe giren, iş yeri açan, çocuğu olan, hasretine kavuşan ya da korktuğu bir felâketten kurtulan kimsenin şükür secdesi yapması, İmâm-ı Ebû Yusuf ile İmâm-ı Muhammed’e göre müstehab ve İmâm-ı Şâfiye göre de sünnettir.    Şükür secdesi yapacak olan kimse abdestli olarak Kıbleye döner ve tilâvet secdesinde olduğu gibi […]

Sperm bankasından hamile kalmak ve taşıyı annelik caiz mi?

Evli bir erkek ve kadının çocuk sahibi olmaya çalışması hem vazgeçilmez bir hak, hem de bir zarurettir. Çünkü evliliğin en önemli gayelerinden birisi neslin devamıdır. Çocuk, Yüce ALLAH’ın kullarına bahşettiği bir nimettir. Bu hususta Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Göklerin ve yerin mülkü, Hükümranlığı ALLAH’ındır. O, dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut […]

Hıristiyanın malını çalan Müslüman ahirette sorumlu mudur?

   Hıristiyanın malını çalan Müslüman ahirette sorumlu mudur?    Hırsızlık dinimizde haramdır. Hırsıza dinimizin tayin ettiği ceza tatbik edildikten sonra, çaldığı mal eğer elinde mevcut ise, o malı sahibine geri verir. Mevcut değilse tazmin etmez. Bu hususta Müslüman ile hıristiyan arasında ve hırsızlığın Daru’l-İslam’da veya Daru’l-Harpte yapılması arasında fark yoktur.    Eğer Hırsız dünyada ceza […]

Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez hadisi şerifinin açıklaması

İbnu Mes’ud (R.A.)dan rivayete göre Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz “Kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse asla cennete girmeyecektir.”1 buyurmuştur. Hadis-i şerif, kibir sahibi kimsenin bu kibrin cezasını çekip onun günahından temizlenmeden cennete giremeyeceğini ifade etmektedir. Yani kibir cezayı gerektiren bir haldir. Bu hal mutlaka ceza ile temizlenir, bu temizlik olmadan kul cennete giremez. […]

Çorap üzerine mesh caiz mi?

ÇORAPLAR ÜZERİNE MESH YAPMAK    Soru: Çoraplar üzerine mesh yapmak caiz midir? Bazıları normal mest olarak bildiğimiz ayağımıza giydiğimiz şeylerden başka bir şey üzerine mesh yapılamayacağını söylüyorlar? Ne dersiniz?    Cevap: Çoraplar üzerine mesh yapmak mutlak anlamda Resulullah Aleyhissalatü vesselam’dan nakledilmiş bir husustur. Nitekim:    “Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve sellem) abdest aldı ve çoraplarıyla nailleri […]

Elfazı küfür söyleyenin nikahı gider mi? Ne yapması gerekir?

    Bildiğiniz gibi dinimizde insanı İslam dairesinden çıkartan sözler ve hareketler vardır. Mesela İslami bir konuyu “alaya almak, küçük görmek ve inkar etmek” gibi. Bunlar dini nikaha zarar verir mi? Ne yapmak gerekir? Halil Günenç Hocaefendi bu konuya şöyle açıklık getiriyor:      Bir kimse küfrü gerektiren bir söz söyler veya bir harekette bulunursa Hanefi mezhebine (deliller […]

Öşür Nedir? Toprak ürünlerinin zekatı

Az olsun, çok olsun; yağmur suları veya akar suyla sulanan ekin ve meyvelerden öşür, yani onda bir nisbetinde zekât alınır (İmam ebû Yûsuf, İmam Muhammed): Kalıcı olanlar ve olmayanlar bu bakımdan aynı hükme tabidirler. İmameyn dediler ki; ancak kalıcı olan (yani bir sene dayanabilen) ve beş vesk miktarına ulaşan mahsulattan öşür vermek farz olur. Bir […]

Çiftçiler topladıkları her yirmi kasa ürün için bir kasa öşür mü vermek zorundalardır?

Çiftçiler sulama biçimlerine göre her on kasa veya her yirmi kasa için bir kasa öşür vermek zorundadırlar. Toprak ürünleri aşikâre mallar sınıfına girmektedir ve bu ürünlerden öşür adıyla zekât alınmaktadır. Öşür kelimesi Arapça olup onda bir demektir. Sebze, meyve, tahıl gibi zirai mahsullerden alınan zekât miktarının alemi yani özel ismi olmuştur. Öşür, zekâttan farklı bir […]

Çaylık sahibi olan kişiler öşür vergisi verecekler midir? Devletin vergi adına kestiği vergiler öşür vergisine sayılır mı?

Çaylık sahibi olan kişiler öşür vergisi vereceklerdir. Toprak ürünlerinin zekâtı, toprağın sulama tekniğine ve emek harcanıp harcanmadığına göre belirlenmektedir. Bir öşür arazisi yağmur, çay veya ırmak sularıyla sulanırsa onda bir; dolap, su motoru, satın alınacak su ile bütün yıl veya yılın yarısından çok sulanırsa yirmide bir oranında “öşür” adı ile zekâta tabi olur. Eğer arazi […]

Ramazanda oruçlu yıkanmak caiz midir

   Her zamanda yıkanmak caiz olduğu gibi Ramazan’da da yıkanmak ve temizlenmek caizdir. Hazreti Aişe Radıyallahu anha annemiz: “Zaman zaman Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cünüb olarak sabahlardı.” buyurmuştur.    Yani Peygamberimiz bazen sabah olduktan sonra yıkanırdı. Şayet oruçlu olarak yıkanmak caiz olmasaydı elbette Peygamberimiz bunu yapmazdı.. Halin Günenç Hocaefendi – ihvanlar.net

Bankanın verdiği promosyonu almak caiz midir?

“Bankanın verdiği bu promosyon paraların alınması caiz değildir. Çünkü bu paralar hediye değil, faizdir. Maaşların banka üzerinden çalışanlara verilmesi anlaşması karşılığında verilen bir fazlalık olduğu için faizdir. Yani aslında bu promosyon, kurumun bankaya yatırdığı çalışan maaşlarının faizi olmaktadır.” Öncelikle şunu belirtelim ki gün geçtikçe ve konuyla alakalı sorular çeşitlendikçe, verilen fetvayı ve meseleyi tekrar gözden […]

At eti haram mı

Kur’an-ı Kerîm’de atlardan savaş aracı olarak söz edilir. Allah, binmeniz ve süs hayvanı edinmeniz için atları, katırları ve merkepleri yarattı” (en-Nahl, 16/8). Hz. Peygamber, Kur’an’da haram olduğu bildirilen hayvanların dışında, bazı hayvan isimleri vererek veya vasıflarını belirterek bu konuda yasaklar koymuştur. Câbir (r.a.)’den rivayete göre, şöyle demiştir: “Nebî (s.a.s.), Hayber gününde bizi katır ve merkep […]

Diş dolgusu gusle mani midir?

   Diş onarımı ile ilgili üç şeklin hangisi olursa olsun, altına suyun geçemeyeceği açıktır. Bu sebeple gusle mani olmaları akla gelmekte ise de, bağlanan tellerin veya kaplanan parçaların, asıl makamına kaim olacağı ve suyun onlara isabetinin kafi geleceği ifade edilmiştir. Mesela, bir kimsenin kolu veya ayağı kırılsa da alçıya alınsa, gerek gusül için gerekse abdest […]

Leasing nedir? Leasing caiz midir?

Leasing; herhangi bir malın mülkiyetini satın almadan, kullanım hakkını belli bir süre için elde etme işlemine denmektedir. Daha geniş bir ifadeyle; bir malın mülkiyetinin finansal kiralama şirketinde kalarak, önceden belirlenen kiralar karşılığında, kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşme süresinin sonunda da sembolik bir bedelle malın mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman aracıdır.    Yaptığımız araştırmaya […]

Bankanın aldığı dosya masrafı faiz mi

Bankalar kar amaçlı kuruluşlardır. Bankaların en temel kazancı da faiz geliridir. Bu nedenle banka kredilerine faizsiz de olsa son derece temkinli yaklaşmak gerekir. Bankalar istihbarat masrafı, komisyon bedeli, sigorta masrafı, ekspertiz masrafı, dosya masrafı gibi çeşitli gerekçelerle müşteriye masraf yansıtmaktadırlar. Bu masrafların neler olduğu ve hangi gerekçelerle alındığı önemlidir. Mesela ortada bir hizmet varsa, banka […]

Gece tırnak kesmek caiz mi

Bu soru Harünü’r-Reşid tarafından İmam Ebu Yusuf’a sorulmuş. O, “caizdir” diye cevap vermiş. Kendisine delil sorulmuş, “el-Hayrü la yüahharu= Hayır, te’hir olunmaz” Hadis-i Şerifini haber vermiştir. (Feteva-i Hindiye c.5,s. 358)