Hünsa Nedir? Hünsanın evlenmesi ve evlendirilmesi neye göre olur?

“Düşünüp ibret alasınız diye, biz her şeyi çift çift yarattık.” (Zâriât, 51/49).

Yerin bitirdiklerinden ve bilmedikleri daha nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir.”(Yâsin, 36/36).

“Gökleri ve yeri yoktan var eden O’dur. O, sizin için kendi cinsinizden, hayvanlar için de kendi cinslerinden eşler yarattı. Allah sizi bu şekilde çoğalttı.” (Şûrâ, 42/11).

İşte bu ilahi prensibin bir istisnası olarak insanlar arasında nadir olsa, cinsiyet karışıklığı olan kimseler bulunur. Bunlardan bazılarında hem erkek, hem de kadın özellikleri bir arada olur.

Günümüzde böyle olana «eşelcins» de denilmektedir. Bu daha çok hormon bozukluğundan meydana gelen anormal bir hastalıktır. İslâm dini, bununla ilgili bir takım hükümler koymuş, böylece toplum içinde nasıl davranmaları gerektiğini açıklamıştır.

Fukahanın çoğuna göre, hünsâ: Erkeklik ve dişilik âleti birlikte bulunan kimsedir. Hangi aletinden idrar yapıyorsa, daha çok ona yakın bir hüküm taşır. Yani erkeklik aletinden idrar yapıyorsa, erkek; dişilik aletinden idrar yapıyorsa, dişi sayılır. (El-Hidâye – Merğinânî)

Her iki aletinden eşit biçimde idrar geliyorsa, o takdirde hem erkek, hem dişidir, yani ona hünsâ denilir. Bu, İmam Ebû Hanîfe’ye göredir. (El-Kâfî – El-Mervezî)

İmam Ebû Hanîfe’ye göre, taşıdığı her iki aletten de idrar gelirse, o, «hünsâ-i müşkil» kabul edilir. Bir aletten az, birinden çok gelmesi buna tesir etmez.

Fukahanın çoğuna göre, bu durum, onun ergen olmasına kadar geçerlidir. Ergen olunca, erkeklik aleti harekete geçip evlenecek güçte bulunuyorsa, o takdirde erkek kabul edilir. Sakal ve bıyıklarının da çıkması böyledir. Bunun gibi ergenlik çağına girince göğüsleri büyür, ayhali olursa o takdirde dişi kabul edilir.

Ergenlik çağına girdiği halde ne erkek olduğuna, ne de dişi olduğuna dair belirtilen alâmetler ortaya çıkmazsa, o takdirde «Hünsâ Müşkil = Eşelcins» sayılır.

HÜNSANIN EVLENMESİ

   Velisi, henüz hali malum olmayan hünsayı bir kadınla evlendirecek veya bir erkeğe zevce olarak verecek olsa bu nikahın hükmü mevkuf olur. Yani nilah geçerli sayılmadığı gibi, batıl da olmaz. Ta ki hünsanın erkek ve dişilik alametleri zuhur edene kadar. Şayet bu hünsanın alametleri evlendiği kişinin karşı cinsi olarak zuhur ederse, nikah geçerli olur.

   Yine iki hünsa evlendirilecek olsa akit mevkuf olur. Birinden erkek alametleri diğerinden dişilik alametleri zuhur ederse akit geçerli olur.