Hz. Meryem’in çift cinsiyetli olduğuna inananlar var

   Ayetleri kendi kafalarına göre yorumlayıp, Peygamber efendimizi devre dışı bırakıp, ne kadar alim varsa hepsini din uydurmakla suçlayan mealist takım, kendi hocalarını adı konmamış bir peygamber olarak addedip “ne söylerse” din olarak telakki etmekte.

ÇİFT CİNSİYETLİ İFTİRASI

   Çağın yeni din uyduruan taifesi olarak tarihe geçecek olan mealistler, “herşeye Kadîr” olan Allah’ın kudretini, gücünü inkar etmek pahasına inkar bataklığına gömülmüş durumdalar.

   Mehmet Okuyan adındaki Prof ve beraberindekilerin ortaya attıkları iddiaya halen daha inananlar var. Kur’an ayetlerini gözlerine sokmamıza rağmen uydurdukları zırvalarda ısrar ediyorlar.

ERKEK ELİ DEĞMEDİĞİ HALDE
   “Meryem, “Ben iffetsiz olmadığım ve bana bir erkek eli bile değmediği halde nasıl çocuğum olur?” dedi.” (Meryem 20)

   Kur’an’da Hazreti Meryem annemizin ifadesi ne kadar net değil mi. “Bana bir erkek eli bile değmediği halde” diyor. Bu cümle ancak ve ancak her haliyle tam bir kadın tarafından kullanılır ki, bize bunu Kur’an haber veriyorsa şüphesizdir.

“EY HARUNUN KIZ KARDEŞİ!”
   Hazreti Meryem’e zina iftirası atmak isteyenler şöyle demişlerdi:
   “Ey Hârûn’un kız kardeşi! Baban kötü bir adam, annen de iffetsiz değildi.” (Meryem 28)

   (Buradaki Harun’un Hz. Meryem’in kardeşi olan Harun olduğu tefsirlerde geçmektedir)

   Bakın ayette açıkça “kızkardeşi” denmekte ve Hazreti Meryem’in cinsiyeti ortaya koyulmaktadır.

   Ayetler açıkça Hazreti Meryemin kadın olduğuna işaret ediyorsa halen daha Mehmet Okuyan gibilerinin ortaya attığı safsatalara inanan bir insan Allah’ın apaçık ayetlerini yok saymakta ve hatta bildirilen hakikatin tam tersine inanarak mubarek bir kadına da iftira etmiş olmaktadırlar.

ALLAH’IN GÜCÜNÜ İNKAR ETMEK ADINA!

   Bu kişiler Allah’ın yarattığı harikulâde olayları akılla izah etmek uğruna bataklığa saplanıyorlar. Halbuki “Allah (Celle Celaluhu) herşeye gücü yetendir.

   Bakın ayeti kerimede ne buyruluyor:
“Allah nezdinde Îsâ’nın durumu Âdem’in durumu gibidir. Onu topraktan var etti; sonra ona “ol” dedi ve oluverdi.” (Al-i İmran 59)

Hz. Îsâ’nın babasız olarak dünyaya gelmesi, Hıristiyanlığın teolojik esaslarını etkileyen ve mensupları arasında asırlar boyu şiddetli tartışmalara yol açan bir olay olma özelliğini korumuştur. Sûrenin nüzûl sebebi açıklanırken belirtildiği üzere, Necran heyetiyle Hz. Peygamber arasında hıristiyanların inanç esasları konusunda bir tartışma cereyan etmiş, bu tartışma sırasında heyettekilerden kimi Hz. Îsâ’dan “Tanrı’nın oğlu” kimi de “üçün üçüncüsü” şeklinde söz etmişlerdi. İşte bu heyete okunan ve hıristiyanların inançlarındaki yanlışlıkları ortaya koyup bu konulardaki gerçekleri haber veren yukarıdaki âyet-i kerîmelerden sonra burada, Hz. Îsâ’nın bir insan olduğuna ve ilâhî iradenin bu yönde olduğu bilindikten sonra onun babasız dünyaya gelmesinin yadırganacak bir husus olmaktan çıkması gerektiğine, Hz. Âdem örneğine değinilerek dikkat çekilmektedir.

İslâm âlimleri bu âyeti açıklarken, mümin kişi için Hz. Îsâ’nın bu şekilde dünyaya gelmiş olduğunu kabullenmede bir sorun bulunmadığını belirtip başlıca iki hususa işaret ederler: a) Bu, “mümkinât”tandır; yani meydana gelmesi aklen imkânsız denebilecek bir husus değildir. Yüce Allah da bütün mümkinâta kadirdir. Peygamber’in haber verdiği bir hususta müminin tereddüdü olmaz. b) Âyet-i kerîmede işaret edildiği üzere Hz. Âdem’in babasız meydana gelmesi kabul edildiğinde, Hz. Îsâ’nın da babasız dünyaya gelmesi kolaylıkla kabul edilir (Râzî, VIII, 48). Âdem’in ana-baba olmadan yaratılmış bulunduğu, hıristiyanlar da dahil insanlığın büyük çoğunluğunca kabul edilen bir gerçektir.

Âyetin başında ve sonunda Allah’ın bir şeyin olmasını murat etmesi halinde hemen meydana geliverdiği ve O’nun kudretini engelleyecek hiçbir güç bulunmadığı noktasında iki olay arasındaki benzerliğe değinilmiş, âyetin ortasında ayrıca Hz. Âdem’in topraktan yaratıldığı belirtilmiştir.

YAZIKLAR OLSUN!

   “Sadece Kur’an” diye diye artık sadece Kur’an’ı inkar eder hale geldiler. Ayetler açık açık hakikatleri ortaya koyduğu halde ondan yüz çevirip neidüğü belirsiz kişilerin safsatalarına uydular. 

   Yazık, gerçekten çok yazık.

   Allahu Teala tez zamanda hidayet nasip eylesin.

www.ihvanlar.net

1 Yorum

  1. R.t.e memleketlisi kulağını çeker artık. nureddin yıldızı nasıl hedef yaptı.bunada haddini bildirir engin ve derin imamhatip ilmi ile ve danışmanı müctehid h.karamanoglu ve fıkıhı danışmanı diyanet bakani ali erbaş ile

Yoruma kapanmış.