Nişan bozulunca hediyeler ne olur? Mehir ne olur?

  Nişanlılar birbirini evlenmeye zorlayamaz ve nişanın bozulmasından ötürü evliliğe ait bir sonuç da meydana gelmez. Ancak, peşin verilmiş olan mehrin veya tarafların birbirine verdiği hediyelerin durumu bir müşkil olarak ortaya çıkar.
Nişan, nikah akdi değildir. Yani nişanlanmış olanlar dinen evli sayılmazlar. Bu yüzden nişanın bozulması bir boşanma olmadığı için ayrılma hükümleri söz konusu olmaz. Ancak verilen hediyeler nişan veya nikahla alakalı değil de tamamen hediye hükmü içerdiğinden tarafların nişanı atmaları durumunda hediyeler, çözülmesi gereken bir sorun olarak ortaya çıkar.

MEHRİN DURUMU:
Erkek kıza mehre mensuben bir vermişse, nişan bozulunca bunu geri alabilir. Verilen mehrin durması veya tüketilmiş olması sonucu etkilemez. Mehir mevcutsa aynen, tüketilmişse bedel olarak geri verilmesi gerekir. Nişanı şu veya bu tarafın bozması yahut nişanı bozmanın şu veya bu nedene dayanması durumu etkilemez.

HEDİYENİN DURUMU:
Hanefilere göre, nişanlıların ve ailelerinin birbirine verdiği hediyeler hibe (bağış) hükmündedir. Bu yüzden bağışlanan şeyin telef olması veya tüketilmesi ya da başkasına temlik edilmesi gibi bağıştan geri dönmeyi engelleyen bir durum söz konusu olmadıkça, bağıştan dönmek sahihtir. Bu yüzden erkek verdiği hediyelerin durması halinde onları geri alabilir. Fakat nişan yüzüğünün kaybolması, nişan giysilerinin giyilip eskitilmesi gibi durumlarda hibe edilen şey, elde bulunmadığı için, bedel olarak tazmin edilmeleri gerekmez.

Fakat şunu da söyleyelim ki: verilen hediyeyi geri almak hukuken geçerli bir hak olsa da dinen çirkin görülen bir davranıştır.

Malikilere göre, hediyelerin durumu nişanı bozan erkek veya kız oluşuna göre değişiklik göstermektedir. Eğer nişanı bozan erkek ise hiçbir hediyeyi geri alamaz. Eğer vazgeçen kızsa, erkeğin hediyeleri geri alması caizdir.

Şafii ve Hanbelilere göre ise, nişanın bozulması durumunda artık hediyeler geri alınmaz. Çünkü hediye hibe hükmünde olup hibeden dönme teslimden sonra artık caiz değildir.

İsmailağa Fıkıh Heyeti