Kategori: YOLUNDAYIZ YA RESULALLAH

Ehl-i Beytin Fazileti

Ehl-i beyt, Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın bütün aile fertlerine denir. Mübarek hanımları, kızı Hazret-i Fatıma ile Hazret-i Ali ve bunların evlatları olan Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin, onların çocukları ve kıyamete kadar gelecek torunlarının hepsine de Ehl-i beyt denir. Hatta Peygamberimizin temiz soyunun bağlı olduğu Haşimoğullarına da Ehl-i beyt denir. Eshab-ı kiramdan Selman-ı Farisi de […]

HAZRETİ ALİ’Yİ 3 HALİFEDEN ÜSTÜN GÖREN İMAMIN İBRETLİK HİKAYESİ

    İstanbul’da Mustafa Paşa Camiinde nasihat eden, Sümbül Efendi dergâhında şeyh olan hasan Efendi rivayet eder.    Arabistan’da seyahat ederken, Hasan-ı Basri’nin mezarını ziyaret etmek niyeti ile Basra’ya vardım. Hace Ahmed derler bir mü’min kimsenin odasına misafir oldum. Konuşma esnasında Hace Ahmed rivayet etti ki:    Şehrimizde Yahya adlı bir imam var idi. Gayet ilim […]

HAZRETİ MUAVİYE RADIYALLAHU ANH’IN FAZİLETLERİ

   Hazreti Muaviye Radıyallahu anh. Gözümüzün nuru sahabe efendilerimizden. Miladi 604 Yılında Mekke’de doğdu. Babası Ebu Süfyan, annesi ise Hind’dir. Mekke’nin fetholunduğu gün babası ile birlikte müslüman olmuştur.    Bu gün bu büyük sahabeyi tahkir eden bazı Ehli Sünnet dışı mezhepler vardır. Türkiye’de İlahiyatçı geçinip “Ben onu sevmek zorunda mıyım” diyen hatta “Ezandan rahatsız oluyordu” […]

ALLAH’IN SEVDİĞİ VE BUĞZETTİĞİ 3 KİŞİ

   Ebû Zer radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselâmın şöyle buyurduğunu anlatıyor:    Allahü Teâlâ üç kişiyi sever, üç kişiye de buğz eder. Allah’ın kendilerini sevdiği üç kişi şunlardır:    1- O kimse ki, bir adam bir kavme gelip, onlardan kendisi ile onlar arasında bulunan bir yakınlığa dayanarak değil, Allah rızası için bir şey istemiş, fakat bu […]

Ölüm de ölümü tadacak – Ölümsüzlük ilan edilecek

Ebû Said radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğunu bildiriyor: Kıyamet gününde ölüm, ak ve kara renkli bir koç şeklinde getirilir ve cennet ile cehennem arasındaki sur üzerinde bırakılır. Sonra bir ses: — Ey cennet ehli! diye nida eder. Cennettekiler başlarını kaldırıp bakınca yine aynı ses: — Şunu tanır mısınız? diye onlara sorar. Cennet ehli, hepsi […]

Kafirlere cehennemden kurtuluş yok!

   Putperestliğe ahlak dini diyenlerin okuması gereken bir hadisi şerif. Puta tapan kafir, bir Peygamber babası da olsa şirk içinde ölmüş ise kurtuluşu yoktur.    Ebû Hureyre radıyallahu anh, Peygamber Aleyhisselamın şöyle buyurduğunu anlatır: İbrahim aleyhisselâm kıyamet gününde babası Âzer’le yüzü tozlu ve karanlık bir halde karşı karşıya gelecek ve kendisine: — Ben sana, bana […]

İNSANLARI ŞERDEN UZAKLAŞTIRMAK SADAKADIR

  Cemaatimiz başta olmak üzere birçok ehli sünnet alimlerimiz hakikatleri anlatarak insanları özellikle diyalog, reform, ılımlı İslam ve Ehli Sünnet inancına karıştırılmaya çalışılan bidatlerden sakındırmaya çalışıyor. Resulüllah Efendimizin bu hadis-i şerifinden anlıyoruz ki bu iş bir sadaka hükmündedir. O halde tam gaz devam inşallah… Ebû Zer radıyallahu anh anlatıyor: Peygamber aleyhisselâma hangi amelin daha faziletli […]

ZALİM HÜKÜMDAR VE SARE VALİDEMİZ

Ebû Hureyre radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselâmın şöyle buyurduğunu anlatır:    İbrahim aleyhisselâm üç yerden başka, yalan söylememiştir ki, bunlardan ikisi Allah rızâsı hakkındadır. Bunlardan biri “ben hastayım”, ikincisi de “hayır, bilakis bu işi o putların büyük olanı yapmıştır” demesidir. Üçüncüsü ise, zevcesi Sâre ile beraber zalim bir hükümdarın memleketine gelmişti. Sâre, zamanının en güzel kadınlarından […]

SONRASI YİNE ÖLÜM!

    Ebû Hureyre radıyallahu anh Peygamber aleyhisselâmın şöyle buyurduğunu anlatıyor:    Ölüm Meleği Azrail aleyhisselâm, Allah’In nazlı kulu Hazreti Musa’ya gönderilmişti. Musa aleyhisselâm, karşısına çıkar çıkmaz Azrail’in gözüne bir tokat attı ve gözünü kör etti.    Azrail aleyhisselâm, Hazreti Allah’a geçen hadiseyi nakletti ve: – Ey Rabbim, beni ölümü istemeyen bir kuluna gönderdin, dedi. […]

ETTEN SİPER

Enes radıyallahu anh anlatıyor:    Uhud muharebesinde Allah’ın Resulünün etrafındaki savaşçılar hezimete maruz kalmışlardı. Fakat Ebû Talha radıyallahu anh Peygamber aleyhisselâmın önünde kalkanı ile kendisini korumaya devam ediyordu. Ebû Talha usta bir atıcı idi. Oku yaydan şiddetli bir şekilde fırlatırdı. O gün elinde iki veya üç yay kırılmıştı. Oradan elinde bir ok torbası ile bir […]

MELEKLERİN HAYA ETTİĞİ SAHABE

Hazreti Âişe radıyallahu anhâ anlatıyor:    Allah’ın Resulü bacakları açık bir vaziyette benim odamda oturmakta iken, Hazreti Ebû Bekir içeriye girmek için izin istedi. Peygamber aleyhisselâm halini değiştirmeden girmesine izin verdi. Kendisi ile konuştu. Sonra Hazreti Ömer izin istedi. Ona da, aynı hal üzerine, girmesi için izin verdi ve konuştu.    Sonra Hazreti Osman girmek […]

BİTMEYEN YEMEK

Câbir râdıyallahu anh şöyle anlatıyor:    Hendek kazıldığı zaman, Peygamber aleyhisselâmı çok acıkmış bir halde gördüm. Evde bulunan zevceme döndüm ve durumu anlatıp evde ne olduğunu sordum. O da bana içerisinde üç kiloluk arpa olan bir kap çıkardı. Küçük de bir koyunumuz vardı. Ben koyunu kestim. Zevcem de o arpayı öğüttü, ikimiz de işimizi aynı […]

PARMAKLARDAN FIŞKIRAN SU

Enes radıyallahu anh anlatıyor:    Peygamber aleyhisselâmı ikindi namazının yaklaştığı bir sırada gördüm. Abdest için su aradılar, fakat bulamadılar. Nihayet kendisine içinde bir miktar su olan bir kap getirdiler. Allah’ın Resulü mübarek elini bu kabın içine koydu ve insanlara bu sudan abdest almalarını söyledi. Bu arada Peygamber aleyhisselâmın parmakları arasından su fışkırdığını görmüştüm. Orada bulunan […]

5 VAKİT KIL, 50 VAKİT SEVABI AL

     Malik bin Sa’saa radıyallahu anh Peygamber aleyhisselâmıh şöyle buyurduklarını anlatıyor:.     Ben Kâbe-i Muazama’da iki kişinin arasında uyku ile uyanıklık arasında yatmakta iken, içi îman ve hikmetle dolu, altından bir leğen getirdiler. Boğazımdan karnıma kadar göğsümü yardılar. Zemzem suyu ile yıkayıp, îman ve hikmetle doldurdular. Katırdan küçük merkepten ise büyük, burak denilen bir […]

MÜSLÜMAN ‘1 MİDE’ İLE KAFİR ‘7 MİDE’ İLE İÇER

    İslam bereket dinidir. Müslüman bu bereketi iliklerine kadar hisseden kişidir. Kafir ise bereket ve hayırdan yoksundur. Ebû Hureyre radıyallahu anh anlatıyor:    Bir kâfir kimse, Peygamber aleyhisselâma misafir olarak gelmişti. Allah’ın Resulü kendisine koyundan sağılmış bir kâse süt getirmelerini söyledi. Adam sütü sonuna kadar içti. Sonra bir bardak daha getirmelerini emretti. Onu da […]

YEMEĞE BESMELE İLE BAŞLAMAK

   Yemeğin sünnetlerinden birisi besmele ile başlamaktır. Aksi takdirde şeytanı yemeğimize ortak ederiz. Allah’ın adı ile başlanan yemeğe şeytan ortak olamamaktadır. Yediğin yemekten eksilen birşey yok gibi gözükse de bereketi kaybolmakta, hakikati yok olmaktadır.    Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor:    Peygamber aleyhisselâm ile beraber yemek etrafında hazır olduğumuz vakit.. Allah’ın Resulü başlamadan önce ellerimizi yemeğe […]

ALLAH’IN VERDİĞİNİ DEĞİŞTİRMEK

Câbir radıyallahu anh anlatıyor: Tufeyl bin Amd ed-Devsî Peygamber aleyhisselâma gelerek: – Ey Allah’ın Resulü! Çok sağlam bir kale içerisinde seni koruyan insanlar arasında kalmak ister misin? dedi ki, bununla “bizim memleketimize hicret etmez misin? Biz seni muhkem bir kalede korur ve bütün kötülüklerden muhafaza ederiz” beyânında bulunmak istedi.    Allah’ın Resulü de bu teklifi […]

DAHA HAYIRLISI NEDİR?

Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor:    Fatıma radıyallahu anhâ’nın el değirmeni ile un öğütmekten elleri acıyordu. Bu acısından dolayı Peygamber aleyhisselâma şikâyette bulunmaya geldi.    Hazreti Fatıma annemizin amacı kendisine yardımcı olması için bir hizmetçi-yardımcı almaktı.    Bu hususu Hazreti Âişe radıyallahu anhü’ya söyledi. Allah’ın Resulü eve gelince Âişe radıyallahu anhâ meseleyi kendilerine bildirdi.    […]

HAYATINI İSLAMA ADAYIP ! EVLENMEYENLERE

  Hayatımızın her safhasında Peygamber Efendimiz’i ölçü alırsak asla şaşırmayız. Resulullah Efendimiz’in sahabelerine yaptığı bu uyarı bize emsal olsun.    Üç kişilik bir grup Peygamber aleyhisselâmın gizli olarak yaptığı ibadetlerini sorup öğrenmek için, Resulüllah’ın zevcelerinin evlerine geldiler. Peygamber aleyhisselâmın zevceleri, onun ibadetini kendilerine anlatınca, güya bu yapılanları azımsayarak dediler ki: – Biz Peygamber aleyhisselâmdan neredeyiz! […]

EN SEVDİĞİNDEN SADAKA VERMEK

  Enes radıyallahu anh anlatıyor:    Ebû Talha radıyallahu anh, Medine’de Ensârın en zenginlerinden birisi idi. En çok sevdiği malı da Mescid-i Nebevî’nin karşısındaki bulunan Beyraha ismindeki hurma bahçesiydi. Peygamber aleyhisselâm, bu bahçeyi şereflendirir, onun çok lezzetli suyundan içerdi. “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka olarak vermedikçe iyiliğe asla nail olamazsınız” (Âl-i îmran Sûresi) mealindeki Âyet-i […]

KOCAYA İTAAT İLE CENNETE İLK GİRMEK

   Sahabe-i Kiram ilkleri çok merak ederlerdi. Mesela ilk hesaba çekilecek olanlar, ilk azaba uğrayacak olanlar gibi çeşitli sorular sorarlardı. Böyle bir soruyu kızı da yöneltmişti Peygamberimize.    Hazreti Fâtıma (Radıyallahu anha) bir gün Efendimiz (Aleyhissalâtu vesselâm) a: – Babacığım, kadınlardan cennete ilk önce girecek olan kimdir? diye merakla sordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz: – […]

KADINLAR VE CEHENNEM

    İbni Abbas radıyallahü anh anlatıyor:  Peygamber aleyhisselâm zamanında güneş tutulmuştu. Allah’ın Resulü namaz kılıp uzun uzun kıyamda kaldı. Bundan sonra Peygamberimiz şöyle buyurdu: — Muhakkak güneş ile ay Allah’ın âyetlerinden birer âyettir. Hiç bir kimsenin ölümü ve yaşaması için tutulmazlar; şu halde tutulduklarını görünce Allah’ı zikrediniz.    İnsanlar dediler ki: — Ey Allah’ın […]

11 KADIN VE KOCALARI

Âişe radıyallahu anhâ anlatıyor: On bir kadın bir araya gelerek oturmuşlar ve hepsi kocalarına aid şeyleri gizlemeden anlatacaklarına dair söz vermişlerdi. Birincisi şöyle söyledi: — Kocam deri ile kemikten ibaret, dağ tepesinde kalan bir deve gibidir. Ne dağ, üzerine çıkılması kolay olan bir dağdır ki, çıkılsın, ne de deve o kadar kuvvetlidir ki, dağdan indirilebilsin. […]

ŞU DİL VAR YA!

Muaz bin Cebel radıyallahü anh şöyle rivayet ediyor: Peygamber aleyhisselâm ile bir seferde beraber bulunuyordum. Bugün sabahleyin onun yanında idim ve beraber yürüyorduk. Kendisine dedim ki: — Ey Allah’ın Resulü, bana, cehennemden uzaklaştıran ve cennete koyan bir iş haber ver. Allah’ın Peygamberi buyurdular ki: — Bana büyük bir şeyden sordun. Ancak Allah’ın kolaylaştırdığı kimseye o, […]

FAKİR MÜSLÜMANLARA KAZANMA YOLU

   Sahabe-i Kiram acaba bugün nereden sevap kazanırız veya ecirlerden ne kaybediyoruz, ne eksiğimiz var diyerek ahiret hayatında ellerine geçecek olanı düşünürlerdi. Bunun için birbirleriyle yarışırlar, bizim dünya için koşturmamız gibi ahiret yurdu için çabalarlardı.    Ebû Hüreyre radıyallahü anh’ten rivayet edilerek anlatılıyor: Muhacirlerin fakirleri Resulüllah aleyhisselâma gelip dediler ki:    “Servet sahibi Müslümanlar derece […]

CEHALETİN İLACI SORMAK

    Câbir radıyallahü anh anlatıyor: Arkadaşlarımla beraber sefere çıkmıştık, içimizden birinin başına taş isabet etti ve başını yaralayıp kemiğini kırdı. Sonra aynı adam uykuda ihtilâm olduğu için, arkadaşlarına: — Teyemmüm edebilir miyim, bu hususta benim için ruhsat buluyor musunuz? diye sordu. Arkadaşları da: — Hayır, su mevcut oldukça teyemmüme ruhsat yoktur, diye cevap verdiler. […]

HESABA ÇEKİLECEK İLK ÜÇ KİŞİ

Ebû Hüreyre radıyallahü anh’den anlatılır: Resûlüllah aleyhisselâm şöyle buyurdu:    Kıyamet gününde üç kişi ilk olarak sorguya çekilir:    Birincisi, cihad esnasında ölen kimsedir ki, Allah’ın huzuruna getirilir ve Allah, kendisine verilmiş olan nimetleri önüne serer. O da, bunlara nail olduğunu itiraf eder. Bunun üzerine Allah kendisine: Bu mazhar olduğun nimetler içerisinde ne yaptın? diye […]

KABİR AZABINA İKİ SEBEP

   İbni Abbas radıyallahu anh’ın şöyle anlattığı rivayet edildi: Peygamber aleyhisselâm iki kabre rastladı ve şöyle buyurdu:    Bu kabirlerdeki iki kişi insanlarca mühimsenmeyen bir suçtan azap görüyorlar. Biri idrardan kaçınmadığı için (ayakta bevletmek idrarın üzerine sıçramasına sebep olur) ; diğeri de koğuculuk yaparken, insanların arasını bozduğu için azap görüyor.    Sonra Peygamber aleyhisselâm yaş […]

ÜMMETİNİ NASIL TANIRSIN?

     Ebû Hüreyre radıyallahü anh şöyle anlatıyor:     Peygamber aleyhisselâm kabristana gelip buyurdu: — Selâm sizlere ey müminler topluluğunun diyarı! Ve biz de. —Allah dilerse— muhakkak size ulaşacağız. Kardeşlerimizi görmeyi arzu ediyorum. — Ey Allah’ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz? dediler. Peygamber aleyhisselâm: — Siz arkadaşlarımsınız. Kardeşlerimiz ise, henüz gelmemiş olanlardır. Bunun üzerine: […]

PEYGAMBERİN SIFATLARINA SANSÜR: “GÜLLERİN EFENDİSİ”

   Bazı kesimler, guruplar Peygamber Efendimiz’i anlatırken, bilerek veya bilmeyerek bir yanlışa düşüyorlar. Bu yanlışa düşenler kullandıkları ifade ile Efendimiz’in diğer vasıflarını gizlemiş oluyorlar.    İŞTE O İFADELER    Gazetelerde, radyolarda ve televizyonlarda hep duyarsınız. Bunlar Peygamber Efendimiz’e: “Güllerin Efendisi, Güllerin gülü, Güller Sultanı” gibi yakıştırmalar yaparlar. Peygamberimizi böyle anlatırlar.    Mesela bir gurubun gazetesi, […]