Diyanetin Cuma Hutbesi: KUR’AN VE SÜNNET BİR BÜTÜNDÜR

Aziz Müminler!
    Okuduğum âyet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle
buyuruyor: “Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!”1


   Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s)
şöyle buyuruyor: “Sözün en güzeli Allah’ın kitabıdır. Rehberliğin en güzeli ise Muhammed’in rehberliğidir.”2

Muhterem Müslümanlar!
İnsanoğluna karşı çok merhametli olan Rabbimiz, onu dünya hayatında yalnız ve desteksiz bırakmamıştır. Kullarına doğru yolu göstermek üzere peygamberler göndermiş, hidayet rehberi kitaplar indirmiştir. İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem ile başlayan peygamberlik vazifesi hâtemü’l-enbiyâ Muhammed Mustafa (s.a.s) ile
sona ermiştir. Hz. Âdem ile başlayan ilâhî mesaj, Peygamberimize indirilen Kur’an-ı Kerim’le taçlanmıştır.

Kıymetli Müminler!
Kur’an-ı Kerim, Allah tarafından bütün insanlığa
gönderilen son ilâhî hitaptır. Cenâb-ı Hakkın sözü, kelâmıdır. Okunması ibadet olan Kitâp’tır. Hak ile bâtılı, doğru ile yanlışı, helal ile haramı birbirinden ayıran Furkân’dır. Ruha ve bedene şifa, ahlâkî hastalıkları tedavi eden devadır. Dünya ve ahiret mutluluğunun yollarını gösteren hüdâdır. İnsana yaratılış gayesini hatırlatan Zikir’dir.

Muhterem Müminler!
   Sünnet, Sevgili Peygamberimizin hayat tarzı, sözleri, fiilleri ve onaylarıdır. Kur’an, bize imanı ve yalnızca Allah’a kul olmayı emretmiş; sünnet, imanın hakikatlerini öğretmiştir. Kur’an, bize imanımızın gereği olan ibadetleri emretmiş; sünnet, bu ibadetleri nasıl yapacağımızı göstermiştir. Kur’an, bize güzel ahlâkı emretmiş; sünnet
ise erdemli bir hayata model olmuştur.

Değerli Müslümanlar!
   Peygamber Efendimiz (s.a.s), âlemlerin Rabbinden aldığı vahyi insanlara hem tebliğ etmiş hem de açıklamıştır. Onun güzide yaşantısı, Allah’ın rızasına uygun yaşayan iyi bir Müslüman olmak için önümüzdeki en güzel örnektir. Şu geçici dünyada ve kalıcı ahiret yurdunda huzura ermek istiyorsak, tek çaremiz Peygamberimizin sünnetine uymak, onun gibi yaşamaya,
onun gibi düşünmeye ve onun gibi davranmaya çalışmaktır. Kur’an-ı Kerim’de bu durum şöyle ifade edilmiştir: “Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”3

Kıymetli Müslümanlar!
Resûl-i Ekrem Efendimiz, O’na peygamberlik görevi veren Rabbimizin kontrolü altında yaşamış, bir insan olarak kimi zaman en küçük bir hata işlediğinde bile Rabbimiz tarafından hemen uyarılmıştır. Kur’an’ın ifadesiyle Peygamberimiz (s.a.s) asla heva ve hevesine göre konuşmamış, vahye uymuştur.4 Ashâb-ı kirâm onun mübarek sözlerini ve davranışlarını büyük bir dikkatle izlemiş ve derin bir hassasiyetle genç kuşaklara aktarmıştır.

   Kur’an ve sünnet ayrılmaz bir bütündür. Dinimizin
esasını teşkil eden Kur’an’ı, Peygamberimizin sünnetinden ayrı düşünmek imkânsızdır. Kur’an ile sünnet arasına mesafe koymak, “Kur’an bize yeter” diyerek sünnetin
dindeki yerini hafife almak, Peygamberimizden bize ulaşan sahih bilgi hakkında şüphe uyandırmak, iyi niyetten uzak büyük bir vebaldir. Zira Kur’an’a iman eden Müslüman toplumların geleneği sünnet ile yoğrulmuş, İslam medeniyetinin temelleri Kur’an ve sünnet üzerine
kurulmuştur. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) Veda Hutbesi’nde şöyle buyurmuştur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” 5

Aziz Müminler!
O halde Yüce Kitabımız Kur’an’a sımsıkı sarılalım ve onun emri üzerine Sevgili Peygamberimizin sünnetine uyalım. Dinimizi en doğru şekilde öğrenme ve yaşama konusunda Kur’an’ın rehberliğinden ve sünnetin izinden ayrılmayalım. Kur’an ve sünneti birbirinden ayırarak din istismarına kapı aralayanlara, şöhret ve çıkar devşirmeye çalışanlara karşı uyanık olalım. Sünneti bugünlere taşıyan hadis külliyatımızın güvenilir olmadığını iddia eden bir
zihniyete asla itibar etmeyelim. Sahih sünneti Peygamberimize ait olmayan sözler ve hurafelerle istismar edenlere karşı da uyanık olalım. Allah’ın kitabı Kur’an’la, Peygamberimizin nezih sünnetiyle hayatını şekillendiren evlatlar yetiştirmek için gayret sarf edelim.

1 Nisâ, 4/69.
2 Nesâî, Îdeyn, 22.
3 Ahzâb, 33/21.
4 Necm, 53/3-4.
5 Muvatta’, Kader, 3.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

5 Yorum

  1. Mescidimizin hopörleri açıldığında ses geliyor.Bu nedenle okunan hutbeyi ben de işittim ve ben de çok mutlu oldum böyle bir hutbeden.Zaten hocamız her seferinde hutbe öncesi de sünnete sarılmanın öneminden bahseder.O ve onun gibilerinden Allah Teala razı olsun.Hutbe için ise her ne kadar sözlerin önemi varsa icraatın çok daha fazla önemi vardır bu konularda.O nedenle bize herşeyi, zaman gösterecek.Kim ne kadar samimi o zaman anlaşılacak.Bir de en son cümlede Kur’an ve sünnetle çocuklarımızı yetiştirmek gayretiyle denmiş.İnşaallah işe gelinenler alınıp işine gelmeyenler ayıklanmaz.Çünkü faizin haram olduğu, haremlik-selamlık,dosdoğru olmak gibi kavramlar vardır Kur’an ve sünnette.Bunlara da riayet edilecek mi acaba? Yoksa günün şartlarına göre tekrar yorumlanacak mı?İnşaallah niyetler temizdir.Fakat yaşadıklarımız,duyduklarımız ve gördüklerimiz aklımız da soru işareti bırakıyor.Bu Müslümanlar nereye doğru gidiyor?

  2. Madem hadis kulliyatimiz guvenilir, sâbik baskan Gormez ve ekibi nicin hadisi serifleri ayikladilar? Ayrica hurafe denilen seyler neler ne kastediyorlar bunu demekle? Bu hutbeyi iyi olarak yorumlamayin sunneti savunalim derken iyice batmislar.

    1. haklısın dostum. diyanete sakın ola ki güvenmemeliyiz.

  3. Diyaneti hutbesinden dolayı taktir Ediyor
    Her ne kadar söylediklerinde Çelişki sorun olmasada aynı Şekil zihinlerindede bekliyoruz

  4. MAŞÂALLAH,ÇOK GÜZEL BİR HUTBE OLDU…RABBİM(C.C.) BU HUTBELERİNİZİ DAİM EYLESİN

Yoruma kapanmış.