Süt emzirip sütkardeş yapmak ve müddeti

   Süt itibariyle bir mahremiyetin meydana gelebilmesi için çocuk, sütü en geç iki yaşına kadar en az bir defa emmiş olması gerekir. Bu emmekten kasıt, memenin ağza verilmiş olması değildir. Süt, mutlaka ağza gelmeli ve mideye ulaşmış olmalıdır.

    Süt emme müddetinin iki sene olması İmameyn’e göredir. İmam-ı Azam’a göre ise bu müddet iki buçuk senedir. Fetva verilen görüş, İmameyn’in görüşüdür.

   Dayı, amca veya akrabadan kız ve erkek çocuklarını mahrem olsun diye süt kardeş yapmak çok da doğru değildir. İleride birçok sorun yaşanabilmektedir.

www.ihvanlar.net