Etiket: Cihad hadisleri

Cihadın Fazileti Hadisleri

1288. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallallahu aleyhi ve sellem’e: -Hangi amel daha faziletlidir? diye soruldu. -“Allah’a ve Resûlüne inanmak” buyurdu. -Sonra hangisi? denildi. -“Allah yolunda cihad etmek” karşılığını verdi. -Bundan sonra hangisi? denilince: -“Allah katında makbul olan hactır” buyurdular. Buhârî, Îmân 18, Hac 4, Tevhîd 47; Müslim, Îmân 135. Ayrıca bk. […]

Köleler ile ilgili Hadisler

KÖLE AZAD ETMENİN FAZİLETİ 1361. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim müslüman bir köleyi âzat ederse, Allah Teâlâ onun her uzvuna karşılık âzat edenin bir uzvunu cehennem ateşinden kurtarır. Hatta üreme uzvuna karşılık üreme uzvunu da ateşten âzat eder. “ Buhârî, Keffârât 6; Müslim, Itk 22-23. […]

Kargaşa ve Fitne zamanda ibadetin fazileti

1369. Ma’kil İbni Yesâr radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ortalık kargaşa içindeyken ibadet etmek, bana hicret etmek gibidir. “ Müslim, Fiten 130. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 31; İbni Mâce, Fiten 14

CİHAD HAKKINDA AYET VE HADİSLER

   Cihad kelime olarak “El Cehd” veya “El Cühd” kökünden gelir. Düşmana karşı savunmada bütün gücü ile çalışmak demektir. Diğer bir manası da meşakkate tahammül ederek fazla derece çalışmaktır. İçtihad kelimesi de bu köktendir.    Cihad 3 bölüme ayrılır: 1-Nefse karşı cihad 2- Şeytana karşı cihad 3- Görünen düşmana karşı cihad    Şer’i istılah (terim) […]