Efendi Hazretleri’nin bazı özellikleri

1-Kamil-i Mükemmil (olgun ve olgunlaştırıcı, tamamlamış ve tamamlayan) bir mürşid dir.
2-Resulullah Efendimiz’e ittibası tamdır.
3-Devam ettiği amelini hiç bırakmaz.
4-Politikaya iğnenin ucu kadar itibar etmez ve siyaset hakkında şöyle buyurur:”Hocaların vazifesi vardır.Siyasetle de uğraşanlar var.Mevla onları doğru yol üzere muvaffak etsin.”
5-Keramete zerre kadar değer vermez.
6-En çok üzerinde durduğu şey Kuran Kurslar’ının çoğalmasıdır.
7-İlme, talebelere, okuyup okutmaya, emri bil marufa çok önem verir.
9-Mektubat ve Risale-i Kudsiyye’nin okunmasına çokça önem verir ve tavsiye eder.
12-Ruhsat ile değil, azimet ile amel eder.
13-Dünya ve ahiret işi çatıştığında O, ahireti seçer.
14-”İstikamet, kerametten evladır” prensibince; kerametin değil, iman amel şeriat ve sünnette devamlılığın önemli olduğunu vurgular.
14-Gittiği yerde bulunan meşayıh-ı kiramın kabirlerini ziyaret eder.
15-Nafile ibadetlere çok önem verir ve verilmesini ister.
www.ismailaga.info