Etiket: Nüzülü İsa

İsa (as) İnişi Ayet ve Hadislerden Delilleri – Nüzûl-i Îsa

‘Îsâ ‘Aleyhi’s-Selâm’ın kıyâmet alâmetlerinden birinin tahakkuku olarak[1] yeryüzüne ineceği birçok Kur’an âyetinin beyânı ve hadîs-i şerîflerin sarîh ifâdeleriyle sâbit bir hakîkattir. Hiçbir âlim bunun aksini savunmamıştır. Zîra konu hakkındaki âyetlerin ifâdeleri ve rivâyetlerin tevâtür seviyesindeki kesinliği hakkı teslim etme niyetinde olan herkesin kabulleneceği netliktedir. Buna binâen İslam ulemâsı, kıyâmete yakın ‘Îsâ ‘Aleyhi’s-Selâm’ın Şerî’at-i Muhammediyye’ye tâbî […]

İsa Aleyhisselam'ın inişi hakkında detaylı bilgi

   Ali Kara Hocamız bid’atçıların inkar ettiği bu konuyu ilmi deliller ışığında, İmam Suyuti’nin eserinden aktarıyor. Bu konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler sonuna kadar izlerler ise bir çok soruya cevap bulacaklar, mutmain olacaklardır.    

Mustafa İslamoğlu Abdülaziz Bayındır’a sahip çıktı

   Derviş dervişi tekkede, hacı hacıyı Mekke’de bulurmuş.. Delalet ehlinin birbirini bulması da zor değil. Birbirlerine sahip çıkmaları da aslında şaşırılacak bir husus değil.    Bir çok konuda ehli sünnete muhalif olan Mustafa İslamoğlu da “Allah geleceği bilmez” diyen Abdülaziz Bayındır’a sahip çıkıyor. Hatta kendi kanalı Hilal Tv’de program bile yaptırıyor. Ne diyelim Allah (Celle […]

Mustafa İslamoğlu İsa A.s Nuzulünü inkar ediyor

Daha önce sizlere Mustafa İslamoğlu’nun iddialarına cevap vermiş ve bu konuyu izah etmiştik… BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ… BU CEVABIN VİDEO FORMATI [youtube http://www.youtube.com/watch?v=ZPgfGnb1ySs?rel=0]

Al-i İmran 55 ve Maide 117 ayetleri ve İsa a.s’ın Nüzulü

   Kur’an-ı Kerimde çelişki olmadığını her zaman ve zeminde söylüyoruz. Çelişki Kur’an-ı anladıklarını zanneden, kendi anladıklarını Kur’an’ın meali zanneden insanlardan kaynaklanıyor.    Ehli Sünnetin üzerinde titizlikle durduğu İsa (Alehisselam)ın ölmediği ve nüzulü meselesi bu konuda bir örnektir.    Mesela Al-i İmran 55 ve Al-i İmran 117. ayeti kerimelerinde “müteveffike” kelimesi vardır. Bu kelimenin manaları arasında “seni […]