Hayvanlarla cinsel ilişkiye girmek haramdır

   Mevlana’nın dediği gibi: “şehvet insana en çirkini bile güzel gösterir”

   İşte hayvanla ilişkiye girmenin de özeti budur. Nefsin arzuları insanı öyle hayvanlaştırıyor ki, hayvana bile tenezzül edecek hale geliyor.

   Allahu Teala neslimizi ve ümmeti bu haramdan muhafaza eylesin.

   Bazı (kadın veya erkek farketmiyor) insanlar izledikleri şeylerin ve bulundukları ortamların etkisiyle bu gibi çirkin haramlara bulaşabiliyor.

   Hayvanla ilişkiye girme konusu dinimizde yasaklanmış bir haram olduğu gibi hayat ve ahlak kanunlarına da aykırıdır. Hayvanla ilişkiye girmek dinimzde büyük günahlardandır.

Ebu Hureyre (Radıyallahu anh) den rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

Dört sınıf insan vardır ki bunlar sabah akşam Allah’ın gazabı öfkesi içindedirler. 

(Sahabiler tarafından) soruldu: Bunlar kimlerdir Ya Resulellah!

Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) şu açıklamada bulundu:

Onlar:

(Sözde davranışta giyimde) kadınlara benzemek isteyen erkekler

Erkeklere benzemek isteYen kadınlar

Hayvanlara cinsel ilişki kuran kişiler

Erkeklere cinsel ilişkiye giren erkekler

Şuabu’l-İman hadis no: 5001. Et-terğib ve’t-Tergib 3/287

www.ihvanlar.net