Helal gıda sertifikasında dönen para

Orhan Çeker Hocaefendi Helal gıda ve önemini yazdı. Bazı gerçeklere de dikkat çekti. İşte Vahdet Gazetesindeki o yazısı: Son zamanlarda helal gıda konusunda toplumda ciddi bir hassasiyet müşahede ediyoruz. Çok sevindirici bir durum. Yaklaşık 7 yıldan bu yana seviyeli bir grup akademisyen arkadaşla bu konuda emek vermekteyiz. Sonuç ve etkilerinin müşahede edilmesi memnuniyet  verici. Tabandaki hassasiyete müvazi olarak üreticilerde ve resmi makamlarda da hassasiyetin oluşmaya başlaması, emarelerinin görülmesi bizleri ciddi şekilde hem memnun etmekte hem de ümitlendirmektedir. Çalışmalarımız ve veriler hakkında zaman zaman ileride bilgi takdim etmek üzere şimdilik mukaddime kabilinden birşeyler paylaşayım:
Neden Helal Gıda? 
Bu soruya 2 yönden cevap vereyim: 1. Ekonomik açıdan, 2. Dînî açıdan. Ekonomik açıdan özetle durum şu: Dünyada gıda pazarı 3 trilyon $. Bunun 1,2 trilyonu helal gıda pazarını oluşturuyor. Dünya milli gelirinin % 5’i kadarı gıda konusunda dönüp dolaşıyor. Tabii ki her ekonomik ortamda ağzı sulanan beyaz adam bu müthiş pazardan da ciddi pay almak istiyor. Bu pazardan pay almanın yolu ise HELAL GIDA ve HELAL GIDA SERTİFİKASI’ndan geçiyor. Helal gıda söyleminin gündemde olmasının bir sebebi bu. 7 milyarlık Dünya nüfusunun yaklaşık olarak 1,8 milyarı kendisini İslam’a ait sayan kesimden oluşuyor. Bu rakamlar bize helal gıda olayının boyutları hakkında ciddi bilgi takdim ediyor. Hal-i hazırda helal gıda sertifikası vermekle meşgul 300’ün üzerinde kuruluş var. İlginçtir ki bunun 70 civarındaki kuruluşu gayr-i müslimlere aittir. Onun içindir ki “helal kesim domuz” damgasıyla karşılaşabiliyorsunuz. Elin oğlu domuz, adabına uygun kesilmediği için müslümanın onu yemediğini sanıyor. Olsun bakalım. Bize düşen şey, hayırlı yoldaki gayretten vaz geçmemek, sebat ve tevekülle yola devam etmek. Sertifika piyasasında dönen para ise 660 milyon avro olarak tahmin ediliyor. Helal gıda akademisyen grubumuzun tesbitlerine göre dünya üzerinde mevcut doğal gıda ancak 1,5- 2 milyara yetiyormuş. Geride kalan 5 milyar insanı ne ile doyuracağız, düşüncesi üreticileri sanayi ürünü gıda üretimine yönlendirmiştir. Peki, doyma nedir? Doymanın İslamî anlayışta ne olduğunu başka bir yazıya bırakalım.
Helal gıda konusunun önemli diğer yanı dînî hassasiyettir. Helal gıda gıda konusunda en hassas millet yahudilerdir. Müslümanlar 2. sırada gelmektedir. Hristiyan ve budistlerde helal gıda diye bir anlayış kalmamış, aslında var idi ise de yok edilmiştir. Hz.İsa’nın hela gıda konusunda bir şey getirmemesi mümkün değildir. Hristiyanlar bu konuyu ciddi ciddi düşünmelidir. Maalesef bu 2 millet için biyolojik olarak yenebilen herşey mübah sanki. Bu bakımdan yurt dışına çıkan insanımıza diyoruz k: Yahudi ve hristiyan yiyeceği arasında kalırsanız yahudininkini tercih edin.
Helal gıdanın gündemde olmasının diğer sebebi dînî hassasiyettir. ALLAH TEALA insanı helale ayarlı yaratmıştır. Nasıl ki benzine ayarlı motora mazot veya füeloil koyduğunuzda motor çalışmıyor veya bozuluyorsa helal gıda da insan makinesinin rantabl çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını temin eder. Rahatlıkla diyebiliriz ki fıtrata aykırı gıdalar, insanımıza doğarken konmuş olan İLAHİ AYAR’ı bozmuş durumdadır. İnsanımıza format atıp yeniden ilahi ayarı vermek zaruret halini almıştır. Ayarı bozuk insana doğru ayarı verebilmek hela gıdaya dönüş ile mümkündür. Dua ve selam ile

SEÇME VİDEO

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ihvanlar.net EHLİ SÜNNET MÜDAFAA HATTI © 2018 YASAL UYARI: Sitemizde bulunan www.ihvanlar.net imzalı yazılardan alıntı yapılması halinde sitemiz kaynak belirtilmelidir.