Sadece Kur'an diyen Sapıklara Cevap – Video Çalışması


   Allah’a şükürler olsun, Video çalışmalarımızı yapmaya başladık. Videonun seslendirilmesi, görsellerin hazırlanması vs. Gerçekten çok zaman ve emek isteyen bir iş. Ancak işin önemini düşününce daha azimli yapıyoruz çalışmalarımızı. Biz bu işe zamanımızı feda ediyoruz. Sizlerden de dualarınızla destek bekliyoruz.
   Sadece Kur’an diyen ve “Kur’an’a bakarım İslamı o şekilde yaşarım” diyerek sünneti inkar edenlere cevap olacak, aklı karışanlara yol gösterici bir video olacaktır inşaAllah. Video linkini de video ile birlikte vereceğiz ki, Facebook, Twitter gibi sitelerde bol bol paylaşın.
Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=PEuEKDy1nHs
Video:

YAZILI METİN
   Sadece Kur’an yeter mi?
Kişi sadece Kur’an’a bakarak İslam’ı yaşayabilir mi?
Din Kur’an’dan mı ibarettir
Sadece Kur’ana bakarak İslam yaşanabilir mi?
İŞTE GERÇEKLER
   Bir kimse Kur’an’ı Kerimden ayetlerin ne bildirdiğini ve nasıl bir sorumluluk yüklediğini anlayabilmesi için şu yetkilere sahip olması gerekir. Şayet bu yetkilere sahip değilse, bu yetkilerin verildiği kişiye müracaat etmek zorundadır.
   Bu yetkilerin kime verildiğini de bize Kur’an bildirmektedir.
   Peki, o yetkiler nelerdir?
KUR’AN’I AÇIKLAMA YETKİSİ
   Şayet Kur’an-ı Kerimi tek başınıza anlamak ve ayetlerin ne kasdettiğini bilmek isterseniz açıklama yetkisinin size verilmiş olması gerekir. Bakalım bu yetki kime verilmiş:
   “İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı indirdik.” (Nahl 44)
   Görüldüğü gibi Kur’an’ı açıklama yetkisi Kur’an’ın vahyedildiği Peygamberimize verilmiştir.
HÜKÜM VERME YETKİSİ
   Kur’an’daki hangi emirlerin sizin üzerine nasıl bir sorumluluk yüklediğini bilmeniz için hüküm koyma, helal ve haram belirleme yetkinizin olması lazım.
Bakalım bu yetki kime verilmiş:
   “Aralarında hüküm vermesi için Allah’a ve Resulüne davet edildiklerinde, mü’minlerin sözü ancak ‘işittik ve itaat ettik’ demeleridir. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir.” (Nur 51)
   Ayeti Kerimede “sadece Kur’anın hükmüne” değil Resulüllah’ın hükmünede “işittik ve itaat ettik” denmesi isteniyor. Sadece Kur’an diyenler bu ayeti kerimeyi de hiçe saymaktadırlar.
 “Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.” (Ahzab 36)
   Bu ayette de “Resulüllah’ın verdiği hükme” razı olunması ve başka bir yol aranmaması emredilmiş dolayısıyla bir konuda Resulüllah’ın hükmü varken kişinin kendi kafasından hüküm uyduramayacağı ifade edilmiştir. Sadece Kur’an diyerek Resul’ün hükmünü terkedenler ayette de belirtildiği üzere apaçık bir sapıklığa düşmüş olurlar.
HARAM KOYMA YETKİSİ
 “Resul size neyi verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının, Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın azabı çetindir.” (Haşr 7)
   Yine görüldüğü üzere hüküm verme, helal ve haram belirlemeye yetkisi Peygamberimize verilmiştir.
Bununla beraber Kur’an’da hiçbir şekilde kişinin kendi kafasına göre İslamı yaşayabileceği belirtilmemiş tam aksine bu yetkilerin kendisine verilmiş olan Peygambere itaat edilmesi emredilmiştir:
“De ki: “Allah’a ve Resulüne itaat edin.” Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah, kâfirleri sevmez. (Al-i imran/32)
“Allah’a ve Resulüne itaat edin, ki merhamet olunasınız.” (Al-i İmran/132)
“Bunlar, Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse, onu altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.” (Nisa/13)
 “Kim, Allah’a ve Resulüne isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa onu da içinde ebedi kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azab vardır.” (Nisa/14)
“Ey iman edenler, Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin. Siz de işitiyorken, ondan yüz çevirmeyin.” (Enfal/20)
“Kim Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederse ve Allah’tan korkup O’ndan sakınırsa, işte ‘kurtuluşa ve mutluluğa’ erenler bunlardır.” (Nur/52)
   Allah, Resulüllah’ı devre dışı bırakıp kendi kafasına göre din yaşamaya çalışanları uyarmış ve amellerinin kabul olmayacağını bildirmiştir:
“Ey iman edenler, Allah’a itaat edin, Resûl’e itaat edin ve kendi amellerinizi geçersiz kılmayın.” (Muhammed/33)
   Dolayısıyla “ben sadece Kur’an’a bakarım, ona göre dinimi yaşarım” diyenleri Kur’an yalanlamakta ve bu hallerinin itaat değil isyan olduğunu beyan etmektedir.
RESULE İTAAT ALLAHA İTAATTİR
“Kim Resûl’e itaat ederse, gerçekte Allah’a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, Biz seni onların üzerine koruyucu göndermedik. (Nisa/80)
“Aralarında hükmetmesi için, Allah’a ve elçisine çağrıldıkları zaman mü’min olanların sözü: “İşittik ve itaat ettik” demeleridir. İşte felaha kavuşanlar bunlardır. (Nur/51)
   Bu sapıklık propagandasının amacı Müslümanları neye inancakları ve nasıl yaşayacakları hususunda boşluğa düşürmek ve nihayetinde dinlerini yaşayamaz bir hale sokmak, misyonerlere kolay lokma yapmak ve cehenneme odun haline getirmektir.
   Dinini yaşamak isteyen bir Müslüman Allah’a Yani Kur’an’a, Resule yani sünnete itaat etmek zorundadır. İslami ilimlerde zirve olmuş Müctehid imamlarımız da bizlere nasıl yaşamamız gerektiğini bu iki ana yoldan sundukları deliller ışığında göstermiştir. Bizlere düşen onların gösterdiği yoldan gitmektir.
www.ihvanlar.net