Kategori: İSLAMİ KONULAR

Resulüllah yanlış anlaşılan ayetleri nasıl düzeltiyordu

Rasûlullâh (sallalâhu aleyhi ve sellem)’in tüm gâyesi; Allah kelâmını Müslümânlara eksiksiz bir şekilde beyân etmek, onlara kapalı kalan yerleri îzâh etmek, hatalı anladıkları bâzı âyetleri düzeltmek ve onlara doğru manayı takdim etmek idi. Bu hususta Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ “(Habîbim) biz sana da Kur´ânı indirdik. Tâki […]

Çarşaf sedefe benzer; içinde inci saklar

Bir kardeşimizden çarşaf-ı şerife yazılan bir şiir..   Çarşaf sedefe benzer; içinde inci saklar Siyahtır ancak bacım, nuruyla O’nu aklar Çarşaflı bacılarım, nefs ve şeytanı haklar Çünkü çarşaf her şerri engelleyen kubbedir Çarşaf-ı şerif giyen, yürüyen bir Kabe’dir!   Küfürle savaş gibi, bir kutlu gazadır bu! Nefs, şeytana verilen pek ağır cezadır bu! Bu bir […]

Sahabelerin ALLAH korkusu

   Ümmet-i Muhammed olarak işlediğimiz 1001 çeşit günaha rağmen, günah fabrikası gibi seri imalat yapmamıza rağmen kendimize öyle güveniyoruz ki, sanki cennet ayaklarımıza serilmiş ve bizden iyi müslüman yok. Çok şaşılacak ve aynı zamanda acınacak bir haldeyiz. Bu halimiz muhakkak ki cehaletimizden kaynaklanıyor. Çünkü “cahil cesur olur”   Eğer Allah’ı tanısaydık, onun kudretini ve azametini idrak […]

Sarık Sarmak hakkında her şey – Sarık Risalesi

Bârî olan Rabbinin affına sığınan Ali İbn-i Sultân Muhammed el-Kârî -Allah onun günahlarını affetsin, ayıblarını örtsün- der ki: Bu risâle, sarık ve ‘azebe’nin/sarkıtılan ucunun ne kadar ve nasıl olduğu hakkında yazılan bir risaledir. Evvelâ, şunu bil ki, Allah teâlâ, Sevgili’sinin mertebesinin kemâlini göstermek için şöyle buyurdu: “De ki (Ey Resûlüm!), siz, Allah’ı seviyorsanız, bana tâbi’ olunuz ki, Allah da […]

Tadil-i Erkân nedir? Tadil-i Erkan nasıl yapılır?

Ta’dîl-i erkân ne demektir?    Namazın rükunlarını birbirine eşit ve denk bir şekilde yapmaya ta’dîl, namazın içindeki farzlara rükun ve çoğuluna erkân denir. Ta’dîl-i erkân namazın farzlarından ya da vâciplerinden olduğu halde ne yazık ki genelde bilinmiyor, bilinmediği için uygulanmıyor ve namazlar eksik kalıyor.    İmâm-ı Şâfi ile İmâm-ı Yusuf’a göre namazı ta’dîl-i erkân ile kılmak farzdır. Bu iki […]

KABİR AZABINDAN KURTARAN ŞEYLER

   Taberani  el-Kebır’de  Hakim-i Tirnıizi  Nevadir el-Usul’de Isbehani  Tergib’de  Abdurrahman bin Semurete (Radıyallahû anh) ‘den rivayet ettiklerine göre, şöyle demiştir: Bir gün Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem,) yanımıza geldi. Buyurdu ki:    Dün akşam acaip bir şey gördüm. Ümmetimden, ruhunu almak için kendisine melek’ül-mevt gelen bir adam gördüm. Onun, ana babasına yaptığı iyilikler, o meleği […]

Dinde Zorlama Yoktur ne demektir? İSLAMDA ZORLAMA YOK MUDUR?

   Hasta bir yakınınız var ve ilaç içmesi gerekiyor. İlaç acı olduğu için içmekten hoşlanmayan yakınınıza nasıl muamele edersiniz? Güzellikle içirmeye çalıştınız olmadı, biraz uğraştınız istemedi. Ama içmesi gerekiyor. Ne yaparsınız? İlacın içilmesi gerektiğini anlatır, icabında kızar, sinirlenirsiniz ama illaki bir şekilde içirirsiniz. Size tavır takınacağını düşünmezsiniz bile, tavır takınacak olsa bile umurunuzda olmayacaktır. Neden? […]

Gün içerisinde kaçırdığımız sünnetler

   Peygamber Efendimizin günlük hayatında tatbik ettiği ancak bizim kaçırdığımız ve gaflet ettiğimiz sünnetler. Aslında bütün bu sünnetler toplu olarak değerlendirildiği zaman medeni bir hayatı oluşturan etkenler olarak karşımıza çıkıyor. Elimizden geldiği kadar bu sünnetlere riayet edelim. Çünkü Efendimiz: “Kim ümmetimin fesada düştüğü zaman benim bir sünnetimi ihya ederse ona yüz şehit sevabı verilir” buyurmuştur. […]

Topuklu ayakkabı kimin âdeti?

İslâm dini gelmezden önceki insanların önemli bir bölümünün kuralsız yaşadıkları döneme cahiliye dönemi denir. Bu dönemde toplumda rezilliğin her çeşidi yaşanırdı. Kadınların önemli bir bölümü orta malı gibiydi. Kadınlar anonim kullanım arz ediyordu. Örtünmek için giyinmezler vücutlarını daha cazibeli göstermek için sözde giyinirlerdi.   İslâm dini gelmeden önce cahiliye döneminin kadınlarının giyinme tarzı şöyle idi: […]

Şeytanın namaz mesaisi. Bakın nasıl uğraşıyor

”İman eden kullarıma söyle namazı dosdoğru kılsınlar”(İbrahim 31) ”Namazı kılınız”(Nur 56) ”Namazlara ve orta namaza devam ediniz.”(Bakara 238)   Ezan okundu veya vakit girdi ve namaz üzerinize farz oldu. Şeytanın ilk hamlesi sizi cemaatten alıkoymak olacaktır.   Kendisine Amr İbni Kays da denilen meşhur müezzin Abdullah İbni Ümmü Mektûm Radıyallahu anh : -Ya Resulullah! Muhakkak […]

Çarşaf Neden Önemli? Cilbab Nedir? Kadının örtüsü nasıl olmalı?

Kur’an–ı Kerim’de örtünme ile ilgili âyetler iki sûrede yer almıştır. Bunlardan bir tanesi Nur sûresindeki: “Mü’min kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar, namuslarını korusunlar. Kendiliğinden görünen kısımları müstesna olmak üzere, ziynetlerini açmasınlar. Başörtülerini, yakalarının üzerine vursunlar…” âyet–i kerimesidir. Bir diğer âyet–i kerime ise, Ahzab sûresi 59 âyettir ki; “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin […]

Çanakkale ve Tekirdağ İslam’dan çok uzak

Çanakkale ve Tekirdağ bölgesi bir unutulmuşluk içerisinde, din ve maneviyattan yoksun bir halde. Cami yapımına para verip içerisinde namaz kılmayan acayip insanların olduğu bu bölge aynı zamanda içkinin özellikle de biranın kasa kasa tüketildiği yerler.   Bir hanım kardeşimizin anlattığına göre Çanakkale’de misyonerler cirit atıyormuş. Yani misyonerlerin bazı faaliyetlerine şahit olmuş kardeşimiz.   Bu kardeşimiz […]

Deprem ve İlahi gazab

Yüce Allah buyuruyor:   Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyâmet depremi (eşi görülmemiş)dehşetli bir şeydir. Onu gördüğünüz (deprem olduğu) gün, emzikli kadınlar emzirdiğini (yavrusunu) unutacak ve gebe kadınlar çocuğunu düşürecek. İnsanları sarhoş (gibi dengesiz) göreceksin. Gerçekte onlar sarhoş değiller ama Allah’ın azabı çok şiddetlidir. (Hac – 1 – 2)    Âyet-i kerîmede ırkı, rengi, dili ve inancı ne olursa olsun, […]

Dua, kaderi değiştirebilir mi? Kader değişmezse, niçin dua ediyoruz?

Bu soruyu zaman ve mekân algısıyla düşünecek olursak, mantık oyunlarının içinden çıkamayız. Kaderin gelecek yani zaman olarak algılanması, bu soruların ortaya çıkmasına nedendir.    Kader, varlıkların ve olayların bütün halleri ve vasıflarıyla sebepleri ve şartlarıyla, sahip olacakları kuvvet ve kabiliyetleriyle, varlık âlemine gelecekleri zaman ve mekânlarıyla Cenab-ı Hak tarafından ezelde tayin buyrulması ve bir tertip […]

Hazreti Adem’in Yaratılışında Toprağın Sırrı

İnsanın fânî vücûdu, topraktan yaratıldığı için toprakla gıdâlanır ve neticede toprakta yok olur. Yani aslına döner. Topraktaki bütün elementler, insan vücûdunda az ya da çok mevcuttur. Çünkü insan vücudu, hakîkatte toprağın ayrı bir görünüşüdür. Nitekim Âdem -aleyhisselâm-, topraktan yaratıldığı için “Âdem” diye isimlendirilmiştir. Hazret-i Âdem’in nesli de asıl itibarıyla topraktan yaratılmıştır. Yeryüzünün muhtelif yerlerindeki topraklar […]

İçtihâd Kapısı Açık mı Kapalı mı?

   İçtihad kavramı, ismi zikredildiğinde üzerinde uzun uzadıya düşünülmesi gereken ve hakkında cüzâfen konuşulan mefhumlardan bir hayli uzak tutulması gereken bir kavramdır. Bunun için günümüzde içtihat meselesini konuşurken belli kriterlerin üzerini örterek değil de bâ husus bu ölçüler üzerinde i’mal-i fikir yaparak konuşmak gerekir. İçtihatla ilgili elimize aldığımız muasır kitapların neredeyse hemen tamamı asrımızda içtihat […]

Diyanetin Cuma Hutbesi: KUR’AN VE SÜNNET BİR BÜTÜNDÜR

Aziz Müminler!    Okuduğum âyet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöylebuyuruyor: “Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!”1    Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s)şöyle buyuruyor: “Sözün en güzeli Allah’ın kitabıdır. Rehberliğin en güzeli ise Muhammed’in rehberliğidir.”2 Muhterem Müslümanlar!İnsanoğluna karşı çok merhametli olan Rabbimiz, onu dünya […]

Rüşvet Haramdır – Ayet ve hadisler

Allah’u Teala (Celle Celaluhu) buyuruyor:   Mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile haksız yollardan yemek için, o malları (n bir kısmını da) hâkimlere (rüşvet olarak) vermeyin. (Bakara, 188 Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyuruyor:   Memurun hediye (diye rüşvet) alması haram, hâkimin (doğrudan) rüşvet kabul etmesi ise küfürdür (kâfirliğe yakın günahtır). (Ahmed […]

İslam’da davet usulü

Emr-i bil maruf ve nehy-i ani’l-münker Cenab-ı Hakk’ın bu ümmete farz kıldığı bir vecibedir. “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir” [1] şeklindeki ayet-i kerimenin de vurguladığı manaya bakıldığında içimizde Allah (azze ve celle)’ın davasına çağıracak bir topluluğun bulunmasının dinin umdelerinden olduğu görülmektedir. İslamiyette tüm mükelleflere birer sorumluluk […]

İlk insan Hazreti Âdem nasıl yaratıldı? Tüm aşamalar

   Kendi düşüncelerini Kur’an’a söyletmek isteyen Kur’an istismarcıları Hazreti Âdem (Aleyhisselam)a baba bulmaya çalışıp maymunlarla başka bir ırkta birleştiğimiz zırvasını ortaya atacak kadar şaşırdılar. Kur’an ise onları çok açık bir şekilde yalanlıyor: VİDEODA GEÇEN AYETLER: Yarattığı her şeyi en güzel (bir şekilde) yaratan Allah, insanın (Âdem’in) yaradılışına da çamurdan başladı. (Secde – 7) Andolsun ki, […]

İstiharenin dindeki yeri ve nasıl yapıldığı

Soru: Dinî olsun dünyevi olsun bazı gündelik işlerimiz için istihare yapıyoruz. Evvela abdest alıp iki rekât namaz kılıyor ve sonrasında malum bir duayı okuyoruz. Akabinde uyuyor ve gördüğümüz rüyayı anlatıp kalkışacağımız işin hayırlı mı yoksa şerli mi olduğunu tespit ediyoruz. Böyle bir şey dinimizde var mıdır? Ben bunun aslının bu şekilde olmadığını duydum. Bilgilendirir misiniz? […]

Bir hadis-i şerif ve 3 ders

Sabah namazından sonra güzel bir hadis okudum. Kendi adıma bu hadisten bazı sonuçlar çıkardım, paylaşmak istedim. Sahabeden Üseyd bin Hudayr adında biri vardı. Mizahı severdi. Yaptığı esprilerle insanları güldürürdü. Bir gün etrafına toplanmış birkaç kişiye yine böyle espriler yapıp onları güldürürken Allah Resûlü (s.a.v.) oradan geçiyordu. O da espri olsun diye elindeki sopa ile Üseyd’in […]

Erkek Çocuğun sünnet ettirilmesi (hitan)

   Erkeğin sünneti “hıtan” kelimesiyle ifade edilir.    Rivâyete göre sünnet, Hz. İbrahim’in seksen yaşlarında kendine tatbikiyle başlamıştır. Bir rivayete göre İbrahim (a.s)’ın Kur’ân’da sözedilen bazı kelimelerle sınanması (Bakara, 2/124) temizliğe dair sorularla olmuştur. Bunların vücûda dair olanları sünnet olmak, koltuk altı ve kasık kıllarının kesilmesi, su ile istinca ve tırnakların kesilmesi gibi hususlardı.   […]

Sadaka ve Sadaka-i Cariye Nedir? Faziletleri Nelerdir?

   Cömertlik, Kur’ân-ı Kerîm’de, mü’minlerin başta gelen hasletlerinden biri olarak önemle vurgulanmış, buna mukabil cimrilikten de, ciddî şekilde sakındırılmıştır. Konunun önemini vurgulayan âyet-i kerîmelerden birinin hitâbı şöyledir: “(Aşırı cimrilikten dolayı) elini boynuna bağlanmış (gibi sıkı) yapma, (eline geçeni saçıp savurarak) onu tam bir açışla da yayma ki, sonra kınanmış ve pişman bir âciz olursun.”[1]   […]

Anne babaya itaatte ölçü nedir?

   Zamanımızın en çok sorulan sorularından biri de anne babaya itaatte İslam’ın çizmiş olduğu sınırın ne olduğudur. Anne ve babaya “öf” denilmesini bile yasaklamış bir Kur’an var önümüzde. Dikkat edilirse Kur’an-ı Hakim bu husustaki çerçeveyi ifade sadedinde öylesine acayip bir şey söylemiş ki ötesini düşünmek mümkün bile değil. “Öf” bile diyemeyeceğin insanlara asi olmak, söz […]

Hastalığa Sabretmenin dünya ve ahiret faydaları

Yüce Allah buyuruyor:    Her canlı ölümü tadacaktır. Bir sınama olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz. Ve (sonuçta) ancak bize döndürüleceksiniz. (Enbiyâ – 35)    Duygusal açıdan cennetteki yaşam koşullarına göre yaratılan insan, doğal olarak sürekli genç kalmak ve sürekli sağlıklı, huzurlu bir ortamda yaşamak ister.    Ancak Yüce Allah tarafından bir sınama olarak herkes […]

Dinlerini parça Parça edenler kimler?

   Soru: Hocam Selâmun aleyküm. Bugün meâlci grubun mezheplere itiraz ederken kullandıkları meşhur bir ayet-i kerime var. Bu ayette peygambere hitaben hiçbir konuda dinlerini parça parça edenlerden olmadığı söyleniyor. Ve meâlciler de mezheplerin bu ayette bahsedilen dinlerini parça parça etmek tabirinin altına gireceğini iddia ediyorlar. Bunun böyle olmadığını nasıl ispat edebiliriz?    Cevap: Ve aleyküm […]

Gaflet Nedir? Gafil olanları bekleyen şey nedir?

Yüce Allah buyuruyor:    Rabbini içinden yalvararak, ürpererek ve yüksek olmayan (hafif) bir sesle sabah, akşam (sürekli) zikret, gâfillerden olma! (A’râf – 205)    Maddi ve mânevî olmak üzere iki çeşit gaflet vardır;    Maddi gaflet: Aşırı düşünce, stres, evham, korku, gerilim ve bunalım gibi nedenlerle beyinsel yorgunluktan kaynaklanan dalgınlığa maddi gaflet denir.    Mânevî gaflet: Ölümü, âhireti unutup […]

KADIN, CAMİ, CEMAÂT ve ÖZGÜRLÜK

   İslâm, insanın dünyaya günahsız geldiğini kabul eder ve ona günah işlemeden nasıl yaşayabileceğinin yolunu gösterir. Fıtratındaki kodlara uygun olarak kadını kadın, erkeği de erkek olarak kalmaya davet eder. Kendi olabilen kadın ve erkek, sahip oldukları farklılıklar içerisinde daimi ve izafî görev alanlarında, varoluşlarının gereğini îfa ile sorumludur. Sorumluluk şuuruna sahip insan, imanı ve ameliyle […]