Okullarda cinsiyetsizleştirme çalışması

“Kadınların hakkını savunma” perdesi altından cinsiyet eşitliği maskesiyle aşılamaya çalıştıkları cinsiyetsizliği okullara taşıma gayreti var. Sema Maraşlı’nın dikkat çektiği bu konu gerçekten çok önemli ve bir an evvel tedbir alınarak fitnenin önüne geçilmeli. Müslüman öğretmen ve hocalar cimere yazarak okul yönetimini şikayet etmeli.

 1. anayileşme ve şehirleşmenin yaygınlaşması neticesinde dünyada uygulamaya koyulan

  karma eğitimin olumsuz sonuçları, kız ve erkeklerin ayrı okullarda veya aynı çatı altında ayrı sınıflarda eğitim görmeleri şeklinde tanımlanabilecek tek cinsiyetli eğitimi yeniden bir alternatif olarak düşünmeyi mümkün kılmıştır.

  Avrupa, Amerika ve Avustralya`da tek cinsiyetli eğitime doğru bir yöneliş bulunmaktadır. Bu kıtaların ülkeleri, vatandaşlarının tek cinsiyetli eğitim talepleri karşısında bu okulların açılmasını kolaylaştırmakta ve bu ülkelerde tek cinsiyetli eğitim veren okullar giderek yaygınlaşmaktadır.

  ABD`de sadece kızların devam ettiği üniversitelerin yarıya yakını kiliselere ve dinî cemaatlere aittir. Yüzlerce kız üniversitesi ve kız koleji bulunan ABD`de, kız okullarının akademik başarısı, bu okullara yönelik yoğun bir talebin ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Karma eğitimin okullarda birçok soruna yol açtığını tespit eden Amerikan yönetimi, kız ve erkek öğrencilere ayrı sınıflar açılmasını teşvik etmektedir. Uygulamanın eğitimde kaliteyi yükselttiğini gören pek çok devlet okulu da, kız ve erkeklere ayrı sınıf açmaya başlarken 1995 yılında 3 devlet okulunda yürütülen ayrı eğitim uygulaması, 2009 yılına gelindiğinde 500 okulu aşmış bulunmaktadır.

  Yapılan araştırmalar, kız ve erkeklerin ayrı okullarda veya ayrı sınıflarda eğitim görmelerinin öğrencileri meşgul eden eğlence, kavga, suç işleme, vakti boşa harcama, taciz ve gebelik gibi olumsuzlukların asgari düzeye inmesini sağladığını göstermektedir. Karma okullara giden kızlar “nasıl göründükleri”, sadece kız okuluna gidenlerin ise “kim oldukları” ile daha çok ilgili olduğu saptanırken ayrı okula gidenlerin kendine güven oranlarının da daha yüksek olduğu görülmüştür. ABD genelinde kız okullarına giden öğrenci oranı %2 iken ABD Senatosu ve kongredeki kadınların %20`si, sadece kızların gittikleri okullardan mezun olmuştur. ABD`de dışişleri bakanlığı görevinde bulunan ve son başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Hillary Clinton`un da, Wellesley Kız Üniversitesi`nde okuduğu bilinmektedir. ABD`de bugün 84 kız üniversitesi bulunmaktadır.

  2001`de ABD Senatosunda oy birliğiyle kabul edilen “Hiçbir çocuk geride kalmasın” tasarısıyla devlet okullarında gönüllülüğe dayalı tek cinsiyetli eğitim verilmesinin önü açılmış ve bu okullara kamu fonlarından faydalanma imkânı verilmiştir. 2000 yılında ABD`de tek cinsiyetli eğitim veren okul sayısı 4 iken tasarının yasalaşmasıyla beraber bu sayıda ciddi bir artış olmuştur. “ABD Tek Cinsiyetli Eğitim Veren Kamu Okulları Ulusal Derneği”nin verilerine göre, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında tek cinsiyetli eğitim veren okulların sayısı 506`ya çıkmıştır. Bunların 116`sında yalnızca kız ya da erkek öğrenciler bulunurken, 309`unda karma eğitim yapılmakla beraber tek cinsiyetli sınıflar bulunmaktadır.

  Yine ABD`de 2008 yılında Stetson Üniversitesi`nin yürüttüğü dört yıllık bir araştırmada demografik yapı, sınıftaki öğrenci sayısı ve müfredat bakımından birbirinin aynısı karma ve ayrı eğitim veren iki okul incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, karma okulda okuyan erkeklerin %55`i sınavı başarıyla verirken sadece erkeklerin okuduğu okulda, aynı sınavdaki başarı oranı %85 çıkmıştır.

  Avustralya ise, tek cinsiyetli eğitimin en yaygın olduğu ülkelerden biri olmakla birlikte karma eğitim tartışmaları bu ülkede hâlâ sürmektedir. Avustralya Eğitim Bürosu`nun 2007`de yayınladığı istatistiklere göre, 1985`te ortaöğretim düzeyindeki kız öğrencilerin %54`ü, erkek öğrencilerin %55`i tek cinsiyetli eğitim veren okullarda okumaktadır. Ancak bu oran 1995`e gelindiğinde kız öğrencilerde %45`e, erkek öğrencilerde de %41`e gerilemiştir. 1985`ten günümüze Avusturalya`da tek cinsiyetli eğitim veren okulların oranında azalma olduğu görülmektedir.

  Avustralya`da tek cinsiyetli eğitimin amacı, daha yüksek ders notları ve akademik başarı olarak ifade edilmektedir. Sydney`de liselerin %12`si tek cinsiyetli eğitim vermektedir. Avustralya`da 2010 yılında erkek liselerinde “Delikanlılıktan erkekliğe” isimli, gençleri kadın-erkek ilişkilerine hazırlayan bir ders verilmeye başlanmıştır. Bu dersle sadece erkeklik konusunda değil, kadınlara nasıl davranılması gerektiği konusunda da gençler eğitilmektedir.

  Avustralya Eğitim Araştırmaları Konseyi tarafından 2000 yılında yapılan bir çalışmayla karma ve tek cinsiyetli okullardaki öğrenci başarıları karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada 270 öğrenci altı yıl boyunca 53 ayrı dersten incelemeye alınmıştır. Çalışma sonucunda tek cinsiyetli eğitim veren okullar karma okullara göre %15 ile %22 arasında değişen oranlarda daha başarılı çıkmıştır. Bununla beraber tek cinsiyetli okullarda okuyan öğrencilerin daha terbiyeli ve disiplinli oldukları, müfredata daha ilgi göstererek derslere zevkle katılımda bulundukları tespit edilmiştir.

  Avrupa Birliği (AB) üyesi tüm ülkelerde tek cinsiyetli eğitim veren okullar bulunmaktadır. Tek cinsiyetli okulların kurulması daha maliyetli olduğu için bunların çoğunluğu özel okullardır. Avrupa ülkelerinden Danimarka, tek cinsiyetli eğitime geçiş yapan ilk ülkedir. Özellikle erkek çocukların başarı seviyesinin düşük olması ve kızlara daha fazla olanak ve özgüven ortamı sağlama düşüncesi, Danimarka`da tek cinsiyetli okulların açılmasında belirleyici olmuştur.

  İngiltere Eğitim Bakanlığı da, okullarda öğrenciler arasındaki şiddet ve kavgalara son vermek için tek cinsiyetli eğitime geçtiklerini belirtmektedir. İngiltere`de tek cinsiyetli eğitim uygulaması bulunan 400`ü aşkın okul bulunmaktadır. “İngiltere Ulusal Eğitim Araştırmaları Kurumu”, 2002 yılında, okul büyüklüğü ve tipinin (karma veya ayrı) akademik performans üzerindeki etkilerini araştırmakla görevlendirilmiştir. Kurum, tek cinsiyetli devlet liselerinin yaygın olarak bulunduğu İngiltere`nin her tarafından 2954 lise üzerinde çalışmıştır. Kurumun bu araştırma neticesinde yayınladığı raporda, kız ve erkek öğrencilerin akademik kabiliyetleri açısından tek cinsiyetli okullarda daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

  Almanya`da özel okul ve kurslarda karma eğitim zorunluluğu olmamakla birlikte devlet okullarındaki karma eğitim mecburiyeti de 2001 yılında kaldırılmıştır. Almanya`da devlet okullarını tercih etmek isteyen velilere, ayrı eğitim uygulamasının bulunduğu okullarda eğitim imkânı sunulmaktadır. Kız ve erkeklerin tamamen ayrılamadığı okullarda dil, matematik, fizik, kimya, bilgisayar ve spor gibi kız ve erkeklerin yeteneklerinin farklı olduğu dersler ayrı yapılmaktadır. Devletin teşvik ettiği bu uygulamanın öğrencilerin başarısını yükselttiği görülmüştür.

  Tek cinsiyetli sınıflarda kızlar daha özgürce derse katılıp soruları çözmekte, erkekler de kendi imajları hakkında endişelenmek yerine stresten uzak bir konsantrasyonla daha fazla ders çalışmaktadırlar. Bu tür sınıfların öğrenci motivasyon ve başarısını arttırdığı görülmektedir. Tek cinsiyetli eğitim veren okullardaki öğrencilerin akademik başarıları, bu okulları ilgi çekici kılsa da bu okullar, ekseriyetle dini veya ücretli özel okullar olup devlet okulları değildir. Bu okulların öğrenci mevcutlarının devlet okullarına göre düşük olması ve daha iyi ücret ödenmesi nitelikli öğretmenleri de bu okullara çekmektedir.

 2. Selamun Aleyküm
  aaaaaaaaaa bu milli eğitim chp başta olmak üzere MUHALEFET partilerine bağlı değilmi? 16-17 yıldırrrrrrrrrrr vahhhhhh vahhhhh ki vahhhhh
  akp ye ve başkana tam gaz destek

  1. Bu konu öğretmenlerin şikayetleriyle çözülebilecek bir mevzu değildir ihvanlar.net. Maalesef eğitimde Batı örnek alınıyor.Milli ve manevi değerlerimizle çatışmasına rağmen bu yapılıyor.Maalesef Batı’nın öğretim sistemi örnek alınmıyor ancak ahlak ve eğitim değerleri örnek alınıyor.Bu nereye kadar gidecek bilmiyorum ama çevremde kız gibi davranan erkek, erkek gibi davranan kız görmeye başladım.Bu, oldukça yayılmaya başladığını gösteriyor.Benim gibi artık televizyonlar dışında çevresinde gören çok kişi olsa gerek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir