Etiket: Diğer Fitneciler

Ahmed Hulusi'nin kitapları okunur mu?

   Biz yıllar önce bu adamın kitaplarını bir kaç örnekle deşifre etmiştik. BURADAN BAKABİLİRSİNİZ    Ebubekir Sifil Hocaefendi’ye de soruldu. Bakın nasıl cevap verdi: Ahmed Hulusi kitapları okunur mu? paylaşan: ihvanlarnet

Şevkanî Kimdir?

Önce özet bilgi mahiyetinde bir iktibas yapalım: Kâdî Muhammed bin Alî Şevkânî, 1173 (m. 1759) de San’a şehrinin Şevkân kasabasında tevellüd, 1250 (m. 1834) de San’ada vefât etdi. San’ada kâdî idi. Babasından ve başkalarından (Ezhâr-ül-fıdda) ve (Bahr-ül-zehhâr) şî’î kitâblarının şerhlerini senelerce okuyarak, şî’î mezhebinde yetişdirildiği, (Feth-ul-kadîr) tefsîri Mısrda basılırken eklenen önsözde yazılıdır. Şî’îlerin Zeydî fırkasından […]

Açık kadınların karşısına geçen Hocalara dikkat!

Değerli Müslümanlar, hepinizin malumu olduğu üzere Tv kanallarında bazı programlar yapılmataktadır. İslam’ın “öteki” leştirildiği, “gündem” in ihtilafa çekilmek istendiği programlarda nedense hep başı açık, gayri ahlaki giyinen, karşısına aldığı “hoca” vasıflı adamların önünde “rahat” tavırlarıyla dikkat çeken sunucular “dinden” konuşuyorlar.    Sanki çok meraklıymış gibi soru sorup, yorum yapıyorlar.    Dikkatimizi çeken husus şu oldu, bu […]

Hayri Kırbaşoğlu’nun “Hz. İsa’yı Gökten İndiren Hadislerin Tenkidi” Başlıklı Makalesine Reddiye

Kur’an’a tarihselci zaviyeden bakan modernist müslümanlar bu gün geldikleri nokta itibariyle ameli hükümlerin yanı sıra itikadi meselelerin arka planında da tarihi motifler aramaktadırlar. Zihinlere nakşedilmeye çalışılan İslam, “buhar gibi yerden göğe yükselen, sonrada yağmur olarak geri dönen” dinin adıdır. Tarihselci anlayış, İslam medeniyetini var eden değerlerin yekununa bu bakış açısını hakim kılma arzusundadır. Bu çerçevede Kur’an’ın […]

Edip Yüksel'in nakavt olduğu an

   Hadis inkarcısı “Pegamberin söylediği nerden belli, söylese de ne olur” diyen ve merhum babası tarafından mürted olduğu ilan edilen Edip Yüksel’in nakavt olduğu an… Zorda kalınca “seninle bunu tartışmayacağım” deyip kaçıyor.

Yasin Gündoğdu buna ne diyecek?

   Yasin Gündoğdu’nun paylaşımlarını daha önce sizlere aktarmıştık. Meşhur olduktan sonra kendisinin talebi üzerine “ehli sünnet hocaları takip etmesi” tavsiyesiyle o sayfayı kaldırmıştık.    Yeni çekilen bir video var. Videoda Yasin Gündoğdu ile telefon görüşmesi yapılıyor. O da hakkındaki iddiaların yersiz olduğunu, bazı şeyleri yanlışlığını göstermek için paylaştığını ve kendisi hakkındaki yanlışlıkların da ihvanlar.net sayesinde yayıldığını […]

Ömer Özsoy hezeyanları

Lütfen İslâm inanç ölçülerine vurarak okuyunuz. “İslam anlayışında tartışmasız tek kutsal, ulûhiyettir. Ancak Kur’an’ın Allah kelamı mı, yoksa Allah kelamının yansıması mı olduğu son derece tartışmalı olduğundan, Kur’an’ı kutsal kitap olarak nitelendirmek daima sorunludur.” (…) “…Kur’an ne güncel kavramlarla konuşmakta ne de güncel sorunları irdelemekte. Bu nedenle Kur’an’ın vahyi ile güncel dış dünya arasında birebir […]

Kanal 24'ün hocası Mustafa Öztürk'e tevessül cevabı

   İhsan Şenocak Hocaefendi daha önce Kanal 24’ün hocası olup inananların zihnini bulandırmaya çalışan Prof. etiketli Mustafa Öztürk’ü deşifre etmişti. BURADAN BAKABİLİRSİNİZ    Açık kadınların karşısında dinden ahkam kesen bu kişi daha önce sizlere aktardığımız Vehhabilerin zırvalarını tekrar etmekten başka bir şey yapmıyor. Puta tapan müşrikler hakkında inen ayetleri Müslümanlar hakkında yorumluyor. İçerisinde cevabı da […]

Nurettin Yıldız Mevdudi tefsiri okuyun diyor

   Biz aslında böyle meseleleri gündeme getirerek bir polemik konusu yapmak istemiyoruz. Ancak bazı kardeşlerimiz soruyorlar: “Nureddin Yıldız dinlenir mi?”    Dinlenmez desek haksızlık etmiş oluruz, dinlenir desek bazı problemler var.    Mesela kendisine sorulan sorularda yönlendirmeler yapıyor. Ehli Sünnet çizgisinden sapmış, ilmi olmadığı halde bir eser(!) koymuş kişilere de yönlendirdiğini görüyoruz.    Bakın kendisine […]

İslam ile alay eden adama "İslamcı yazar" demek

   Bu ülkede ne haniler “kahraman” olarak tanıtılmadı ki! Ne münafıklar “hoca” sıfatıyla ahkam kesmedi ki!    Burası Türkiye çünkü…    Türkiye bambaşka bir ülke arkadaşlar. Üzerinde onlarca plan kurulan bir ve belki de tek ülke.  İSLAMCI YAZAR SAÇMALIĞI    İşte bu ülkede yıllardır İslam’ı yıkmak için yani Müslümanları inançta şüpheye sürüklemek, “acabalar” ile bocalatmak […]

İslam'da çıkan ilk fitne ve çağdaşları

   Üstad kadir Mısıroğlu, İslam’da çıkan ilk fitneyi anlatıyor. Önce okuyalım sonra ders çıkaralım:    İslam Tarihinde ilk fitne –adeta neşv ü nema (gelime) sansı olan bir tohum gibi- “Asr-ı Saadet”te ortaya çıkmıştır. Malûm olduğu üzere, Hazreti Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kendisine vahiy yoluyla gelen ayet-i kerimeleri anında bir kısım insanlara söyleyip yazdırıyordu ki, […]

Suat Yıldırım'ın Tevrat atıflı Kur'an Meali

   Kur’an-ı Kerim son ilahi kitap olmasının yanında hiçbir değişikliğe maruz kalmamış ve tek harfi dahi değiştirilememiştir. Şuan piyasada bulunan Tevrat ve İnciller ise tahrif edilmiş, değiştirilmiş ve Hak kelamı olmaktan çok uzak kalmıştır. Bu sebeple şuandaki hiçbir İncil veya Tevrat, İslami bir mesele için kaynak teşkil edemez. Yani biz hiçbir meselenin izahı için şuan […]

Baraktar Bayraklı'nın Kaderi inkarı ve hayızlı oruç delaleti

   7 yıl uğraşıp hurafe dolu bir tefsir yazan Bayraktar Bayraklı‘nın Mustafa İslamoğlu ve Abdülaziz Bayındır gibi kader inkarcısı olduğu ortaya çıktı. Kendisine sorulan soruya Abdülaziz bayındır gibi cevap veren Bayraklı, kader yoktur diyor… [youtube http://www.youtube.com/watch?v=9Nk_9qw0uJI?rel=0]    Kainatın hidayet güneşi Hazreti Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kaderi inkar edenler hakkında buyuruyor ki:     “Her […]

yaşar nuri öztürk İMAM-I GAZALİ'YE hakaret etti

Bütün kanallardan ihraç edilen Yaşar Nuri Öztürk sonunda yerini buldu. Din düşmanı Halk Tv’den saçmalamaya devam eden Yaşar Nuri, İmam-ı Gazali Hazretlerine dil uzattı. [youtube http://www.youtube.com/watch?v=NZlma-DIu5o?rel=0]   HUCCETU’L İSLAM GAZALİ    İmam-ı Gazali’nin “aklı öldürdüğünü” söylüyor. Evet, O felsefecilerle kendi metodları ile mücadele etmiş ve onların akılsızlıklarını yerle bir etmiştir. Aklın düşmanıdır, Kur’an ve sünnete uymayan […]

Üç aylar ve Receb ayı inkarcısı fitnecilere cevap

İslam alemi; Ümmet-i Muhammed’in içerisinde Müslümanların zihinlerini bulandırma gayreti içinde olan zatlar İslam aleminin manevi değeri olan ne varsa inkar etme yoluna gidiyor. İşte onlardan ikisi.. Abdullah Yolcu adındaki şahıs ve Abdülaziz Bayındır. Birisi Üç aylar yok derken, diğeri daha insaflı(!) Receb ayının fazileti yok diyor…

Yusuf el-Kardavi'nin ilginç resimleri

   Mezhepsiz Yusuf el-Kardavi’yi deşifre etmiştik. BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ.    NATO Müftüsü olarak ünlenen Vahhabilere yakın bir zihniyete sahip olduğu gün yüzüne çıkan Yusuf el Kardavi’nin çelişkili bir çok konuşması bulunmaktadır. Kendisi defalarca Batılı ülkelere ve Siyonist rejime muhalif olduğunu söylemiş ve Yahudiler karşısında sert bir tavır takınmıştır. Yahudilerin tamamının katledilmesi, Yahudi gebe kadınların öldürülmesi ve […]

Yusuf El-Kardavi Kimdir Mezhepsiz midir?

Değerli Hocaefendilerin, Yusuf el-Kardavi ve Çağdaş Meselelere Fetvalar kitabını konu aldığı aşağıdaki yazılar, bu şahıs hakkında sizi aydınlatacaktır… Nasıl bir delalet ehli olduğu görülecektir… YÛSUF EL-KARADAVÎ’NİN ÇAĞDAŞ FETVÂLARI – Hüseyin Avni Hocaefendi Yazıyor Bundan sonra… Zamanımızın -cüceliklerine rağmen- kendilerini dev aynasında gören, tatbîki (pratik) hayatlarındaki yamuklukları iç dünyalarına akseden çağdaş Müslüman Luther’leri hemen hemen her […]

Cennet kimsenin tekelinde değil diyen Süleyman Ateş'e Muhammed Ali Sabunî'den cevap

Prof.Dr. Muhammed Ali es-Sabuni’den Süleyman Ateş’in Görüşlerine Reddiye Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla    Allah Teâlâ’ya hamd ve âlemlere rahmet olarak gönderilen O’nun değerli elçisi efendimize salât u selâm ederiz.     Değerli kardeşim Prof. Dr. Süleyman Ateş’in, Türkçe olarak yayınlanan İslâmî Araştırmalar dergisindeki “Cennet Kimsenin Tekelinde Değildir” başlıklı yazısını[1] çevirmen aracılığıyla okudum. Hz. […]

Ebubekir Siraceddin (Martin Lings) DEŞİFRESİ

   Sonradan Müslüman olan ve İslam alemine sızan bazı şahıslarda ciddi şüpheler var. Bunların Müslüman olmasındaki amacın ne olduğunu yaptıkları şeylere bakınca anlayabiliyoruz. Bunlar Müslüman olup nedense hemen bir meal, tefsir veya siyer kitabı yazmışlar. İçine de amaçlarını empoze etmişler.    Daha önce “dinler arası diyalog” mimarlarından asıl adı Leopold Weiss olup Müslüman olduktan sonra […]

Bayraktar Bayraklı'nın hurafe tefsiri

Adam 7 yıl çalışmış ve hurafesiz(!) bir tefsir yazmış. Yazdığı tefsirin hurafesiz olduğunun delili ise hiçbir kaynaktan istifade etmemesi, tamamen kendi yorumlamasıymış!    Peki, senin başlı başına içinde bulunmuş olduğun hurafelerini nereye koyacağız?    Tefsirin güvenilirliğini test etmek için belli başlı ayetlere bakmak yeterli oluyor zaten. Bu nedenle sizlere bir takipçimizin çalışmasıyla bu hurafe eser(!)den […]

Süleyman Ateş yine saçmaladı

   Haberx.com adlı sitede bir muhabir ile söyleşi yapan Süleyman Ateş kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Verdiği cevaplar ile bir kişinin yedisinde ne ise yetmişinde de o olacağını ispatlayan Ateş, ateşle oynamaya devam etti. Konuşmasından aldığımız önemli başlıklar şöyle:   “KANDİLLERİN KUTLANMASINDA RANT VAR” “KANDİL DİYE BİR ŞEY YOKTUR, SADECE KADİR GECESİ VAR” “PEYGAMBERİN DOĞUM TARİHİ, […]

İhsan Eliaçık Başörtüsü saçmalığı

İki görüş varmış, buna göre her ikisi de olabilirmiş… Yani kadın ister kapanabilir, ister açılabilirmiş. Bunun bir iffet ve namus meselesi yapmamalıymış… Kemalist bir hoca(!)dan fetva almaya kalkarsanız böyle olur işte. Artık insanlar kimin ne olduğunu bildiği için cevap verme gereği duymuyoruz… [youtube http://www.youtube.com/watch?v=fCdMua4v5Jw?rel=0]

Ahmed Hulusi ve Kitaplarını DEŞİFRE

   Ahmed Hulusi hakkında bir açıklama ve reddiye mahiyetinde bir yazı yayınlamıştık. Daha çok malumat isteyen kardeşlerimiz oldu. Onlar için de “Kuran-ı Kerim Çözümü” adlı kitabından sadece birkaç örnek vererek sizlerin değerlendirmesine bırakacağız..    Aklınca Kuran’ı çözümlemeye kalkan Ahmed Hulusi’nin ayetlere verdiği manayı ne Arapça lugatında, ne de tefsirlerde bulamazsınız. Çünkü böyle bir meal şekli […]

Ubeydullah Arslan adındaki Tevhid İstismarcısını DEŞİFRE

Değerli Gönül Dostları!     Günümüz şu fitne zamanda gerçek ilim ehli yerine artık “laptop alimleri” ortalıkta boy göstermeye çalışıyor. “Alim” ziyade bilen manasına gelmektedir ve hoca sıfatı ile anılır. Bu gün ise vaaz edeceği ayeti ve tefsirini bile önüne aldığı laptoptan okuyarak laf kalabalığı ile vaaz etmeye çalışan insanlar var. O halde önce bunların hakiki […]

Nurettin Yıldız’a rabıta REDDİYESİ

   Nurettin Yıldız’a takipçilerinden birisi “rabıta” hakkında soru soruyor. Rabıtayı soran kardeşimizin hatası ki, ne işiniz var rabıta ile işi olmayanlarla!    Soru kısaca şu: Rabıta yapmanın dindeki hükmü nedir? Kadıncağız rabıtasını, zikir derslerini yapıyormuş, kocası bu konuda ayet ve hadis olmadığını, hatta rabıtanın gizli şirk olabileceğini söylemiş. Bu da gelmiş Nurettin Yıldız’a soruyor.   […]

Muhammed Esed Kimdir? Nasıl bir Sapıktır?

   Haham olan babasından çocukluğundan itibaren Yahudilik eğitimi alan Leopold Weiss daha genç yaşında bir Başbakan’ın bile gitmediği yerlere gidiyor ve bir anda Müslüman oluyor. Müslüman olduktan sonra yaptığı işlerden birisi de tefsir yazmak oluyor. Bir talebenin bile çabucak anlayacağı hatalara düştüğü tefsirde ayetlerin manasıyla oynayıp kafirlerin istediği kalıba sokmaya çalışıyor… İşte Kadir Mısıroğlu’nun Sebil […]

Şii Haydar Baş’ı DEŞİFRE

   Türkiye’de hiç konuşulmayan, konulmasına da gerek olmayan, Şia’nın gündemi olan konuları getirip burada dillendiren Haydar Baş.      Size bir kaç örnekle bu “dall” ve “mudil” olan zatı deşifre edelim.. HAYDAR BAŞ’IN KİTABINDAN SADECE BİR ÖRNEK Haydar Baş’ın kaynak verdiği kitap Seyyid Razi adıyla bilinen Şii alimlerinden biri sayılan Muhammed b. Hasan Musevi (359-406) tarafından yazılmış. […]

EDİP YÜKSEL MÜRTEDİNİ DEŞİFRE

  Nedendir bilinmez fitne fücur ehlinin Amerika’dan Türkiye’ye etki etmek için çaba harcadığını görüyoruz. İşte bir tane dalalet ehli daha…     Adı Edip Yüksel… Sadrettin Yüksel Hocaefendi’nin oğlu. Şehit Metin Yüksel’in kardeşi…    Babası daha sağlığında iken oğlunun mürted olduğunu ilan etmiştir. Ne acı değil mi? Ömrünüzü İslam’a adayın, insanları irşad edin ama oğlunuz mürted […]