Milli Görüş kuruluşu ESAM Kur’an’a savaş açan İlhami Güler’i konferansa çağırmış

   Siyasi partiler artık ayırt edilmeksizin birbiri ardına şuursuzluk örnekleri göstermeye başladılar. Ak parti hükumeti elinde tutması hasebiyle hadis/sünnet inkarcılarını, kemalistleri kadrolara doldurup bir de onları konferansa çağırırken (En son Sait Çamlıca örneğinde olduğu gibi) Erbakan Hocamızın miras olarak bıraktığı Milli Görüş’te de değişen bir şey yok.

   Merhum Erbakan Hocamızın kurduğu ve büyük vazifeler yüklediği ESAM’a “Kur’an 1400 yıl öncesinin Mekke sokaklarına hitap ediyor, bizim zamanımıza hitap etmiyor” gibi daha bir çok hezeyanları bulunan Ankara İlahiyat’tan İlhami Güler’i konuşmacı olarak çağırmış ve bunun için de boy boy reklam yapmıştı.

   Bu şuursuzluğun sebebi nedir?

   İlhami Güler’in Allah’ın kitabına savaş açmış olması sizi hiç rahatsız etmiyor mu? Sırf Erbakan’ı övecek diye konuşturmanız yakışıyor mu? Ak partideki prim toplamak için Erdoğan yalakalığı yapanlardan ve bu anlayıştan ne farkınız kaldı?

   Erbakan’ı övsün ama Kur’an’a, sünnete/hadise düşmanlık etsin!

   Neden bir özür metni yayınlanıp bu haberler ortadan kaldırılmıyor?

   Vallahi! Bu sizi rahatsız etmiyorsa dava Milli Görüş davası olmaktan çıkmıştır…

   Maalesef particilik artık “Kur’an, din, İslam” hassasiyetlerini gölgede bıraktı.

   Bu sebeple her zaman ki gibi diyoruz ki particilik hakkı batıl, batılı hak olarak görmenize sebep olabilen bir perdedir. Hakikati görebilmeniz için önce bu perdeyi aralayıp kurtulmanız gerekmektedir. Partici olmayan insanlar oy verir lakin partiyi ve siyasi şahısları hiçbir şeyin önüne geçirmez. Oy verdiği parti bile olsa yanlışını görür, eleştirir. Eleştirene saygı duyar, dinler, haklıysa hak verir. Partinin her yaptığına onay vermez, gerekirse karşı çıkabilir…

Erdoğan yalakaları nasıl Ak Parti içinde pirim topluyorsa Erbakan için iki güzel laf edeni de Saadet Partisi baş üstüne koyuyor. Bunlar Kur’an’a, hadis ve sünnete savaş açmış olsa bile!

Gerçekten yazık!

www.ihvanlar.net

9 Yorum

 1. Eski olay keşke olmasaydı bizim derdimiz ümmeti Muhammetdin birlik ve beraberlik için çalışmak şeklinde olmalı mealistlerin yüzleri aşan siteleri var biz daha fazla çalışmalıyız

  1. Lakin ölümü gösterip sıtmaya da Razı etmemek lazım

 2. Sizin göreviniz mg haber kanallarını ifşa etmek değil beyaz tvye hercümerc çıkarıyorlar bunun gibileri

 3. 1 yıl önceki haberi yeni diye paylaşarak neyi amaçlıyorsunuz?

  1. haber eski ama görüş ve yaklaşım aynı…

  2. Biryıl önce cokmu uzun bizmn??

 4. Son paragraftaki açıklama herşeyi gayet net özetlemiş.

 5. Keşke yanlışa yanlış diyebilseler

 6. İslâmiyet’in hayat-ı içtimaiyeye dair bir kanun-u esasîsi dahi bu hadîs-i şerifin
  ﺍَﻟْﻤُﺆْﻣِﻦُ ﻟِﻠْﻤُﺆْﻣِﻦِ ﻛَﺎﻟْﺒُﻨْﻴَﺎﻥِ ﺍﻟْﻤَﺮْﺻُﻮﺹِ ﻳَﺸُﺪُّ ﺑَﻌْﻀُﻪُ ﺑَﻌْﻀًﺎ
  hakikatıdır.Yani, hariçteki düşmanların tecavüzlerine karşı, dahildeki adâveti unutmak ve tam tesanüd etmektir. Hattâ en bedevî tâifeler dahi bu kanun-u esasînin menfaatini anlamışlar ki, hariçte bir düşman çıktığı vakit, o taife birbirinin babasını, kardeşini öldürdükleri halde, o dahildeki düşmanlığı unutup, hariçteki düşman def oluncaya kadar tesanüd ettikleri halde; binler teessüflerle deriz ki, benlikten, hodfuruşluktan, gururdan ve gaddar siyasetten gelen dahildeki tarafgirane fikriyle, kendi tarafına şeytan yardım etse rahmet okutacak, muhalifine melek yardım etse lânet edecek gibi hadisatlar görünüyor. Hattâ, bir sâlih âlim, fikr-i siyasîsine muhalif bir büyük sâlih âlimi tekfir derecesinde gıybet ettiği ve İslâmiyet aleyhinde bir zındığı, onun fikrine uygun ve taraftar olduğu için hararetle senâ ettiğini gördüm. Ve şeytandan kaçar gibi, otuz beş seneden beri siyaseti terkettim

  Bediüzzaman Said Nursi

Yoruma kapanmış.