Etiket: Şia nedir

Dünyayı fetheden Sunniler, Engel olan fitneciler şiiler

…Ve tarihî gerçekler asla unutulmamalı…■ Şam, İran ve Irak’ı kim fethetti?…-Ömer bin Hattab [Sünni]■ Pakistan, Hindistan ve iki nehir ardındaki ülkeyi kim fethetti?…-Muhammed bin Kasım [Sünni]■ Kim Kuzey Afrika’yı fethetti?…-Kutaybe bin Muslim [Sünni]■ Endülüs’ü kim fethetti?…-Tarık bin Ziyad ve Musa bin Nasır [Sünni]■ İstanbul’u kim fethetti?-Fatih Sultan Mehmet [Sünni]■ Sicilya’yı kim fethetti?…-Esed bin Furat [Sünni]■ […]

İmam Şa'bi'nin Şia Hakkında Söyledikleri

Hicri 110 yılında vefat eden İmam Şaʹbi, Şiaʹyı Yahudiler ve Hıristiyanlarla; onların, peygamberlerinin arkadaşları hakkındaki hükümleriyle, peygamberlerin arkadaşlarının konumlarını kabul etmeleri ve bundan etkilenmeleri ile kıyaslarken ne güzel söylemiştir. Onun şöyle dediği rivayet edilir: ʺYahudilere soruldu: Sizin dininizin en hayırlı insanları kimler? Onlar da, Musaʹnın arkadaşları, dediler. Hıristiyanlara soruldu: Sizin dininizin en hayırlı insanları kimler? […]

Caferilik şianın Türkiye temsilciliğidir

   Türkiye Caferi alimler birliği ve bu birliğin başı varmış. Nerede bu alimler çıksınlar meydana. Olmayan alimlerin birliğinin başkanı bir paylaşım yapmış. Bu paylaşımıyla Caferiliğin Şianın Türkiye temsilciği olduğunu ispat eden Hasan Karabulut EHLİ SÜNNETİ KIŞKIRTMA derdinde provokasyon peşinde. SUNNİ ALEVİ ÇATIŞMASINI KÖRÜKLEMEK    Türkiye kahir çoğunluğu Ehli Sünnet bir memleket. Öyle olduğu halde burada Şia […]

Şii bir aktivistten itiraflar: Biz utanmaz bir milletiz

   Bir takipçimizden gelen yazıdır… Sadr yanlısı Irak’lı bir şiî aktivist kısa bir makale yazar ve yazdığı gerçekler deprem etkisi oluşturur. BİZ UTANMAZ BİR MİLLETİZ حقائق تاريخية يجب أن لا تنسى..!!! Unutulmaması gereken tarihî gerçekler * من الذي فتح الشام والعراق وفارس؟ عمر بن الخطاب (سني) Şam, Irak ve Fars diyarını kim fethetti? Hz. Ömer. […]

Şiilerin kabir ziyaretindeki ifratları

  Bildiğiniz gibi bu gün müsteşrikler iki fırkayı İslam’ın iki ana kolu gibi lanse etme çabasındalar. Birisi Şia diğeri Selefilik.    Bu iki fırkanın bir ifrata diğeri ise tefrite kaçarak birbirlerini beslerler.    Mesela Vehhabi Selefistlerin “kabir ziyareti düşmanlığı”nı Şia’nın kabir ziyaretindeki “ifratı” besler.    Şia, kabir ve türbe ziyaretini “Allah’ı arşta ziyaret” gibi tabirler […]

Ehli beyt'ten Muhammed Bakır'ın Hz. Ebubekir, Ömer ve Osman hassasiyeti

   Muhammed Bakır Şianın da kabul ettiği hatta masum kabul ettiği oniki imamdan biridir. O, Al-i beyt’ten olduğu halde Raşid Halifelerden olan Hazreti Ebubekir, hazreti Ömer, Hazreti Osman (Radıyallahu anhum) hakkında asla kötü bir söz sarfetmemiştir.     Rivayet olunduğuna göre, ırak ahalisinden bazıları onun yanında bu raşid halifeleri kötülükle anmışlar, onlara dil uzatmışlar. Muhammed bakır […]

Ne Sünnîyim ne de Şiî… Sadece Müslümanım sözünün tahlili

Müslümanların birliği’, ‘ümmetin vahdeti’ gibi nazarî gücünden ziyâde retorik ve sloganik tarafı daha ağır basan lafları pek sık duyuyoruz! Vahim bir ilmî yanlışa işâret etmek, inanca dair ciddî bir sapmaya parmak basmak söz konusu olduğunda, fitne çıkaran, ümmetin birliğine zarar veren her nedense bu yanlışa işâret eden, itikadî bir sapmaya karşı ümmeti îkaz eden taraf […]

Selefi ve Şiilerin rivayet çarpıtmaları

   Şiiler ve Selefiler rivayetleri nasıl çarpıtıyor? Ebubekir Sifil Hoca iki örnekle konuyu özetliyor Selefi ve şiirlerin rivayet çarpıtmaları paylaşan: ihvanlarnet

Şia'nın Kur'anla hesaplaşması

ŞİA’NIN KUR’AN’LA HESAPLAŞMASI Yemen Yahudisi İbn Sebe’nin kurduğu Şia, Kur’an tasavvuru dahil daha pek çok mevzuda Ümmet’ten farklı düşünür. Kur’an-ı Kerime ta’n eder. Nitekim Şiiler, her dönemde Kur’an-ı Hakim’in tahrif edildiği iddiasıyla kitaplar yazmıştır. فَصْلُ الْخِطَابِ فِي إثْبَاتِ تَحْرِيفِ كِتَابِ رَبِّ الْأَرْبَابِ Adlı kitabın müellifi Ayetullah Mirza Hüseyin Nurî et-Tabersî (v.1320) de açıkça Kur’an-ı Kerim’in […]

Şia, Kur'an'ı nasıl tahrif ediyor

   Bildiğiniz gibi ülkemizde mealcilik adı altında çıkarılan fitneciler ve Peygamberimizi saf dışı bırakarak Kur’an-ı Kerimi kendi heva ve heveslerine göre tefsir edenler mevcut. Ancak şia bunu yıllar önce zaten yapıyordu. İşte Şia tehlikesine bir örnek daha.    Şiiler için Kur’an’dan sonra en sağlam kaynak olarak görülen “el-Kafî”nin bir sahifesi. Bu sahifede beş ayet gösterilmekte […]

Şia Nedir ve batıl görüşleri nelerdir?

Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneğinden Ömer Faruk Korkmak Hocaefendi’nin şia hakkındaki bilgilendirici çalışması.    “Şia” kelimesi lügavi anlamı bakımından ele alınacak olursa “bir kimsenin yardımcıları, ve ona tabi olanlar” şeklinde manalandırılmaktadır. Aynı fırkanın bir diğer ismi olarak bilinen “Rafidi” yahud “Ravafıda” kelimesi ise kökü bakımından “terk etme” manasındaki “Rafd” kökünden gelmesi hasebiyle “Terk edenler” “ayrılanlar” […]

Şia imamları şii halkı nasıl aldatıyor

   Şia imamları Kerbela’yı anlatıyor. Hepsi ya ezberden ya da kağıttan aynı şeyi söylüyor ve aynı yerde coşup atlıyor, zıplıyor… [youtube http://www.youtube.com/watch?v=3JeTyD0IhhU]

Şia, Ehli Sünnete nasıl bakıyor

   Bu gün birileri tarafından “Ehli Beyt” mezhebi diyerek propagandası yapılan ve içimize sokulmak istenen Şiîlik yüzyıllardır İslam coğrafyasına fitneden başka bir şey vermemiştir.  Şia’nın “Ehli Sünnet” hakkındaki tutumu ise çok enteresan. “Hakk Dinin Batıl Yorumlarına Cevaplar” adlı eserde Şia’nın okuyanları hayrete sevkeden sapık inancı bakın nasıl deşifre ediliyor:      Kitap adı: Kitabu’t-Tahareh, Yazar: Humeyni… […]

Uydurulmuş İslam sözüne dikkat

   Hani hep misal veririz ya; Bir papaz kalksa ve İslam’ı tenkit etse, yüz tane de delil uydursa “biz dinimizi papazdan mı öğreneceğiz” deriz ve yüzüne tükürür geçeriz.    Ancak aynı papazın söyleyeceklerini ağzı iyi laf yapan, İslamdan bahseden “hoca” sıfatlı birisi söylediği zaman maalesef itibar ediliyor…    Öyle ki adam inkar ediyor, hakaret ediyor, […]

Milli Eğitimin Caferilik hezeyanı tepki topluyor

   Sizlerin de desteği ile sitemizde yaptığımız Deşifre ve Reddiye çalışmaları çok ses getiriyor. Bunlardan bir tanesi de Milli Eğitimin Şia’ya Caferilik örtüsü geçirerek hak mezhepmiş gibi sunmasıydı. BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ    İhvanlar.net Sitemizin haberi gündem oldu. Bazı duyarlı haber siteleri yazıyı gündeme getirdi. Cübbeli Hocamız Bursa ve Mescit vaazlarında bu konuya özel yer ayırdı. Muhammed […]

Humeynî Ve İran Şiilerinin sapık inançları

Yaşayan tarih Üstad Kadir Mısıroğlu Humeynî ve Bugünkü İran Hakkında Kısa ve Umûmî Değerlendirme yapıyor:    Hiç şüphesiz, Humeynî Hareketi’nin ve bugünkü İran idarecilerinin icraatlarında takdir edilecek cihetler vardır. Bunlar, tesettüre riâyet olunmasını sağlamaları, İslâm’ın haram kıldığı davranışları fiilen ve kanunen yasaklamaları gibi şeylerdir. Ancak onların yanlışları yanında, bunlar devede kulak kalmaktadır. Bu yanlışları şöyle […]

Ayetullah Nedir

Ayetullah; Allah’ın ayeti, işareti, alâmeti.    Ayetullah deyince ilk olarak akla İran ve dini liderleri gelir.    Şiî mezhebinde Âyetullah, müctehid anlamında kullanılmaktadır. Şiîliğin kollarından biri olan ve günümüzde Şiîlik denince ilk akla gelen İmamîyye fırkasının iman esaslarından biri de imamlara imandır. İnançlarına göre onikinci imam olan Muhammed el-Mehdî, babası Hasan el-Askerî’nin ölümünden (m. 873) […]

40 Maddede Şia’nın sapık inanç sistemi

40 Madde de Şia Akidesinin Batıl Olduğunun İsbatı 1. Şiiler kuranı kerimin tahrif olduğuna inanırlar..ve kuranı doğru olarak bilenlerin sadece 12 imam olduğunu iddia ederler (şianın inanç esasları) 2. Şiiler imamlarının masum olduğuna inanırlar. (el munteka) 3. Şiiler ruyeti inkar ederler.(el hutut-ul arıza li’ş şiati-l-isney aşeriyye) 4. kendileri senedi ve isbatı olmayan onbinlerce şii kaynaklı […]

Şia’ya Ehl-i Beyt diyen AHMAKLARA cevap

Sahabelere her türlü hakareti yapan Şia’yı ehli beyt olarak sunan ve “Ehli Beyt Mezhebi” diye birşey uyduranlara cevap mahiyetinde güzel bir hutbe… [youtube http://www.youtube.com/watch?v=4lIBw-LJh2A?rel=0&w=420&h=315]

ŞİA NEDİR? – Rafizi – İsmailiyye – Caferiyye – İmamıyye

   Şia’nın fikirsel yapısını sizlere kısa ve öz bir şekilde açıklamaya çalışalım:    Şia: Hazreti Ali Radıyallahu anh tarafını tutup, hilafetin onun ve zürriyetinin hakkı olduğuna, kıyamete kadar  bu hakkın onlardan çıkmayacağına inananlardır. İnanç yönünden Ehli Sünnet ve’l-Cemaatten ayrı olduğu gibi amel yönünden de ayrıdır. Bu fırka hazreti Ali’ye karşı aşırı sevgi duyduğundan dolayı, onun […]

İran Şeriatının Milli Kadın Futbol Takımı!

   Bildiğiniz gibi İran’da sözde şeriat var. Devlet, İslam şeriatı ile yönetiliyor…    Yani aslında dünya bunu böyle ilan ediyor. Gerçekte ise İran, Şia şeriatı ile yönetiliyor.    İslam’da muta nikahı olmadığı halde İran’da muta nikahı yasaldır ve fiyat listesini size daha önce yayınlamıştık. Bu nedenle Türkiye’deki fuhuş evi ne ise İran’daki muta evleri de […]

Hazreti Ali’yi üstün görüp diğer sahabelere hakaret edenlere REDDİYE

   Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman (Radıyallahu anhum) gibi sahabelere hakaret eden ŞİA gibi bazı fırkalara, bin yılın müceddidi İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat adlı eserinin 80. mektubunda reddiye yapıyor. Sizin için sadeleştirme yaptık. Bu mektubu imkanınız varsa ezberleyin ki, sapıklara kolayca reddiye yapabilesiniz. İşte o reddiye…    Hak teâlâ, Muhammed Mustafânın nûrlu caddesinde […]

Hazreti Aişe’ye iftira kitabı yazan Şii sapık – Şia Belası

   Bizler Şia’ya reddiye yaptığımız zaman bazı kesimler rahatsız oluyorlar. Bu kesimler nedense Şia’nın, başta müminlerin annesi Hazreti Aişe (Radıyallahu anha) olmak üzere Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman (Radıyallahu anhum) Efendilerimize iftira atmasına, çirkin ifadeler kullanmasına, hakaret etmesine sessiz kalıyorlar. Sessiz kalmaları ve savunmaları onlarla aynı düşünceyi paylaştıklarını gösterir. HAZRETİ AİŞE ANNEMİZE ÇİRKİN […]