Çarşaf giyip sonradan çıkartanlara Efendi hazretleri ne buyurdu?

Şu ayeti celilede buyuruluyor ki:
”Semada rızkınız ve vaad olunduğunuz şey vardır.”(Zariyat 22)

   Bu ayetin tefsirinde diyor ki: Cenab-ı Hak her sene aynı ölçüde, aynı miktarda yağmur yağdırır.Ancak ahalisi isyan eden memleketlere yağdırmaz.Oranın yağmurunu başka yere yağdırır.Bu ayetleri bilmemiz lazım.

   Yine Cenab-ı Hak buyuruyor ki:
”Eğer o ülkelerin ahalisi iman etselerdi ve (haramlardan) sakınmış olsalardı, elbette onların üzerine gökten ve yerden bereketler açardık.Fakat tekzib ettiler.Artık bizde onları kazanır oldukları şey sebebiyle tutup yakalayıverdik.(Araf 96)

Bir bela geldiği vakitte çok kusurum vardır ”Estağfirullah Ya Rabbi” demek lazım.

   Nuh (Aleyhisselam)’ın kavmi uzun müddet peygamberlerini tekzip etmiş küfür üzerinde ısrar etmişlerdi. Mevla Teal Hazretleri kırk sene veya bir rivayete göre doksan sen boyunca onlardan rahmetini kesmişti, kadınları da kısır kalmıştı. Bunun üzerine halk Nuh (Aleyhisselam) a müracaat ederek ona:”Bizi bu durumdan kurtar.” dediler. Nuh (Aleyhisselam) da onara istiğfar etmelerini söyledi.Şu ayeti kerimede bu açıklanmaktadır.
”Artık dedim ki: Rabbimizden mağfiret dileyiniz, şüphe yok ki O çok mağfiret edicidir. Üzerinize semayı bol yağmurlar ile gönderir ve size mallar ile oğullar ile imdad eder ve sizin için bağlar, bostanlar kılar ve sizin için ırmaklar vücuda getirir.” (Nuh 10-12)

   Ey müslümanlar! Bakın bu insan acayiptir.Önce Allah’ın ipine sarılır sonra yavaş yavaş gevşetir. Çarşaf giyip sonra çarşaftan çıkanlar var. Aman dikkat edin. Azimli olalım. Bundan (çarşaftan) çıkıp kefene girilsin. (yani ölünceye kadar giyilsin) Hepiniz için Rabbimden istirhamım talebim bunu nasib etmesidir. Sebat edelim, devam edelim. Size seksen sene yaşamak uzun gelir. Halbuki elli bin sene gibi uzun bir zaman olan mahşer alanında kalındığında dünya da bir saat duruldu sanılacak.

Mahmud Efendi Hazretleri – Sohbetler
Siraç Yayınevi basımı 2 / 22

1 Yorum

  1. İlmi yazılarınızı biraz daha artırabilir misiniz? Dua ile ilgili yazinin altinda yorum kismi olmadigi icin oraya yazamadim. Selametle

Yoruma kapanmış.