Etiket: İbni Kayyım El-Cevziyye

İbni Kayyım El-Cevziyye kimdir? Kitapları okunur mu?

   Şam’da İbn-i Teymiyye’nin yetiştirdiği din adamlarından. İsmi Muhammed b. Ebi Bekr olup, künyesi Ebu Abdullah, lakabı ise Şemseddin’dir. Şam’da Cevziyye medresesi Kayyımın oğlu olduğu için İbn-i Kayyım-i Cevziyye diye şöhret bulmuştur. 1292 (H. 691)’de Şam’da doğmuştur. 1350 (H. 751) de orada vefat etti. Kasiyun dağının eteğine defnedildi.    Küçüklükten itibaren ilim tahsiline bşlayan ibn-i […]