Dünyayı fetheden Sunniler, Engel olan fitneciler şiiler

…Ve tarihî gerçekler asla unutulmamalı…
■ Şam, İran ve Irak’ı kim fethetti?…
-Ömer bin Hattab [Sünni]
■ Pakistan, Hindistan ve iki nehir ardındaki ülkeyi kim fethetti?…
-Muhammed bin Kasım [Sünni]
■ Kim Kuzey Afrika’yı fethetti?…
-Kutaybe bin Muslim [Sünni]
■ Endülüs’ü kim fethetti?…
-Tarık bin Ziyad ve Musa bin Nasır [Sünni]
■ İstanbul’u kim fethetti?
-Fatih Sultan Mehmet [Sünni]
■ Sicilya’yı kim fethetti?…
-Esed bin Furat [Sünni]
■ Kim Endülüs medeniyetini kurdu ve ilim yuvası yaptı?…
-Emevi halifeler [Sünni]
■ Hıttin’de Müslüman lider kim idi?…
-Selahaddin-i Eyyubi [Sünni]
■ Kim İspanya’yı bozguna uğrattı Fas’ta?…
-Abdulkerim el Hattabî [Sünni]
■ Kim İtalya’yı hesap vermeye zorladı Libya’da?…
-Ömer el Muhtar [Sünni]
■ Ve yakında kim Rusları perişan etti Çeçenistan’da?…
-Hattap [Sünni]
■ Kim Afganistan’da NATO’nun yüzünü toprağa sürttü?…
-Sünnîler.
■ Kim Amerika’nın Irak’tan çekilmesini sağladı?…
-Sünnîler.
■ Kim Filistin’de Yahudi’ye karşı durdu?..
-Ahmet Yasin [Sünni]
İşte bunlar sûnnilerin durumları..
—————————————-
Gelelim biz ŞİİLERİN HALLERİNE..

*-• Lâkin.! biz Şii olarak*
*çocuklarımıza ne bıraktık?.*

■ *Kim Hüseyin’e ihanet etti ve Kerbela’da yalnız bıraktı?…*
-Al Muhtar al Sakafi [Şii]
■ Abbasi Halifesi Radio Billah’a kim ihanet etti?…
-Buvehyun [Şii]
■ Kim Alif-Holako (Hulagu)’nun pis işlerini örtbas ederdi?…
-Nasır al Tosi [Şii]
■ Kim Fransızlara yardım etti Müslümanlara karşı?…
-Fatimiyyun [Şii]
■ Selçuklu Sultanı’na kim ihanet etti?…
-Tuğrul al Basasiri [Şii]
■ Kudüs’ü işgalde Haçlılara kim yardım etti?…
-Ahmet bin Ata’a [Şii]
■ Kim Selahaddin Eyyubî’nin ölümünü organize etti?…
-Kenz al Devle [Şii]
■ Holako’yu (Hülagu) Şam’da kim ağırladı?…
-Kemalettin bin Bedir al Tiflis [Şii]
■ Hacer’ül Esvedi kim çaldı ve kim hacıları öldürdü?…
-Abu Tahir al Karmati [Şii]
■ Mehmet Ali’nin Şam’a saldırısına kim yardım etti?…
-Şiiler.
■ Napolyon’un Mısır’a saldırmasında yardımcı olan kim?…
-Şiiler.
Ve yakın zamanda:
■ Kim Yemen’de İslamî merkezleri hedef alıyor?…
-Husiyyin Şiiler.
■ Kim Amerika’nın Irak işgalini tebrik etti?…
-Sistani ve al Hakim [Şiiler]
■ Afganistan işgalinde Haçlıları tebrik eden kim?…
-İran [Şii]
■ Suriye’de kan akıtan kim?…
-İranlı, Iraklı ve Afganlı Şiiler.
■ Kim biz Burma ile teröre karşıyız dedi?…
-Necat [Şii]
■ Suriye’de kanlı rejimle kim birlik oldu ve Rusya’ya destek verdi?…
-Hamaney [Şii]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir