Kategori: FETVALAR

Güneş doğarken ya da batarken hangi namazlar kılınır ve kılınmaz?

Güneşin batışı halinde sadece o günün ikindi namazı kılınabilir. Fakat diğer bir günün kazaya kalmış olan ikindi namazı kılınamaz. Çünkü kâmil bir halde vacip olan bir ibadet, nakıs (eksik, kusurlu) olarak kaza edilemez. Kerahet vakti ise ibadetin nakıs olmasına sebeptir. Güneşin doğuşuna rastlayan herhangi bir namaz ise bozulur. Bu sebeple bir kimse, daha ikindi namazını […]

Emziren bir annenin hamile kalmasının dinen bir sakıncası var mıdır?

Bu mesele öncelikle tıbbî bir meseledir ve fetvası da tıbbın görüşüne göre verilir. Bugün tıp dunyası bu konuda bir yasaklama getirmemektedir. Fakat bununla birlikte, çocuğu emzirebilecek başka bir sütanne bulunmadığı takdirde emziren bir  kadının mümkün mertebe hamile kalmaması tavsiye edilir. Çünkü hamile  kadının sütü çocuğa dokunur, çocuğun beslenmesi tehlikeye girer.

Kaş aldıranları Peygamberimiz lanetlemiş midir?

Evet, kaşını aldıran ve incelttiren kadına ve bu işi yapana lânet edilmiştir. Kadının, kaşını aldırması, inceltmesi yaratılışı değiştirme olarak değerlendirildiğinden her ne surette olursa olsun caiz görülmemektedir. Cenabı Hak şöyle buyuruyor:  “ALLAH onu, şeytanı lânetlemiş; o da: şüphesiz onlara emredeceğim de ALLAH’ın yarattığını değiştirecekler, dedi. Kim ALLAH’ı bırakır da şeytanı dost edinirse elbette apaçık bir […]

Kadınların Dışarıda parfüm sürmesi caiz mi?

   Günümüzde maalesef kadınların en çok günaha düştüğü meselelerden bir tanesi de koku meselesidir. Müslüman kadınlar bile bu hususun önemini kavramış değildir. Koku da nefsani ve şehvani arzuları tetikleyen etkenlerdendir. Ve İslam dini bu yüzden kadının dışarıda koku sürünmemesini emretmiştir. (Parfümlerin vücuda verdiği zararlar da saymakla bitmemektedir aslında) Fatih Kalender Hocaefendinin konu ile alakalı konuşması

Süt emzirip sütkardeş yapmak ve müddeti

   Süt itibariyle bir mahremiyetin meydana gelebilmesi için çocuk, sütü en geç iki yaşına kadar en az bir defa emmiş olması gerekir. Bu emmekten kasıt, memenin ağza verilmiş olması değildir. Süt, mutlaka ağza gelmeli ve mideye ulaşmış olmalıdır.     Süt emme müddetinin iki sene olması İmameyn’e göredir. İmam-ı Azam’a göre ise bu müddet iki buçuk […]

Dua, kaderi değiştirebilir mi? Kader değişmezse, niçin dua ediyoruz?

Bu soruyu zaman ve mekân algısıyla düşünecek olursak, mantık oyunlarının içinden çıkamayız. Kaderin gelecek yani zaman olarak algılanması, bu soruların ortaya çıkmasına nedendir.    Kader, varlıkların ve olayların bütün halleri ve vasıflarıyla sebepleri ve şartlarıyla, sahip olacakları kuvvet ve kabiliyetleriyle, varlık âlemine gelecekleri zaman ve mekânlarıyla Cenab-ı Hak tarafından ezelde tayin buyrulması ve bir tertip […]

Çalıştığım yerde cuma namazına izin vermiyorlar, ne yapmalıyım

“Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu sizin için daha hayırlıdır” Farz namazlardan biri de cuma namazıdır. Vaktinde şartlarına uygun olarak cemaatle kılınması gerekir. Cuma namazına izin verilmeyen bir yerde çalışmak doğru değildir. Lakin mevcut iş imkanı ve zorluğu sebebiyle bu durumdaki […]

Boşsun İnşâallâh Demek Talâk Sayılır mı?

Soru: Bir insanın hanımına Sen Boşsun İnşâallâh demek durumunda hüküm nedir? Bu şekilde boşanan bir kadın kocasından dinen ayrı sayılabilir mi? Bu eğer talâk ise tek seferde boşama olur mu yoksa 1 talâk mı gider? Boşsun İnşâllâh Demek Boşama mıdır? Cevap: Öncelikle kısaca belirtelim ki “Bir kişinin hanımına ‘sen boşsun inşaellah’ demesi durumunda, bu sözle […]

HZ. ÖMER VE MÜELLEFE-İ KULÛBA ZEKÂT MESELESİ

Allah (azze ve celle) Kur’an-ı Hakim’de zekat verilecek sınıfların içerisinde müellefe-i kulûb’u da zikretmektedir.[1] Müellefe-i Kulûb, lügavî anlamı itibarıyla “kalpleri ülfet ettirilenler” manasına gelmektedir. Daha geniş anlamıyla müellefe-i kulûb, Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem)’nün kalplerini İslâm’a ısındırma maksadıyla kendilerine bahşiş vermiş olduğu kişilerdi.[2] Bunlar kâfir ve Müslümanlardan teşekkül eden iki grup insandı.[3] Müslüman olanlardan […]

Cemaate Gelen Bir Kimse Safa Girmeyip Arkada Tek Başına İmama Uyması

Allah Teâlâ’ya hamd, Resulüne, al ve ashabına salat-u selam olsun… Dinimiz, cemaate katılmayı teşvik etmiş, ittihadı öngörmüş, şaz olmayı ve tek kalmayı mekruh görmüştür. Nizam ve disiplini teşvik etmiş, dağınıklığı çirkin görmüştür. Namazın cemaatle kılınması, Müslümanları bu manada terbiye etmede İslam’ın vesilelerinden biridir. Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cemaate imamlık yaptığında, tekbir almadan önce […]

Hünsa Nedir? Hünsanın evlenmesi ve evlendirilmesi neye göre olur?

“Düşünüp ibret alasınız diye, biz her şeyi çift çift yarattık.” (Zâriât, 51/49). “Yerin bitirdiklerinden ve bilmedikleri daha nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir.”(Yâsin, 36/36). “Gökleri ve yeri yoktan var eden O’dur. O, sizin için kendi cinsinizden, hayvanlar için de kendi cinslerinden eşler yarattı. Allah sizi bu şekilde çoğalttı.” (Şûrâ, 42/11). İşte bu ilahi prensibin […]

Nişan bozulunca hediyeler ne olur? Mehir ne olur?

  Nişanlılar birbirini evlenmeye zorlayamaz ve nişanın bozulmasından ötürü evliliğe ait bir sonuç da meydana gelmez. Ancak, peşin verilmiş olan mehrin veya tarafların birbirine verdiği hediyelerin durumu bir müşkil olarak ortaya çıkar. Nişan, nikah akdi değildir. Yani nişanlanmış olanlar dinen evli sayılmazlar. Bu yüzden nişanın bozulması bir boşanma olmadığı için ayrılma hükümleri söz konusu olmaz. […]

Konserve ve benzeri şeylerin içindekiler görünmeden alışverişi dinen caiz midir?

   Konserve, tüp içinde bulunan ilaç ve tüpgaz gibi şeylerin Şafiî ile Hanbelî mezhebinde alışverişi caiz değildir.    Çünkü satılan şeyin görünmesi gerekir. Adı geçen şey görünmediğinden ve hile olması ihtimali uzak olmadığından ğarar (aldanma) da mümkündür.     Ama Hanefi ile Maliki mezhebine göre caizdir. Hazır olmayan şeyin satışı caiz olduğu gibi. Bu zamanda bu […]

Kadınların el ve yüz kısmı namahreme karşı helal midir

Kadının el ve yüzü avret değildir. Fakat kadının el ve yüzünün namahreme helal olması demek, güzelliğin sergilenebileceği anlamına gelmez. Kadınlar el ve yüzü de namahreme karşı korumalı, özellikle genç hanımlar güzelliğini uluorta sergilememelidir. Kadınlar yüzük görünecek şekilde sokağa çıkamazlar. Bir kadının ziynetini mahremi olmayanlara göstermesi haramdır. Çünkü ziynet, kadının örtmesi gereken azaları gibidir. Neyden yapılmış […]

Cami için vakfedilen arsa geri alınır mı?

   Soru: Bir kimse cami yapılmak üzere vakfettiği arsasını geri isteyebilir veya alabilir mi?    Cevap: Bir kimse, cami inşa edilmek üzere vakfettiği arsasını geri almak gayesiyle rucu edemez. Bu vakıf malını satamaz ve miras olarak intikal edemez. Vakıf tamamıyla ondan çıkmış olur.    Ancak belli bir süre için, beş on, yirmi sene gibi bir […]

Namazı Terketmenin Hükmü

Namaz, hicretten bir buçuk sene evvel İsrâ gecesi her mükellef üzerine farz kılınmıştır. İslam’ın, imandan sonraki en önemli emridir. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) yedi yaşına girmiş olan çocuklara emredilmesini, on yaşına girdiklerinde üzerlerine daha birçok düşerek namaz kılmalarının sağlanmasını hatta bunun için hafifçe dövülebileceklerini buyurmuştur.[1] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ […]

Ramazan’da lokanta açmak büfe açmak caiz midir?

   Ramazan ayında imsak ile iftar arasında lokanta gibi yiyecek-içecek yerlerinin açık olması caiz değildir. Çünkü bu vakitler orucun vaktidir.    Kişi lokanta gibi yerleri açık bırakır ve gelen müşterilere serviste bulunursa, haram işleyenlere hizmet etmiş olur.    Kişinin gelen müşterilerden kimin seferi, kimin özürlü olduğunu bilemeyeceği için böyle bir ayrıma girmesi de mümkün değildir. […]

Kadının bıyık, bacak ve yüz tüylerini aldırmaları caiz midir?

Öncelikle evli veya bekâr kadınların kaşlarını aldırmaları, inceltmeleri kesinlikle caiz değildir, haramdır. Kadınların bacak kılları veya bıyık tüyleri gibi doğal olmayan, vücudun azası sayılmayan türden temizliği yapmaları caizdir. Özellikle bu tür temizliğe evli bayanların daha özen göstermesi gerekir. Çünkü kadın kocasına çekici olmalıdır. Böyle bir temizliği yapabilmek için kadının evli olması şart değildir. Bekâr bir […]

Dövme Yaptırmanın hükmü, Kalıcı dövme gusül abdestine engel midir?

   Öncelikle gusül için var olan bu hassasiyetin aynı şekilde dövme yaptırmanın hükmüyle ilgili de olması gerekmektedir.    Dövme yaptırmak caiz olmayıp haramdır. Dövme, yaratılışta vücutta olmayan bir şeklin, motifin, resmin vücut derisine iğneyle bir tür kazıyarak, hayat boyu kalacak şekilde işlenmesi demektir.    Dinimizde insanın yaratılışından gelen özellik ve şeklini değiştirmek, yani fıtratı değiştirmeyi […]

Abdest alırken sakalı nasıl mesh etmek gerekiyor?

Yüzü bir kere su ile yıkamak abdesttin farzlarındandır. Sakal başı ile iki kulak arasındaki kılsız yerler de yüzden sayılır. Bu sebeple bunları bir kere yıkamak farzdır. Sakal sık ise, sadece üstünü yıkamak yeterli olur, altındaki deriye suyun geçmesi şart değildir. Fakat sakal sık olmayıp seyrek ise, altındaki derileri de yıkamak gerekir. Sakalın çeneden aşağıya uzamış […]

Kadınların kaşlarının ortasını almaları caiz midir?

   Burada önemli olan husus, bu müdahalenin niteliğidir. Yaratılışı değiştirmeye yönelik bir müdahale yasak olup haramdır. Tedavi nitelikli müdahale ise caizdir. Buna göre:    Kadının, kaşını aldırması, inceltmesi yaratılışı değiştirme olarak değerlendirildiğinden her ne surette olursa olsun caiz görülmemektedir. Cenabı Hak şöyle buyuruyor:    “ALLAH onu, şeytanı lânetlemiş; o da: şüphesiz onlara emredeceğim de ALLAH’ın […]

Kürtaj; Canlı olmayan çocuğu aldırmak caiz midir?

Artık bilimin ifade ettiği gerçek şudur ki bir bebek ana rahmine düştüğü andan itibaren canlıdır. Bilindiği gibi, kürtaj, ana rahmindeki cenin’in herhangi bir dış etkiyle düşürülmesidir. Bu, kasıtlı olarak ilaç kullanma v.b. ile olabileceği gibi, korku, yüksek bir yerden düşme, döğülme, hastalık… ile de olabilir. Tıpta kullanılan “kürtaj” terimi ana rahminin içini kazıyarak on iki […]

Kadınların kocası için makyaj yapması caiz midir?

Kadının eşi için makyaj yapması caizdir ve hatta kadın bu niyetiyle sevap elde eder. Çünkü bu şekilde kadın kocasına güzel görünüp onu harama meylini engellemektedir. Burada önemli olan nokta, makyaj malzemelerinin domuz gibi haram bir şeyden üretilmemiş olması ve kadının makyajını namahremlere göstermemesidir.

Kocası ölen kadının 4 ay 10 gün içerisinde dışarı çıkması haram mıdır?

   İddet, bir kadının, kocasının boşaması veya ölümü sebebiyle kocasından ayrıldıktan sonra muayyen bir müddet başkasıyla evlenemeyip beklemesi demektir. Kocası ölen bir kadının iddeti: Dört ay on gündür.1    İddet bekleyen kadınlar, iddet süresince eşlerinin evlerinden ayrılmazlar. Çünkü Allah Teâlâ: “Apaçık bir hayasızlık yapmaları dışında onları, iddetleri süresince evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar”2 âyet-i kerimesi ile […]

Kadınların Çalışması Caiz mi? İslam’a göre Kadınlar hangi şartlarda çalışabilir?

   Öncelikle işin fetvasını okuyalım sonra sosyal açıdan değerlendirelim.    Dinimizde bayanların çalışmasını yasaklayan bir hüküm yoktur. Dini kurallara bağlı kalmak şartıyla kadının çalışmasının önünde dinen bir engel bulunmamaktadır.    Ayrıca şunu da belirtelim ki, “bir kadının çalışması ancak zorunlu olduğu zaman, ihtiyaç varsa caiz olur” denemez. Bir ihtiyaç olmadığı halde, helal yollardan ve helal […]

Nikahı düşen yabancı Kadına (Na Mahreme) Bakmak – Göz Zinası

   Mahrem: Saygıya ve gizlenmeye değer şey, kendileriyle evlenmek haram olan yakın hısım, İslâm’ın kendileriyle evlenilmesini yasakladığı belli hısımları ifade eden bir fıkıh terimi. Çoğulu meharim gelir.    Na Mahrem ise tam tersi evlenmesi caiz olan, yabancı manasınadır.    Burada çok ince bir nokta var. Halkımız kendi mahallesindekini, akrabasını, komşusunu veya köylüsünü na mahrem olarak […]

Bitcoin Nedir? Bitcoin caiz midir? Bitcoin ve kripto paranın hükmü

   Kuşkusuz para, bir mübadele aracı olarak yaşam için olmazsa olmaz ihtiyaçlardandır. İnsanlık, tarih boyu çeşitli şeyleri mübadele aracı olarak kullana gelmiştir. Paranın tüm insanlık için eşit değer taşıması ve fiziksel olarak değer ifade etmesi ilahi hikmetin gereği olarak oldukça anlamlıdır. Kapitalist sistemlerin parayla oynamaları, gücü elinde bulunduran devletler için bir sömürü vasıtası olmuştur daima. […]

NAMAZ KILANIN ÖNÜNDEN GEÇMEK

Soru:  Namaz kılan bir insanın önünden geçmenin hükmü nedir? Cevap: Namaz kılan bir kişinin önünde şayet sütre[1] bulunmuyorsa, önünden geçilmesi hususunda tehdidvâri rivayetler varid olmuştur. İmam Müslim’ in rivayetinde Bişr b. Said’, Zeyd b. Halid el-Cühenî’ nin “Namaz kılan kişinin önünden geçen kimse hususunda Resulullah’tan ne duyduğunu” sorma kasdıyla kendisini Ebu Cüheym’ e gönderdiğini ifade […]