Mustafa İslamoğlu tefsir yazıyor

   Size daha önce neden bazı şeylerin inkar edildiğinin sebebini ve “uydurulan din” tabirinin Müslümanlara neden yapıştırılmak istediğini anlatmıştık. Kısaca tekrar izah edelim:
   Peygamberimiz’den ve ashabından bize intikal eden dine uydurulan din diyerek “kendi uydurduklarını” din diye bize yutturmaya çalışıyorlar.
   Peygamber bile Kur’an’ı tefsir edemez, onun görevi sadece (haşa) postacı gibi mesajı getirmektir dediler. Müfessirleri karaladılar. Bunun sebebi de alanı boşaltarak kendilerine geniş bir saha oluşturmaktı. Hocalara muhtaç değilsiniz deyip aslında kendilerine muhtaç hale getiriyorlardı.
   Şöyle ki, Müslümanları gerçek alimlerden koparıp kendine bağımlı hale getiriyorsun ve onlara senin istediğin İSLAM ŞEKLİNİ dayatıyorsun.
NE OLDU DA TEFSİR YAZDIN!
   Hani Peygamber bile Kur’an’ı tefsir edemezdi? Hani müfessirler uydurukçuydu? Hani herkes Kur’an’ı açarak ne anlatıldığını anlardı?
   Sen niye tefsir yazmaya kalkıştın?
   Biz söyleyelim:
   Çünkü ne olursa olsun Kur’an sizi yalanlamaktadır ve ayetler sizin yüzünüze bir tokat gibi patlamaktadır.
   Siz de işinize gelmeyen ayetleri işinize geldiği gibi tevil edip sözde açıklayacak ve “aslında” ne denmek istediğini sözde izah edeceksiniz.
    Böylelikle size tabi olanların sizi yalanlayan ayetleri merak ettiğinde “sizin kaynağınıza” başvurup kalpleri mutmain olacak.
   Ve elbette en önemlisi Allah’ın ayetlerini kendi istediğiniz doğrultusunda eğip bükecek, insanlara vermek istediğiniz şekilde sunacaksınız.
   Ne etkili bir yol değil mi?
   Kur’an’ı kimse tefsir edemez ama sen pek ala tefsir edersin. Bu güne kadar gelen alimler “din uydurdular” sen doğrusunu anlatıyorsun. Peygamberimizin, sahabelerin ve İslam alimlerinin bile dinde söz söyleme hakkı yoktur ama senin vardır değil mi?
UYANIN ARTIK KARDEŞLER
   Mustafa İslamoğlu’na tabi olanlar, kendilerine verilen telkinler sayesinde hocalarına yapılan eleştirileri “nefsani” eleştiriler olarak kabul ediyor ve karalama kampanyası olarak telakki ediyor. 
   Verilen ilmi cevaplara ve delillere tahammül gösterip okuma zahmetine bile girmiyorlar. “şeyhleri günahsız görüyorsunuz” gibi saçma ithamları bize yöneltirken kendileri hocalarını hatasız görüp savunuyorlar.
   Kardeşler!
   Uyanın, bizim Mustafa İslamoğlu’nun şahsıyla bir problemimiz yok. Söylediği şeylerde yanlışlar, sorunlar olduğunu ve kendisine tabi olanları uçuruma sürüklediğini deliller ile ortaya koyuyor ilim sahibi insanlar.
   Yapılan eleştirilere de bir kulak verseniz ne olur?
   Bakın biz tasavvuf konusunda yapılan eleştirilere kulak veriyoruz ve ilmi delillerle cevap veriyoruz.
   Demek ki, kulak tıkamakla olmuyor bu işler.
   Allah rızası için bir bakın bu hocalar ne diyor? Neden eleştiriyor? Hangi konularda nasıl cevap veriyorlar? bir dinleyin.
   Kur’an her konuda Resul’e itaate çağırırken bu hoca nasıl olur da Resul’e itaate çağırmaz? Kur’an sizi Resul’un haram kıldığını haram saymaya, verdiği hükme razı olmaya çağırıyor da bu hoca neden çağırmıyor?
   Hadi buyrun burdan cevap verin…
BİR ÖRNEK
 Kendi sayfasında kendi tefsirinden “bir tutam” sunmuş bize. Ve bizi nasıl da haklı çıkarmış. Ayetlerin manasını kendi istediği doğrultuda nasıl da eğip bükmüş. Kullandığı haşa “Allah’ın kartviziti” gibi tabirlere de dikkat:
   1-Övgülerin hepsinin Allah’a ait olduğunu ve bu sorunun çözüldüğünü söylüyor. Ama sayfasında kendisini eleştirenlerin yorumlarını silip engellerken nedense övgü dizip yere göğe sığdıramayanlara dokunmuyor.
   2- Allah’ın isim ve sıfatları için kartvizit benzetmesi yapması, idolü olan üstadım dediği ve “Allah’ı bir puta” benzeten Ali Şeriati’yi hatırlattı.
   3- Kur’an-ı Kerimde geçen şefaat kavramının kimler için nasıl kullanıldığını bilmediğini ve Kur’an bütünlüğünden habersiz olduğunu da bir kez daha görmüş oluyoruz. Allahu Teala “kafirler” için şefaati reddederken kendisinin izin verdiklerinin şefaat edeceğini beyan etmiştir.
   Şefaat deliller için tıklayın
   İşte size daha en baştan örnek. Bakın nasıl da kendi ideolojisine temel oluşturmaya çalışıyor. Varın gerisini siz düşünün, ne çamlar devirecek siz anlayın…
www.ihvanlar.net