Devlet Düşmanı Işidci Ebu Hanzala konferans veriyor

   Devlet yetkililerini, askere gidenleri ve kendilerinden olmayanları tekfir eden Ebu Hanzala lakaplı “Halis Bayancuk” (Adamın niye künye kullandığı ortada, bu soyadıyla çok ciddi olmuyor 🙂 belediyeye reklam veriyor, konuşmalar yapıyor ve kimse dur demiyor!’
   Neden?
   Türkiye’nin zayıflaması için cemaatini askerden men eden ve Işid’e onlarca adam yollayan, Müslümanları yeniden Müslüman yapıyoruz diyerek kadını kocasından ayırıp yuvalar yıkan bu adama  neden hala müdahale edilmiyor?
  Pankarta dikkat: Binlerce insanı İslamla tanıştıran! Kafirleri Müslüman yapan değil, kendilerin olmayanları tekfir ettikleri için kendilerine bağlananlar Müslüman olmuş(!) oluyor. Onu kastediyorlar.
 Yer: Merkez! Merkez neresi? Belli değil… Sadece hücre elemanlar biliyor…

1 Yorum

  1. Ebu hanzala ve onun yeni yetme uşağı Ebu haris. Vallahi bu ve bunun peşinden giden bi’dat ehli kadar İslam’a zarar veren başka bir güruh yoktur. Allah gökte dersiniz lakin ihlas suresinde de belirtildiği üzere Allah mekandan ve yaratmış olduğu kullarına benzemekten münezzehtir. Tasavvuf ehline putperest dersiniz, lakin gider Kabeye secde edersiniz, Hasta olunca şifa için doktora koşarsınız da bunlara vesile demezsiniz. Koskoca Selçuklu imparatorluğu ve dahi Osmanlı imparatorluğunu da tekfir edersiniz de, İslam düşmanı Siyonistlere, Ateistlere, Kamalistlere tek bir kelam etmezsiniz.! Vallahi mahkeme-i kübra’da hesap veremeyeceksiniz! Nefsinizi müdafaa edip, sağa sola nefret kustuğunuzu görün. İnsanları tekfir etmekten gayri bir kez olsun hoşgörü gösterdiniz mi? Geceleri o yastığa başınızı koymadan evvel bir kez olsun neye inandığınız konusunda nefsinizi muhasebe edin.

Yoruma kapanmış.